آمار کل " واردات از" کشور "تايوان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 24,902,226 1,554,380,404,080 Rls. 62,329,603 $
2 1392 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 16,586,312 1,139,822,967,469 Rls. 45,862,434 $
3 1392 تايوان 29261000 اكريلونيتريل 21,428,620 1,093,863,419,423 Rls. 44,014,933 $
4 1392 تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 58,278 554,549,582,004 Rls. 22,317,943 $
5 1392 تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 10,388,860 542,656,665,744 Rls. 21,779,338 $
6 1392 تايوان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 8,306,851 452,419,853,113 Rls. 18,171,193 $
7 1392 تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 8,681,368 433,881,390,333 Rls. 17,505,637 $
8 1392 تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 50,101 305,590,106,565 Rls. 12,323,372 $
9 1392 تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 35,662 293,221,943,804 Rls. 11,740,705 $
10 1392 تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 4,741,235 286,079,135,924 Rls. 11,462,303 $
11 1392 تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,826,000 275,091,989,200 Rls. 11,057,679 $
12 1392 تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,603,707 244,426,597,627 Rls. 9,831,639 $
13 1392 تايوان 85176910 كارت مودم بيکسيم 123,450 206,265,630,851 Rls. 8,301,899 $
14 1392 تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 3,638,000 199,355,415,060 Rls. 7,992,680 $
15 1392 تايوان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 2,205,070 190,053,553,244 Rls. 7,535,656 $
16 1392 تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,016,060 185,218,097,556 Rls. 7,470,456 $
17 1392 تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 2,643,799 171,749,939,931 Rls. 6,888,783 $
18 1392 تايوان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 8,260,051 149,149,604,733 Rls. 6,009,077 $
19 1392 تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 2,188,351 135,985,305,375 Rls. 5,416,347 $
20 1392 تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,297,818 131,096,029,429 Rls. 5,264,453 $
21 1392 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,066,799 114,932,960,552 Rls. 4,624,422 $
22 1392 تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,715,020 111,551,359,036 Rls. 4,495,898 $
23 1392 تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 3,715,469 111,278,900,854 Rls. 4,457,410 $
24 1392 تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 70,043 102,461,379,934 Rls. 4,119,725 $
25 1392 تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 1,129,911 92,914,916,562 Rls. 3,708,691 $
26 1392 تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 961,747 92,410,701,869 Rls. 3,729,542 $
27 1392 تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 51,541 90,403,696,708 Rls. 3,645,279 $
28 1392 تايوان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 1,268,949 89,444,327,405 Rls. 3,577,195 $
29 1392 تايوان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 23,641 88,497,452,235 Rls. 3,557,899 $
30 1392 تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 807,241 85,889,422,125 Rls. 3,458,839 $
31 1392 تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 18,671 84,080,485,283 Rls. 3,386,791 $
32 1392 تايوان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 612,925 83,768,056,339 Rls. 3,370,166 $
33 1392 تايوان 85176220 كارت مودم باسيم 60,033 79,203,165,766 Rls. 3,192,633 $
34 1392 تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 450,890 78,777,207,752 Rls. 3,185,499 $
35 1392 تايوان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,190,992 76,494,400,313 Rls. 3,083,589 $
36 1392 تايوان 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 822,482 75,838,069,175 Rls. 3,000,741 $
37 1392 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 992,263 75,247,520,286 Rls. 3,029,701 $
38 1392 تايوان 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 740,148 74,991,163,374 Rls. 3,017,941 $
39 1392 تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,150,179 73,781,897,784 Rls. 2,973,046 $
40 1392 تايوان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 292,225 70,043,383,850 Rls. 2,827,408 $
41 1392 تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 1,044,000 67,734,316,827 Rls. 2,728,409 $
42 1392 تايوان 38123030 پايدا رکننده هايUV 397,000 66,822,904,338 Rls. 2,690,820 $
43 1392 تايوان 29103000 1كلرو 2، 3 اپواكسي پروپان ( اپي كلر هيدرين) 1,050,000 65,661,596,212 Rls. 2,649,675 $
44 1392 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 868,562 65,408,869,846 Rls. 2,593,935 $
45 1392 تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 1,006,790 61,910,474,710 Rls. 2,498,623 $
46 1392 تايوان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 368,452 61,713,908,287 Rls. 2,486,065 $
47 1392 تايوان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 706,382 60,717,168,332 Rls. 2,411,848 $
48 1392 تايوان 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 852,549 59,102,420,681 Rls. 2,349,005 $
49 1392 تايوان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 492,730 58,846,356,601 Rls. 2,371,419 $
50 1392 تايوان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,441,083 58,632,731,987 Rls. 2,363,521 $
51 1392 تايوان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 153,284 58,395,800,218 Rls. 2,353,796 $
52 1392 تايوان 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 1,533,000 56,828,590,263 Rls. 2,291,334 $
53 1392 تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 146,815 56,479,227,750 Rls. 2,271,529 $
54 1392 تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 51,491 55,554,635,167 Rls. 2,218,458 $
55 1392 تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 100,082 55,195,828,321 Rls. 2,224,178 $
56 1392 تايوان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,901,440 55,162,228,545 Rls. 2,221,650 $
57 1392 تايوان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 731,999 53,902,717,950 Rls. 2,175,253 $
58 1392 تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 743,503 53,485,710,271 Rls. 2,132,094 $
59 1392 تايوان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 988,500 50,892,506,513 Rls. 2,050,076 $
60 1392 تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 680,684 49,899,035,891 Rls. 2,009,249 $
61 1392 تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 474,875 48,488,846,456 Rls. 1,953,827 $
62 1392 تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 62,375 46,623,395,180 Rls. 1,874,950 $
63 1392 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 582,510 46,041,641,942 Rls. 1,856,479 $
64 1392 تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 23,141 44,856,499,861 Rls. 1,806,198 $
65 1392 تايوان 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 263,320 43,877,145,999 Rls. 1,768,127 $
66 1392 تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 547,528 43,033,876,625 Rls. 1,731,985 $
67 1392 تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 624,330 42,590,175,646 Rls. 1,718,158 $
68 1392 تايوان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 594,030 42,344,024,475 Rls. 1,708,851 $
69 1392 تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 64,424 40,891,817,374 Rls. 1,647,311 $
70 1392 تايوان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 564,480 40,543,491,390 Rls. 1,632,879 $
71 1392 تايوان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 78,775 39,912,131,482 Rls. 1,607,284 $
72 1392 تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 135,561 38,898,744,055 Rls. 1,552,754 $
73 1392 تايوان 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 621,470 38,818,082,776 Rls. 1,562,063 $
74 1392 تايوان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 234,279 37,810,423,169 Rls. 1,521,767 $
75 1392 تايوان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 742,500 37,210,821,400 Rls. 1,499,505 $
76 1392 تايوان 29071310 نونيل فنل 699,200 36,193,379,665 Rls. 1,457,543 $
77 1392 تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 504,419 33,612,248,301 Rls. 1,331,483 $
78 1392 تايوان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 408,720 32,509,207,832 Rls. 1,310,871 $
79 1392 تايوان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 364,971 32,434,748,130 Rls. 1,304,965 $
80 1392 تايوان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 369,821 32,065,248,726 Rls. 1,319,839 $
81 1392 تايوان 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 21,714 31,996,684,323 Rls. 1,290,548 $
82 1392 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 63,232 31,502,324,994 Rls. 1,270,574 $
83 1392 تايوان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 166,717 30,932,325,802 Rls. 1,244,615 $
84 1392 تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 38,479 30,653,020,336 Rls. 1,235,552 $
85 1392 تايوان 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 226,053 29,853,573,971 Rls. 1,201,477 $
86 1392 تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 365,493 29,593,017,958 Rls. 1,174,449 $
87 1392 تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 517,697 28,925,316,466 Rls. 1,161,041 $
88 1392 تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 53,510 28,263,329,770 Rls. 1,123,996 $
89 1392 تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 593,559 27,428,504,123 Rls. 1,093,595 $
90 1392 تايوان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 252,636 27,363,397,778 Rls. 1,100,978 $
91 1392 تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 99,729 26,099,465,190 Rls. 1,041,313 $
92 1392 تايوان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 692,803 26,087,956,482 Rls. 1,048,171 $
93 1392 تايوان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 65,800 26,085,017,622 Rls. 1,052,297 $
94 1392 تايوان 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 672,000 25,851,552,523 Rls. 1,041,064 $
95 1392 تايوان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 190,474 25,487,651,721 Rls. 1,027,498 $
96 1392 تايوان 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 220,398 25,366,876,623 Rls. 1,016,697 $
97 1392 تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 12,119 24,997,311,411 Rls. 1,007,813 $
98 1392 تايوان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 9,498 24,947,771,580 Rls. 1,006,307 $
99 1392 تايوان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 73,010 24,677,567,404 Rls. 993,874 $
100 1392 تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 728,174 24,390,673,054 Rls. 982,753 $
101 1392 تايوان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 158,702 24,254,986,709 Rls. 972,513 $
102 1392 تايوان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 336,000 22,975,457,032 Rls. 910,355 $
103 1392 تايوان 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 456,948 22,769,666,481 Rls. 917,910 $
104 1392 تايوان 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 447,775 22,557,439,727 Rls. 910,181 $
105 1392 تايوان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 318,059 22,522,528,900 Rls. 907,508 $
106 1392 تايوان 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 143,925 22,476,782,748 Rls. 906,429 $
107 1392 تايوان 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 30,710 22,229,840,220 Rls. 896,614 $
108 1392 تايوان 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 208,919 21,939,922,976 Rls. 884,342 $
109 1392 تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 10 21,116,325,213 Rls. 851,159 $
110 1392 تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 61,675 20,461,419,479 Rls. 825,153 $
111 1392 تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 96,925 20,434,215,772 Rls. 823,072 $
112 1392 تايوان 29141100 استن 547,600 20,167,333,489 Rls. 811,998 $
113 1392 تايوان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 237,440 20,108,118,884 Rls. 806,634 $
114 1392 تايوان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 97,600 20,038,696,267 Rls. 807,436 $
115 1392 تايوان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 432,562 19,647,437,586 Rls. 793,295 $
116 1392 تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,458 19,548,320,185 Rls. 783,626 $
117 1392 تايوان 28258000 ا کسيدهاي ا نتيموا ن 50,000 19,526,795,066 Rls. 787,000 $
118 1392 تايوان 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 212,800 19,448,158,484 Rls. 777,655 $
119 1392 تايوان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 411,642 19,426,870,575 Rls. 782,950 $
120 1392 تايوان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 125,368 19,382,767,565 Rls. 779,798 $
121 1392 تايوان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 369,288 19,365,099,796 Rls. 781,165 $
122 1392 تايوان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 302,627 19,277,866,313 Rls. 775,963 $
123 1392 تايوان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 245,352 19,221,371,523 Rls. 773,831 $
124 1392 تايوان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 814,000 19,031,677,905 Rls. 761,009 $
125 1392 تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 291,928 19,006,865,988 Rls. 766,553 $
126 1392 تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 14,130 18,965,452,817 Rls. 764,621 $
127 1392 تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 31,381 18,917,971,192 Rls. 763,615 $
128 1392 تايوان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 368,661 18,766,861,742 Rls. 756,199 $
129 1392 تايوان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 546,908 18,320,487,648 Rls. 734,852 $
130 1392 تايوان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 158,989 17,746,834,935 Rls. 715,914 $
131 1392 تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 60,240 17,431,793,574 Rls. 705,671 $
132 1392 تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 96,664 17,158,657,090 Rls. 690,954 $
133 1392 تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 312,000 17,100,155,545 Rls. 687,772 $
134 1392 تايوان 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 51,855 17,018,621,332 Rls. 683,215 $
135 1392 تايوان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 23,494 17,018,430,000 Rls. 683,816 $
136 1392 تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 329,000 16,748,873,255 Rls. 674,448 $
137 1392 تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 163,616 16,493,624,811 Rls. 663,199 $
138 1392 تايوان 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 220,301 16,350,642,342 Rls. 658,747 $
139 1392 تايوان 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 51,491 16,299,204,312 Rls. 657,291 $
140 1392 تايوان 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 284,510 16,291,190,977 Rls. 656,036 $
141 1392 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 300,669 16,203,108,571 Rls. 653,306 $
142 1392 تايوان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 107,550 16,168,811,131 Rls. 651,321 $
143 1392 تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 285,283 16,108,610,930 Rls. 649,081 $
144 1392 تايوان 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 312,346 15,920,848,640 Rls. 639,771 $
145 1392 تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 515,500 15,829,834,355 Rls. 638,037 $
146 1392 تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 53,276 15,686,182,663 Rls. 631,384 $
147 1392 تايوان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 3,161 15,626,915,889 Rls. 630,585 $
148 1392 تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 257,000 15,622,748,768 Rls. 630,284 $
149 1392 تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 330,200 15,610,847,148 Rls. 627,835 $
150 1392 تايوان 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 225,540 15,540,799,773 Rls. 613,458 $
151 1392 تايوان 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 11,139 15,283,873,531 Rls. 612,924 $
152 1392 تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 74,576 15,265,164,083 Rls. 615,500 $
153 1392 تايوان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 256,000 15,217,325,862 Rls. 611,143 $
154 1392 تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 366,000 14,770,483,717 Rls. 597,676 $
155 1392 تايوان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 22,428 14,394,183,914 Rls. 580,544 $
156 1392 تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 31,990 14,287,869,547 Rls. 575,578 $
157 1392 تايوان 38231100 اسيد استئاريك 468,000 14,110,324,610 Rls. 568,767 $
158 1392 تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 47,542 14,080,713,445 Rls. 567,414 $
159 1392 تايوان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 397,664 14,072,109,644 Rls. 567,527 $
160 1392 تايوان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 172,089 13,666,359,681 Rls. 551,406 $
161 1392 تايوان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 51,570 13,517,182,125 Rls. 542,445 $
162 1392 تايوان 85044030 منبع تغذيه را يانه 41,004 13,426,506,353 Rls. 541,288 $
163 1392 تايوان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 43,443 13,421,153,860 Rls. 541,634 $
164 1392 تايوان 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 3,587 12,735,479,487 Rls. 513,074 $
165 1392 تايوان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 60,760 12,584,456,329 Rls. 507,974 $
166 1392 تايوان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 129,142 12,576,451,469 Rls. 502,920 $
167 1392 تايوان 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 31,436 12,508,593,989 Rls. 504,438 $
168 1392 تايوان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 88,717 12,498,538,540 Rls. 504,859 $
169 1392 تايوان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 35,769 12,474,774,729 Rls. 502,395 $
170 1392 تايوان 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 378,100 12,463,569,743 Rls. 498,978 $
171 1392 تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 394,251 12,206,653,936 Rls. 492,638 $
172 1392 تايوان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 599,147 12,181,426,134 Rls. 491,444 $
173 1392 تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 241,000 12,135,764,771 Rls. 488,087 $
174 1392 تايوان 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 38,579 11,907,668,805 Rls. 480,204 $
175 1392 تايوان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 28,372 11,592,636,593 Rls. 452,650 $
176 1392 تايوان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 4,600 11,586,139,785 Rls. 472,383 $
177 1392 تايوان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 166,714 11,454,021,606 Rls. 462,097 $
178 1392 تايوان 32041400 مواد رنگي مستقيم و فرآوردهکها براساس اين مواد 76,800 11,442,286,527 Rls. 462,162 $
179 1392 تايوان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 349,991 11,406,515,802 Rls. 459,236 $
180 1392 تايوان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 240,000 11,305,543,730 Rls. 405,493 $
181 1392 تايوان 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 203,757 11,232,276,230 Rls. 452,724 $
182 1392 تايوان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 26,660 11,029,599,600 Rls. 444,406 $
183 1392 تايوان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 156,533 10,962,052,519 Rls. 442,328 $
184 1392 تايوان 29321100 تترا هيدروفوران 129,600 10,961,646,793 Rls. 442,078 $
185 1392 تايوان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 81,900 10,891,994,047 Rls. 438,108 $
186 1392 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 60,785 10,712,787,714 Rls. 417,993 $
187 1392 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 192,472 10,631,636,523 Rls. 427,831 $
188 1392 تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 345,246 10,517,437,808 Rls. 423,816 $
189 1392 تايوان 38123020 آنتي ا زونانتها 96,000 10,480,955,000 Rls. 423,182 $
190 1392 تايوان 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 234,000 10,391,877,110 Rls. 418,092 $
191 1392 تايوان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 93,506 10,358,829,051 Rls. 416,363 $
192 1392 تايوان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 87,200 10,255,816,953 Rls. 414,059 $
193 1392 تايوان 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 120,000 10,208,571,430 Rls. 412,735 $
194 1392 تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 13,717 10,114,276,443 Rls. 405,248 $
195 1392 تايوان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 65,430 9,799,571,845 Rls. 395,464 $
196 1392 تايوان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 13,398 9,649,091,952 Rls. 388,995 $
197 1392 تايوان 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 83,758 9,643,635,000 Rls. 388,550 $
198 1392 تايوان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 161,417 9,598,668,929 Rls. 386,996 $
199 1392 تايوان 85044060 ا نوا ع UPS 56,897 9,472,530,874 Rls. 382,176 $
200 1392 تايوان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 178,170 9,416,955,909 Rls. 379,597 $
مجموع کل
14,351,261,875,389 ريال
مجموع کل
576,722,105 دلار