آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 359,989,794 8,419,059,270,673 Rls. 340,302,505 $
2 1392 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 61,391,893 1,567,417,230,489 Rls. 63,193,700 $
3 1392 سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 43,000,000 1,408,598,439,529 Rls. 56,737,188 $
4 1392 سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 9,534,240 662,659,276,572 Rls. 26,703,911 $
5 1392 سنگاپور 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 25,000,000 650,788,404,267 Rls. 26,263,707 $
6 1392 سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 52,219 406,019,288,816 Rls. 16,279,065 $
7 1392 سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 48,124,000 338,586,015,298 Rls. 32,659,142 $
8 1392 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,357,120 242,823,478,510 Rls. 9,800,241 $
9 1392 سنگاپور 29291000 ايزوسياناتکها 3,359,860 239,246,963,972 Rls. 9,634,009 $
10 1392 سنگاپور 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 4,993,040 186,939,132,893 Rls. 7,544,257 $
11 1392 سنگاپور 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 1,886 182,459,551,625 Rls. 7,356,614 $
12 1392 سنگاپور 10051020 دانه ذرت دامي . 15,264,029 153,061,875,876 Rls. 6,153,675 $
13 1392 سنگاپور 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 5,296,573 130,029,214,386 Rls. 5,250,493 $
14 1392 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,499,089 129,515,146,928 Rls. 5,228,465 $
15 1392 سنگاپور 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 751,221 122,721,785,163 Rls. 4,946,353 $
16 1392 سنگاپور 15141100 روغن خام كلزاياكانولا كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد 2,990,080 104,889,919,004 Rls. 4,235,239 $
17 1392 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,943,865 98,634,286,563 Rls. 3,979,298 $
18 1392 سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,644,640 64,363,342,511 Rls. 2,541,128 $
19 1392 سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 884,400 56,721,440,941 Rls. 2,276,624 $
20 1392 سنگاپور 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 54,943 46,209,538,314 Rls. 1,858,417 $
21 1392 سنگاپور 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 8,413 46,174,292,207 Rls. 1,853,168 $
22 1392 سنگاپور 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 946,000 44,126,791,758 Rls. 1,774,948 $
23 1392 سنگاپور 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,199 43,364,786,682 Rls. 1,749,378 $
24 1392 سنگاپور 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,385 41,642,900,624 Rls. 1,675,950 $
25 1392 سنگاپور 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 9,776 41,513,588,683 Rls. 1,672,567 $
26 1392 سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 100,856 39,979,593,684 Rls. 1,542,438 $
27 1392 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,294,178 38,340,039,480 Rls. 1,535,817 $
28 1392 سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 82,049 37,914,966,826 Rls. 1,541,791 $
29 1392 سنگاپور 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,150,400 34,159,530,317 Rls. 1,370,823 $
30 1392 سنگاپور 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 542,720 30,227,644,418 Rls. 1,210,750 $
31 1392 سنگاپور 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 11,265 27,082,426,888 Rls. 1,091,035 $
32 1392 سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 245,931 25,871,460,070 Rls. 1,042,041 $
33 1392 سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 802,070 25,435,257,314 Rls. 1,013,513 $
34 1392 سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 3,636 24,174,916,553 Rls. 974,546 $
35 1392 سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 27,148 24,032,509,953 Rls. 960,357 $
36 1392 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 37,149 23,856,445,772 Rls. 956,287 $
37 1392 سنگاپور 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 218,860 23,214,000,480 Rls. 934,262 $
38 1392 سنگاپور 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 4,821 19,123,695,161 Rls. 768,227 $
39 1392 سنگاپور 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 583,808 18,992,303,009 Rls. 766,971 $
40 1392 سنگاپور 29054500 گليسرول 700,034 17,166,351,075 Rls. 693,718 $
41 1392 سنگاپور 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 10,962 17,133,659,882 Rls. 686,350 $
42 1392 سنگاپور 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 1,568 16,237,210,332 Rls. 651,600 $
43 1392 سنگاپور 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 607,484 15,754,370,345 Rls. 638,957 $
44 1392 سنگاپور 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,443,520 15,455,134,679 Rls. 622,523 $
45 1392 سنگاپور 38231100 اسيد استئاريك 530,000 15,001,882,232 Rls. 605,602 $
46 1392 سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 367,972 14,830,455,244 Rls. 598,648 $
47 1392 سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 16,519 14,050,821,582 Rls. 568,228 $
48 1392 سنگاپور 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 36,965 13,082,398,206 Rls. 527,118 $
49 1392 سنگاپور 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 140,000 13,046,994,071 Rls. 526,396 $
50 1392 سنگاپور 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 11,786 12,748,415,106 Rls. 513,235 $
51 1392 سنگاپور 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 31,923 12,284,599,380 Rls. 499,439 $
52 1392 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 268,040 11,794,081,155 Rls. 475,350 $
53 1392 سنگاپور 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 802,170 11,757,743,778 Rls. 473,125 $
54 1392 سنگاپور 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 247,664 11,174,610,893 Rls. 450,950 $
55 1392 سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 13,424 11,135,374,729 Rls. 449,010 $
56 1392 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 174 10,719,211,222 Rls. 432,044 $
57 1392 سنگاپور 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 214,370 9,538,784,155 Rls. 384,314 $
58 1392 سنگاپور 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 21,896 9,128,571,970 Rls. 367,425 $
59 1392 سنگاپور 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 188,832 8,732,900,674 Rls. 342,680 $
60 1392 سنگاپور 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 279,300 8,423,743,576 Rls. 307,204 $
61 1392 سنگاپور 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 850 8,252,932,335 Rls. 333,062 $
62 1392 سنگاپور 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 333 8,103,849,380 Rls. 325,547 $
63 1392 سنگاپور 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 141,250 7,903,983,946 Rls. 304,215 $
64 1392 سنگاپور 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 721,760 7,726,181,350 Rls. 311,097 $
65 1392 سنگاپور 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 34,660 7,680,851,951 Rls. 309,993 $
66 1392 سنگاپور 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 41,381 7,058,826,253 Rls. 284,161 $
67 1392 سنگاپور 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 4,337 6,283,035,460 Rls. 252,629 $
68 1392 سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 120,000 6,232,695,522 Rls. 250,604 $
69 1392 سنگاپور 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 80,000 6,196,965,200 Rls. 250,097 $
70 1392 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 62,500 5,867,233,536 Rls. 236,746 $
71 1392 سنگاپور 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 34,097 5,810,239,246 Rls. 234,247 $
72 1392 سنگاپور 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 86,741 5,766,172,035 Rls. 232,631 $
73 1392 سنگاپور 90321000 ترموستات 4,303 5,759,813,556 Rls. 233,191 $
74 1392 سنگاپور 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 11,912 5,473,800,508 Rls. 220,404 $
75 1392 سنگاپور 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 66,421 5,352,511,024 Rls. 215,021 $
76 1392 سنگاپور 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 969 4,687,739,572 Rls. 188,990 $
77 1392 سنگاپور 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 931 4,630,989,208 Rls. 186,433 $
78 1392 سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 202,326 4,543,906,670 Rls. 183,197 $
79 1392 سنگاپور 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 19,800 4,492,402,359 Rls. 181,070 $
80 1392 سنگاپور 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 60,000 4,451,086,164 Rls. 179,718 $
81 1392 سنگاپور 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,185 4,310,324,882 Rls. 173,833 $
82 1392 سنگاپور 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,050 4,195,365,233 Rls. 169,108 $
83 1392 سنگاپور 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,574 4,162,970,892 Rls. 168,518 $
84 1392 سنگاپور 90261010 فلومتر 805 4,082,644,302 Rls. 164,503 $
85 1392 سنگاپور 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 4,579 4,073,530,318 Rls. 164,128 $
86 1392 سنگاپور 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2,609 4,023,765,921 Rls. 162,361 $
87 1392 سنگاپور 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 244,524 3,742,747,714 Rls. 151,045 $
88 1392 سنگاپور 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 448 3,568,167,868 Rls. 143,988 $
89 1392 سنگاپور 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,493 3,480,232,712 Rls. 140,367 $
90 1392 سنگاپور 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 35,134 3,426,422,346 Rls. 139,359 $
91 1392 سنگاپور 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 3,267 3,386,803,511 Rls. 136,622 $
92 1392 سنگاپور 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 64,000 3,278,066,146 Rls. 133,303 $
93 1392 سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 1,063 3,277,075,940 Rls. 130,977 $
94 1392 سنگاپور 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,315 3,183,495,420 Rls. 128,647 $
95 1392 سنگاپور 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,496 3,075,210,391 Rls. 125,054 $
96 1392 سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 5,372 2,994,165,386 Rls. 120,744 $
97 1392 سنگاپور 15119040 استئارين بدون بو تصفيه شده بيکرنگ RBD 107,900 2,976,721,958 Rls. 119,735 $
98 1392 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 8,697 2,945,860,350 Rls. 118,669 $
99 1392 سنگاپور 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 1,620 2,870,996,814 Rls. 115,813 $
100 1392 سنگاپور 34012030 صابون چيپس 119,500 2,809,284,034 Rls. 113,248 $
101 1392 سنگاپور 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 120,000 2,747,000,000 Rls. 104,312 $
102 1392 سنگاپور 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 960 2,734,592,452 Rls. 110,359 $
103 1392 سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 16,079 2,646,625,092 Rls. 106,577 $
104 1392 سنگاپور 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 43,200 2,630,946,596 Rls. 105,937 $
105 1392 سنگاپور 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 2,399 2,506,191,590 Rls. 100,999 $
106 1392 سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 3,932 2,459,994,374 Rls. 99,013 $
107 1392 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,306 2,443,223,783 Rls. 98,412 $
108 1392 سنگاپور 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 38,861 2,293,392,097 Rls. 92,472 $
109 1392 سنگاپور 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 897 2,217,724,717 Rls. 89,651 $
110 1392 سنگاپور 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 9,891 2,215,604,910 Rls. 88,802 $
111 1392 سنگاپور 84439990 ساير 4,844 2,198,119,131 Rls. 88,319 $
112 1392 سنگاپور 85044060 ا نوا ع UPS 13,378 2,042,058,716 Rls. 79,316 $
113 1392 سنگاپور 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 1,026 2,011,258,497 Rls. 81,061 $
114 1392 سنگاپور 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 800 1,918,509,950 Rls. 77,394 $
115 1392 سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 102 1,914,062,249 Rls. 77,236 $
116 1392 سنگاپور 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 28,800 1,790,253,360 Rls. 72,144 $
117 1392 سنگاپور 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 16,000 1,771,000,000 Rls. 71,207 $
118 1392 سنگاپور 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 12,924 1,742,792,240 Rls. 69,938 $
119 1392 سنگاپور 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 853 1,709,268,266 Rls. 68,723 $
120 1392 سنگاپور 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 27,609 1,693,834,511 Rls. 68,071 $
121 1392 سنگاپور 39043000 كوپليمرهاي ا ستات وينيل - کلرور وينيل , به ا شکال ا بتدا ئي 36,000 1,665,291,535 Rls. 66,858 $
122 1392 سنگاپور 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 25 1,631,079,346 Rls. 65,860 $
123 1392 سنگاپور 21069020 ا مولسيفاير 21,640 1,598,324,925 Rls. 64,385 $
124 1392 سنگاپور 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 40,400 1,597,259,641 Rls. 64,420 $
125 1392 سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,109 1,574,537,978 Rls. 63,397 $
126 1392 سنگاپور 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 241 1,541,133,296 Rls. 62,080 $
127 1392 سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 325 1,528,450,449 Rls. 61,628 $
128 1392 سنگاپور 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 11,886 1,484,499,740 Rls. 59,883 $
129 1392 سنگاپور 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 76,000 1,454,872,322 Rls. 58,410 $
130 1392 سنگاپور 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 34,075 1,453,234,814 Rls. 58,669 $
131 1392 سنگاپور 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 278 1,431,155,613 Rls. 57,706 $
132 1392 سنگاپور 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 18,161 1,412,011,015 Rls. 56,879 $
133 1392 سنگاپور 39011061 کامپاد پلي ا تلين ويژه روکش سيم و کابل به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 9,200 1,402,797,154 Rls. 56,471 $
134 1392 سنگاپور 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 6,952 1,387,389,887 Rls. 56,002 $
135 1392 سنگاپور 84716020 موشوا ره (mouse) 6,792 1,368,888,202 Rls. 55,090 $
136 1392 سنگاپور 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 38,424 1,359,177,154 Rls. 54,696 $
137 1392 سنگاپور 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 6,540 1,302,932,175 Rls. 52,762 $
138 1392 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 6,343 1,280,632,381 Rls. 51,639 $
139 1392 سنگاپور 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 13,359 1,217,747,921 Rls. 48,982 $
140 1392 سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 28,736 1,201,442,062 Rls. 48,492 $
141 1392 سنگاپور 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 659 1,195,253,285 Rls. 48,210 $
142 1392 سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,412 1,190,686,152 Rls. 48,030 $
143 1392 سنگاپور 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,327 1,181,100,188 Rls. 47,675 $
144 1392 سنگاپور 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 1,891 1,157,937,915 Rls. 46,576 $
145 1392 سنگاپور 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 15,500 1,153,328,352 Rls. 46,607 $
146 1392 سنگاپور 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 914 1,119,896,860 Rls. 45,183 $
147 1392 سنگاپور 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 16,700 1,083,628,046 Rls. 43,748 $
148 1392 سنگاپور 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 2,070 1,075,050,686 Rls. 43,305 $
149 1392 سنگاپور 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 8,400 1,000,477,355 Rls. 40,340 $
150 1392 سنگاپور 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 660 968,262,451 Rls. 39,066 $
151 1392 سنگاپور 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 75 937,001,287 Rls. 38,170 $
152 1392 سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 16,000 921,227,296 Rls. 37,145 $
153 1392 سنگاپور 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 16,380 903,050,372 Rls. 36,424 $
154 1392 سنگاپور 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 655 878,417,788 Rls. 35,871 $
155 1392 سنگاپور 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 2,566 875,507,576 Rls. 35,267 $
156 1392 سنگاپور 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 1,105 840,732,334 Rls. 34,081 $
157 1392 سنگاپور 85176960 گيرنده فرستنده قابل نصب درخودرو ازنوع راديوتلفني 997 824,588,692 Rls. 33,169 $
158 1392 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 4,559 804,318,660 Rls. 32,387 $
159 1392 سنگاپور 84716010 صفحه کليد(keyboard) 4,888 801,832,743 Rls. 32,207 $
160 1392 سنگاپور 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 708 799,439,448 Rls. 32,243 $
161 1392 سنگاپور 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 979 796,683,790 Rls. 32,152 $
162 1392 سنگاپور 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 15,200 793,878,526 Rls. 32,042 $
163 1392 سنگاپور 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 7,094 662,375,685 Rls. 26,734 $
164 1392 سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,184 648,616,881 Rls. 26,170 $
165 1392 سنگاپور 85076000 ا نباره هايبرقي ليتيوم يون 610 636,051,424 Rls. 25,616 $
166 1392 سنگاپور 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 95 620,744,293 Rls. 25,030 $
167 1392 سنگاپور 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 6,950 604,922,304 Rls. 24,301 $
168 1392 سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 5,288 598,109,696 Rls. 24,137 $
169 1392 سنگاپور 85044030 منبع تغذيه را يانه 1,430 579,241,319 Rls. 23,386 $
170 1392 سنگاپور 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 816 541,392,207 Rls. 21,726 $
171 1392 سنگاپور 90219020 شنت مغزي 9 502,209,104 Rls. 20,272 $
172 1392 سنگاپور 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,778 500,243,737 Rls. 20,253 $
173 1392 سنگاپور 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 601 497,618,444 Rls. 20,225 $
174 1392 سنگاپور 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,400 449,730,000 Rls. 18,136 $
175 1392 سنگاپور 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 8,787 445,696,652 Rls. 17,787 $
176 1392 سنگاپور 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 2,090 423,026,792 Rls. 17,069 $
177 1392 سنگاپور 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2,484 419,526,386 Rls. 16,913 $
178 1392 سنگاپور 84133010 پمپ ا نژکتور 262 414,831,389 Rls. 16,729 $
179 1392 سنگاپور 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 13,764 413,211,780 Rls. 16,562 $
180 1392 سنگاپور 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 100 409,264,000 Rls. 16,441 $
181 1392 سنگاپور 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 144 403,333,080 Rls. 16,299 $
182 1392 سنگاپور 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 3,375 403,089,721 Rls. 16,260 $
183 1392 سنگاپور 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 550 386,784,155 Rls. 15,755 $
184 1392 سنگاپور 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 425 386,636,044 Rls. 15,552 $
185 1392 سنگاپور 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 400 381,759,687 Rls. 15,400 $
186 1392 سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 2,809 363,769,087 Rls. 14,681 $
187 1392 سنگاپور 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 190 358,890,925 Rls. 14,504 $
188 1392 سنگاپور 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 657 337,948,244 Rls. 13,643 $
189 1392 سنگاپور 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,549 330,902,930 Rls. 13,354 $
190 1392 سنگاپور 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,686 325,707,205 Rls. 13,150 $
191 1392 سنگاپور 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 1,112 311,910,568 Rls. 12,581 $
192 1392 سنگاپور 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 2,050 302,418,999 Rls. 12,204 $
193 1392 سنگاپور 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 510 301,722,658 Rls. 12,286 $
194 1392 سنگاپور 95049010 ميز ا سنوکرحتي به همرا ه ا شياومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه 11,300 298,448,427 Rls. 11,992 $
195 1392 سنگاپور 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 450 295,987,860 Rls. 11,945 $
196 1392 سنگاپور 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,400 294,365,461 Rls. 11,875 $
197 1392 سنگاپور 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 4,443 293,008,180 Rls. 10,658 $
198 1392 سنگاپور 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 10,400 291,067,698 Rls. 11,666 $
199 1392 سنگاپور 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 5,166 286,188,913 Rls. 11,554 $
200 1392 سنگاپور 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,655 278,589,552 Rls. 11,258 $
مجموع کل
16,391,188,085,332 ريال
مجموع کل
680,344,141 دلار