آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 51,666,917 547,595,584,615 Rls. 22,062,619 $
2 1392 تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,744,340 463,625,982,445 Rls. 18,629,937 $
3 1392 تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 16,342,278 158,729,950,306 Rls. 6,398,692 $
4 1392 تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 4,217,862 131,069,515,477 Rls. 5,340,279 $
5 1392 تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,545,203 128,073,784,003 Rls. 5,143,181 $
6 1392 تايلند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 396,000 73,621,000,000 Rls. 2,971,824 $
7 1392 تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,083,970 63,021,744,590 Rls. 2,528,132 $
8 1392 تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,035,890 58,336,906,009 Rls. 2,372,673 $
9 1392 تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 344,359 51,175,364,747 Rls. 2,066,439 $
10 1392 تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 343,146 50,705,411,417 Rls. 2,054,624 $
11 1392 تايلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 519,852 40,245,333,534 Rls. 1,626,733 $
12 1392 تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 364,181 39,061,694,248 Rls. 1,574,815 $
13 1392 تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 2,271,144 37,481,246,574 Rls. 1,509,975 $
14 1392 تايلند 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,494,180 36,946,979,582 Rls. 1,467,534 $
15 1392 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,935,664 36,630,291,197 Rls. 1,740,746 $
16 1392 تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 499,045 32,989,161,060 Rls. 1,321,246 $
17 1392 تايلند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 452,814 30,720,478,521 Rls. 1,240,063 $
18 1392 تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 510,000 25,946,955,949 Rls. 1,019,340 $
19 1392 تايلند 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 462,070 25,137,090,989 Rls. 1,016,121 $
20 1392 تايلند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 352,161 23,848,987,028 Rls. 959,069 $
21 1392 تايلند 84159012 قسمت خارجي دستگاهکهاي 84151020 128,231 18,935,606,508 Rls. 764,963 $
22 1392 تايلند 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 25,351 17,818,569,597 Rls. 716,471 $
23 1392 تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 860,760 17,518,645,854 Rls. 763,978 $
24 1392 تايلند 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,429,260 16,803,185,851 Rls. 675,885 $
25 1392 تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 1,972,195 16,763,497,606 Rls. 675,909 $
26 1392 تايلند 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 104,122 14,342,926,948 Rls. 584,721 $
27 1392 تايلند 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 1,959,724 14,330,169,441 Rls. 576,185 $
28 1392 تايلند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 18,950 13,442,701,545 Rls. 553,357 $
29 1392 تايلند 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 114,873 13,174,928,630 Rls. 526,641 $
30 1392 تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 180,446 12,279,012,740 Rls. 495,051 $
31 1392 تايلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 46,933 11,079,935,748 Rls. 450,513 $
32 1392 تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,064,804 10,867,033,877 Rls. 437,208 $
33 1392 تايلند 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 120,114 10,222,853,474 Rls. 411,200 $
34 1392 تايلند 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 62 9,869,210,400 Rls. 398,400 $
35 1392 تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 108,615 9,560,669,292 Rls. 386,976 $
36 1392 تايلند 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 232,070 9,335,001,046 Rls. 377,222 $
37 1392 تايلند 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 276,870 7,208,756,665 Rls. 291,486 $
38 1392 تايلند 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 13,008 7,173,571,655 Rls. 289,666 $
39 1392 تايلند 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 716 7,085,155,031 Rls. 285,830 $
40 1392 تايلند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 356,863 6,987,122,542 Rls. 281,727 $
41 1392 تايلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,567 6,970,761,213 Rls. 280,189 $
42 1392 تايلند 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 67,880 6,803,140,564 Rls. 274,619 $
43 1392 تايلند 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 100 6,422,594,000 Rls. 259,541 $
44 1392 تايلند 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 206 6,113,522,262 Rls. 246,702 $
45 1392 تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,468 5,978,543,615 Rls. 240,975 $
46 1392 تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 41,766 5,958,631,202 Rls. 240,454 $
47 1392 تايلند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 114,800 5,952,367,011 Rls. 239,430 $
48 1392 تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 85,142 5,951,641,174 Rls. 240,237 $
49 1392 تايلند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 126,026 5,496,886,789 Rls. 221,336 $
50 1392 تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 321,600 5,304,101,358 Rls. 214,069 $
51 1392 تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 176,181 5,299,859,486 Rls. 213,851 $
52 1392 تايلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,340 4,725,154,238 Rls. 191,767 $
53 1392 تايلند 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 5,544 4,605,956,840 Rls. 185,799 $
54 1392 تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 65,300 4,520,947,629 Rls. 182,307 $
55 1392 تايلند 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 17,375 4,519,849,357 Rls. 181,382 $
56 1392 تايلند 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 19,128 4,465,666,210 Rls. 179,623 $
57 1392 تايلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,711 3,957,205,611 Rls. 160,182 $
58 1392 تايلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 85 3,953,127,497 Rls. 159,361 $
59 1392 تايلند 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 176,400 3,786,026,000 Rls. 152,288 $
60 1392 تايلند 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 148,331 3,595,878,695 Rls. 141,055 $
61 1392 تايلند 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 28,000 3,581,119,038 Rls. 144,348 $
62 1392 تايلند 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 94,915 3,370,589,929 Rls. 135,812 $
63 1392 تايلند 29270000 تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك. 54,700 3,361,879,428 Rls. 135,398 $
64 1392 تايلند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 25,239 3,327,112,520 Rls. 134,304 $
65 1392 تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 45,550 3,266,845,271 Rls. 131,506 $
66 1392 تايلند 32082020 لعاب, لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موا دغذا يي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 54,000 3,190,015,038 Rls. 129,744 $
67 1392 تايلند 90303300 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ،جريان ،مقاومت ياقدرت فاقد وسيله ثبت . 78 2,997,303,924 Rls. 120,514 $
68 1392 تايلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 32,327 2,985,672,791 Rls. 121,047 $
69 1392 تايلند 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 12 2,910,790,082 Rls. 117,532 $
70 1392 تايلند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 1,254 2,758,366,942 Rls. 111,382 $
71 1392 تايلند 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 7,971 2,614,585,793 Rls. 105,307 $
72 1392 تايلند 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 47,662 2,519,459,202 Rls. 101,687 $
73 1392 تايلند 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 51,271 2,516,098,100 Rls. 101,250 $
74 1392 تايلند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 68,000 2,475,465,367 Rls. 100,035 $
75 1392 تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 3,595 2,303,307,967 Rls. 92,737 $
76 1392 تايلند 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 9,590 2,271,519,648 Rls. 91,591 $
77 1392 تايلند 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 420 2,249,670,509 Rls. 91,483 $
78 1392 تايلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 25,996 2,244,167,850 Rls. 90,331 $
79 1392 تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 60,500 2,196,282,000 Rls. 88,578 $
80 1392 تايلند 03048700 فيله منجمد انواع تن (of the genus thunnus)، بونيتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 52,000 2,190,348,778 Rls. 88,445 $
81 1392 تايلند 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 22,835 2,177,304,465 Rls. 87,619 $
82 1392 تايلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 132 2,146,477,860 Rls. 87,301 $
83 1392 تايلند 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 39,466 2,122,047,252 Rls. 85,460 $
84 1392 تايلند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 7,000 2,102,036,790 Rls. 84,250 $
85 1392 تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 6,826 2,083,391,949 Rls. 84,111 $
86 1392 تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 20,916 2,028,440,829 Rls. 81,775 $
87 1392 تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 30,206 2,007,788,665 Rls. 80,937 $
88 1392 تايلند 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,353 1,995,196,215 Rls. 79,780 $
89 1392 تايلند 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 32,455 1,982,784,106 Rls. 79,965 $
90 1392 تايلند 29054500 گليسرول 80,000 1,978,006,544 Rls. 79,509 $
91 1392 تايلند 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 27,706 1,952,990,208 Rls. 78,921 $
92 1392 تايلند 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 12,459 1,903,160,248 Rls. 76,882 $
93 1392 تايلند 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 28,194 1,880,462,934 Rls. 76,482 $
94 1392 تايلند 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 32,100 1,866,600,595 Rls. 75,373 $
95 1392 تايلند 85256010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 16 1,781,712,000 Rls. 72,000 $
96 1392 تايلند 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 663 1,768,354,601 Rls. 71,405 $
97 1392 تايلند 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 42 1,744,546,670 Rls. 70,373 $
98 1392 تايلند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 12,306 1,733,122,680 Rls. 69,912 $
99 1392 تايلند 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 23,410 1,717,976,844 Rls. 69,469 $
100 1392 تايلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 33,750 1,649,652,000 Rls. 66,470 $
101 1392 تايلند 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 41,115 1,637,490,294 Rls. 66,055 $
102 1392 تايلند 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 5,231 1,543,093,725 Rls. 61,847 $
103 1392 تايلند 13012000 صمغ عربي طبيعي 16,000 1,529,648,500 Rls. 61,635 $
104 1392 تايلند 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 22,838 1,510,099,746 Rls. 60,857 $
105 1392 تايلند 81019900 مصنوعات ا زتنگستن, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 374 1,497,338,580 Rls. 53,705 $
106 1392 تايلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 88 1,491,263,762 Rls. 59,849 $
107 1392 تايلند 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 57,568 1,470,000,000 Rls. 59,238 $
108 1392 تايلند 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 20,917 1,438,701,511 Rls. 57,809 $
109 1392 تايلند 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 20,531 1,417,000,000 Rls. 57,144 $
110 1392 تايلند 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 13,232 1,392,384,497 Rls. 56,169 $
111 1392 تايلند 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 32,477 1,373,492,615 Rls. 55,247 $
112 1392 تايلند 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 95 1,365,422,386 Rls. 56,206 $
113 1392 تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 171,000 1,358,392,483 Rls. 54,799 $
114 1392 تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 60,000 1,333,000,000 Rls. 53,427 $
115 1392 تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 34,867 1,316,309,941 Rls. 53,150 $
116 1392 تايلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,688 1,299,637,752 Rls. 52,318 $
117 1392 تايلند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 19,126 1,292,315,932 Rls. 52,121 $
118 1392 تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 24,255 1,289,787,315 Rls. 52,051 $
119 1392 تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 19,200 1,245,695,899 Rls. 50,179 $
120 1392 تايلند 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 28,840 1,237,746,211 Rls. 49,907 $
121 1392 تايلند 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 10,300 1,229,415,180 Rls. 49,615 $
122 1392 تايلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 61,445 1,227,690,000 Rls. 49,206 $
123 1392 تايلند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 19,200 1,206,818,009 Rls. 48,582 $
124 1392 تايلند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 44,640 1,176,720,000 Rls. 47,552 $
125 1392 تايلند 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 11,022 1,139,920,042 Rls. 45,974 $
126 1392 تايلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,270 1,136,385,363 Rls. 45,887 $
127 1392 تايلند 90160090 ا جزا و قطعات ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم يا کمتر 6 1,122,244,992 Rls. 45,252 $
128 1392 تايلند 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 20,000 1,113,668,523 Rls. 44,928 $
129 1392 تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 7,823 1,096,162,061 Rls. 44,217 $
130 1392 تايلند 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 226 1,061,330,570 Rls. 42,830 $
131 1392 تايلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,473 1,038,272,222 Rls. 41,903 $
132 1392 تايلند 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 3,960 1,026,488,201 Rls. 41,301 $
133 1392 تايلند 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 26,200 1,007,042,227 Rls. 38,817 $
134 1392 تايلند 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 14,750 1,000,506,170 Rls. 40,377 $
135 1392 تايلند 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 536 998,846,875 Rls. 40,625 $
136 1392 تايلند 33051000 شامپوها 19,320 975,181,284 Rls. 39,582 $
137 1392 تايلند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 36,975 922,830,000 Rls. 37,120 $
138 1392 تايلند 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 17,845 916,890,283 Rls. 37,016 $
139 1392 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 35,930 898,339,481 Rls. 36,110 $
140 1392 تايلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 7,533 872,515,090 Rls. 35,068 $
141 1392 تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,661 841,428,510 Rls. 33,818 $
142 1392 تايلند 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 13,395 830,037,911 Rls. 33,506 $
143 1392 تايلند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 350 822,000,000 Rls. 33,155 $
144 1392 تايلند 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,486 813,215,864 Rls. 32,795 $
145 1392 تايلند 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 213 792,719,053 Rls. 31,842 $
146 1392 تايلند 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 14,094 792,008,840 Rls. 31,946 $
147 1392 تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,000 774,924,860 Rls. 31,270 $
148 1392 تايلند 73102110 قوطي نوشابه وآبميوه كه بالحيم كردن ياپرس كردن بسته مي شوند باگنجايش كمتراز 50ليتر 7,055 758,759,398 Rls. 30,488 $
149 1392 تايلند 19019090 ساير 10,233 757,625,839 Rls. 30,575 $
150 1392 تايلند 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 9,328 737,253,843 Rls. 29,740 $
151 1392 تايلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 20,000 736,251,200 Rls. 29,688 $
152 1392 تايلند 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 2 722,038,230 Rls. 29,145 $
153 1392 تايلند 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 2,444 721,801,645 Rls. 29,093 $
154 1392 تايلند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 3,216 709,877,845 Rls. 28,645 $
155 1392 تايلند 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 8,727 695,745,748 Rls. 28,068 $
156 1392 تايلند 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 7,958 692,891,796 Rls. 28,008 $
157 1392 تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 4,247 687,737,746 Rls. 27,539 $
158 1392 تايلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 201 662,547,068 Rls. 26,629 $
159 1392 تايلند 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 11,908 658,218,994 Rls. 26,599 $
160 1392 تايلند 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 44,800 646,298,761 Rls. 26,073 $
161 1392 تايلند 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 48,811 636,413,022 Rls. 25,674 $
162 1392 تايلند 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 12,856 607,685,016 Rls. 24,585 $
163 1392 تايلند 40151920 دستكش معاينه 9,010 594,105,715 Rls. 23,982 $
164 1392 تايلند 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 10,000 571,668,000 Rls. 23,058 $
165 1392 تايلند 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 1,298 568,473,827 Rls. 22,932 $
166 1392 تايلند 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 9,425 565,167,599 Rls. 22,733 $
167 1392 تايلند 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 14,000 564,723,556 Rls. 22,811 $
168 1392 تايلند 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,380 552,736,084 Rls. 22,312 $
169 1392 تايلند 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 24,507 546,163,769 Rls. 22,054 $
170 1392 تايلند 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 37,517 542,056,869 Rls. 21,884 $
171 1392 تايلند 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 7,260 517,471,086 Rls. 20,821 $
172 1392 تايلند 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 521 516,037,166 Rls. 20,836 $
173 1392 تايلند 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 849 504,110,755 Rls. 20,352 $
174 1392 تايلند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 4,344 502,109,695 Rls. 20,257 $
175 1392 تايلند 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 1,299 486,359,815 Rls. 19,480 $
176 1392 تايلند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 15 480,191,990 Rls. 19,272 $
177 1392 تايلند 28352400 فسفات هاي پتاسيم 8,800 477,997,707 Rls. 19,318 $
178 1392 تايلند 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 5,424 471,061,328 Rls. 18,985 $
179 1392 تايلند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 939 466,310,387 Rls. 18,874 $
180 1392 تايلند 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 822 446,657,896 Rls. 18,003 $
181 1392 تايلند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 9,990 439,331,876 Rls. 17,702 $
182 1392 تايلند 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 730 435,424,366 Rls. 17,560 $
183 1392 تايلند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 450 422,272,159 Rls. 16,999 $
184 1392 تايلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 6,017 421,329,862 Rls. 16,914 $
185 1392 تايلند 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 890 417,400,282 Rls. 16,899 $
186 1392 تايلند 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,030 414,900,000 Rls. 16,737 $
187 1392 تايلند 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 20,000 414,706,215 Rls. 16,736 $
188 1392 تايلند 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,867 409,341,807 Rls. 16,605 $
189 1392 تايلند 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 10,650 397,422,753 Rls. 16,045 $
190 1392 تايلند 64062000 تخت بيروني وپاشنه ازکائوچوياپلاستيک. 8,350 394,558,290 Rls. 15,944 $
191 1392 تايلند 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 13,300 376,931,194 Rls. 13,519 $
192 1392 تايلند 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 9,710 366,789,336 Rls. 14,801 $
193 1392 تايلند 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 788 359,913,026 Rls. 14,517 $
194 1392 تايلند 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 15,766 359,015,926 Rls. 14,435 $
195 1392 تايلند 70109060 بطريهاي رنگي باظرفيت ا سمي يک ليتروکمترا زا ن 10,254 358,710,295 Rls. 14,411 $
196 1392 تايلند 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pre-set) 35 357,814,732 Rls. 14,408 $
197 1392 تايلند 85393130 لامپ فلورسنت به ولتاژ115ولت برا ي هوا پيما درصورتي که توسط شرکتهاي هوا پيمايي وا رد شود 1,150 344,858,895 Rls. 13,911 $
198 1392 تايلند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,386 343,541,850 Rls. 13,904 $
199 1392 تايلند 06031300 گل هاي اركيده (Orchids) 2,250 337,135,466 Rls. 13,561 $
200 1392 تايلند 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 5,300 327,884,500 Rls. 13,250 $
مجموع کل
2,580,472,786,108 ريال
مجموع کل
104,294,999 دلار