آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 82,821,044 53,276,051,412,423 Rls. 2,141,644,420 $
2 1392 امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 636,083,725 8,798,621,776,612 Rls. 353,763,170 $
3 1392 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 38,199,121 4,982,948,991,270 Rls. 200,303,595 $
4 1392 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 36,640,220 4,773,741,285,621 Rls. 193,052,773 $
5 1392 امارات متحده عربي 10051020 دانه ذرت دامي . 498,584,655 4,733,866,929,261 Rls. 190,781,944 $
6 1392 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 306,919,320 4,717,532,455,609 Rls. 189,196,200 $
7 1392 امارات متحده عربي 10011100 دانه گندم سخت 489,554,598 4,415,367,402,805 Rls. 177,870,026 $
8 1392 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 164,931,863 4,312,687,986,989 Rls. 174,104,917 $
9 1392 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 166,662,517 4,254,568,201,392 Rls. 171,821,273 $
10 1392 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,429,952 4,198,346,873,232 Rls. 168,568,308 $
11 1392 امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 25,301,377 3,479,163,766,993 Rls. 140,494,608 $
12 1392 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 5,645,256 3,085,615,281,188 Rls. 124,939,252 $
13 1392 امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 25,609,831 2,962,560,774,273 Rls. 119,203,817 $
14 1392 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 408,750 2,951,407,568,251 Rls. 118,109,130 $
15 1392 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 192,969,587 2,867,976,265,523 Rls. 115,376,062 $
16 1392 امارات متحده عربي 84119990 ساير 4,471,947 2,618,598,261,941 Rls. 108,301,714 $
17 1392 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 76,811,481 2,538,335,127,158 Rls. 102,529,021 $
18 1392 امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 921,972 2,424,599,984,565 Rls. 97,746,788 $
19 1392 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 80,091,373 2,233,622,264,488 Rls. 89,735,508 $
20 1392 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,434,774 2,159,928,192,239 Rls. 86,731,694 $
21 1392 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 22,578,278 2,155,589,719,611 Rls. 86,693,034 $
22 1392 امارات متحده عربي 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 240,400,000 2,076,706,903,930 Rls. 83,984,307 $
23 1392 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,392,385 2,068,077,664,548 Rls. 82,998,206 $
24 1392 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 40,311,696 1,900,938,756,539 Rls. 76,701,338 $
25 1392 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 37,953,218 1,877,580,290,066 Rls. 75,266,996 $
26 1392 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 866,041 1,799,357,032,224 Rls. 72,097,084 $
27 1392 امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 168,203 1,786,007,119,501 Rls. 71,904,523 $
28 1392 امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 165,174,370 1,737,799,895,647 Rls. 69,850,972 $
29 1392 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 93,509,316 1,668,217,982,320 Rls. 67,291,291 $
30 1392 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 7,313,469 1,594,458,905,273 Rls. 64,622,481 $
31 1392 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 62,171,973 1,466,820,876,518 Rls. 59,142,203 $
32 1392 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,177,466 1,434,996,682,431 Rls. 57,669,173 $
33 1392 امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 633,333 1,406,444,395,894 Rls. 56,541,666 $
34 1392 امارات متحده عربي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,107,795 1,339,155,910,843 Rls. 53,996,270 $
35 1392 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 7,690,240 1,248,916,941,462 Rls. 50,359,455 $
36 1392 امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 262,890 1,243,702,764,484 Rls. 50,150,064 $
37 1392 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,639,934 1,211,364,620,281 Rls. 48,754,394 $
38 1392 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,948,144 1,190,390,620,282 Rls. 47,638,100 $
39 1392 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 25,805,640 1,153,851,607,189 Rls. 46,346,559 $
40 1392 امارات متحده عربي 29304000 متيونين 9,608,000 1,145,530,455,524 Rls. 46,063,141 $
41 1392 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,311,870 1,138,670,335,029 Rls. 45,862,556 $
42 1392 امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 6,211,858 1,083,828,425,979 Rls. 43,461,120 $
43 1392 امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,554,945 1,058,562,833,524 Rls. 42,489,324 $
44 1392 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 189,309 1,052,505,000,926 Rls. 42,345,607 $
45 1392 امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 9,909,226 1,050,240,314,838 Rls. 42,267,861 $
46 1392 امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 20,258 1,049,386,793,207 Rls. 42,260,269 $
47 1392 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 240,402 1,026,698,116,674 Rls. 41,431,495 $
48 1392 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 34,502,528 983,040,231,631 Rls. 39,467,651 $
49 1392 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4,909,098 960,602,405,124 Rls. 38,477,347 $
50 1392 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 32,827,483 920,114,092,217 Rls. 37,011,005 $
51 1392 امارات متحده عربي 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 187,130,368 908,701,263,811 Rls. 34,946,739 $
52 1392 امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 12,703,366 890,542,770,013 Rls. 35,744,963 $
53 1392 امارات متحده عربي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 87,650,987 868,066,251,751 Rls. 34,998,303 $
54 1392 امارات متحده عربي 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 3,281,493 865,805,805,491 Rls. 34,605,188 $
55 1392 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 242,683 853,349,511,949 Rls. 34,311,384 $
56 1392 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 51,900,777 824,428,480,070 Rls. 33,126,352 $
57 1392 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 627,765 788,212,659,195 Rls. 31,758,119 $
58 1392 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 51,684,298 785,449,282,803 Rls. 31,542,679 $
59 1392 امارات متحده عربي 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 3,258,753 784,420,898,015 Rls. 31,448,089 $
60 1392 امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 6,915,178 767,617,867,366 Rls. 30,849,048 $
61 1392 امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,798,535 767,243,990,439 Rls. 30,875,033 $
62 1392 امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 90,004,210 722,338,854,946 Rls. 28,996,368 $
63 1392 امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 10,330,400 719,928,683,672 Rls. 28,986,821 $
64 1392 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 7,220,008 715,107,462,761 Rls. 28,817,293 $
65 1392 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,737,837 704,711,036,566 Rls. 28,392,400 $
66 1392 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 21,391,397 700,444,496,804 Rls. 27,858,328 $
67 1392 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 29,964,061 696,894,747,763 Rls. 27,952,986 $
68 1392 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,825,373 683,586,385,414 Rls. 27,464,276 $
69 1392 امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 210,750 678,896,707,708 Rls. 32,309,646 $
70 1392 امارات متحده عربي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 17,459,068 678,239,713,187 Rls. 27,103,235 $
71 1392 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 5,293,628 652,646,125,037 Rls. 26,322,893 $
72 1392 امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 8,282,800 641,038,218,563 Rls. 25,770,384 $
73 1392 امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,344,132 631,997,634,837 Rls. 25,537,027 $
74 1392 امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 10,073,815 626,382,186,030 Rls. 25,089,720 $
75 1392 امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 91,601 619,782,648,300 Rls. 25,033,783 $
76 1392 امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 5,675,735 618,431,734,327 Rls. 24,827,283 $
77 1392 امارات متحده عربي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,065,792 604,022,293,852 Rls. 24,349,790 $
78 1392 امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 389,853 596,270,413,659 Rls. 23,976,229 $
79 1392 امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,339,933 593,975,642,504 Rls. 23,926,610 $
80 1392 امارات متحده عربي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 4,576,320 560,170,427,497 Rls. 22,599,492 $
81 1392 امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 57,728 553,363,389,618 Rls. 22,165,560 $
82 1392 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 33,877,680 544,682,546,845 Rls. 21,848,655 $
83 1392 امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 84,800,460 534,108,542,494 Rls. 21,411,445 $
84 1392 امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 4,193,665 526,266,336,560 Rls. 21,201,546 $
85 1392 امارات متحده عربي 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 8,315,065 522,380,528,723 Rls. 21,065,076 $
86 1392 امارات متحده عربي 72029300 فرونيوبيوم. 607,746 508,896,829,419 Rls. 20,536,563 $
87 1392 امارات متحده عربي 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 25,132,596 504,084,614,867 Rls. 20,278,847 $
88 1392 امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 1,043,706 500,854,567,334 Rls. 20,211,616 $
89 1392 امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 6,221,039 487,983,876,796 Rls. 19,650,906 $
90 1392 امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 4,131,139 481,353,125,265 Rls. 19,376,056 $
91 1392 امارات متحده عربي 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 63,099 481,326,285,622 Rls. 19,425,058 $
92 1392 امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 5,625,907 480,559,843,193 Rls. 19,302,132 $
93 1392 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 21,881,718 477,840,270,944 Rls. 19,268,785 $
94 1392 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 149,420 474,229,479,097 Rls. 19,121,469 $
95 1392 امارات متحده عربي 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 21,253,767 465,453,513,440 Rls. 18,716,342 $
96 1392 امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 532,590 463,506,283,469 Rls. 18,616,357 $
97 1392 امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,042,660 460,299,976,123 Rls. 18,573,184 $
98 1392 امارات متحده عربي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,281,914 449,706,454,435 Rls. 18,153,565 $
99 1392 امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 4,453,525 435,491,652,588 Rls. 17,443,109 $
100 1392 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 16,193,308 432,928,191,263 Rls. 17,446,349 $
101 1392 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,244,404 430,771,530,618 Rls. 17,370,428 $
102 1392 امارات متحده عربي 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 2,768,875 424,640,702,644 Rls. 17,113,689 $
103 1392 امارات متحده عربي 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 4,380 424,459,524,292 Rls. 17,122,233 $
104 1392 امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 32,418,788 424,363,609,557 Rls. 17,244,802 $
105 1392 امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 168,893 409,247,198,512 Rls. 16,498,476 $
106 1392 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 128,491 407,485,629,576 Rls. 16,414,095 $
107 1392 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 14,171,610 404,813,694,274 Rls. 16,309,005 $
108 1392 امارات متحده عربي 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 357,639 398,369,769,945 Rls. 16,007,576 $
109 1392 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,964,517 388,242,435,930 Rls. 15,708,278 $
110 1392 امارات متحده عربي 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 80,888 383,827,000,000 Rls. 15,497,191 $
111 1392 امارات متحده عربي 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 1,589,612 382,658,066,019 Rls. 15,364,378 $
112 1392 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 24,350,900 382,547,805,664 Rls. 15,389,670 $
113 1392 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 106,084 379,179,025,997 Rls. 15,268,569 $
114 1392 امارات متحده عربي 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 4,300,300 360,457,268,167 Rls. 14,549,048 $
115 1392 امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 287,194 357,786,346,645 Rls. 14,337,898 $
116 1392 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 3,260,386 357,597,934,080 Rls. 14,363,117 $
117 1392 امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 10,476 353,663,199,233 Rls. 14,188,251 $
118 1392 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 471,246 347,170,767,048 Rls. 13,802,122 $
119 1392 امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,897 345,169,341,535 Rls. 13,911,583 $
120 1392 امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 16,191,098 344,028,258,283 Rls. 13,811,470 $
121 1392 امارات متحده عربي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 4,435,200 339,871,212,462 Rls. 13,622,576 $
122 1392 امارات متحده عربي 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 216,309 338,464,910,082 Rls. 13,620,137 $
123 1392 امارات متحده عربي 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه 8,971,452 331,110,884,168 Rls. 13,344,015 $
124 1392 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 638,756 330,511,556,965 Rls. 13,302,938 $
125 1392 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 7,693,100 323,365,695,360 Rls. 13,049,708 $
126 1392 امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 34,512 323,247,630,358 Rls. 12,965,067 $
127 1392 امارات متحده عربي 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 4,987,450 313,118,771,846 Rls. 12,624,309 $
128 1392 امارات متحده عربي 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 26,551 310,135,131,305 Rls. 12,492,855 $
129 1392 امارات متحده عربي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 8,330,000 308,494,448,452 Rls. 12,424,445 $
130 1392 امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 26,984 305,668,624,965 Rls. 12,305,154 $
131 1392 امارات متحده عربي 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 2,374,150 305,039,564,104 Rls. 12,296,897 $
132 1392 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,566,507 300,420,082,728 Rls. 11,931,274 $
133 1392 امارات متحده عربي 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 828,427 300,003,178,179 Rls. 12,099,161 $
134 1392 امارات متحده عربي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 2,273,621 299,859,027,591 Rls. 12,092,067 $
135 1392 امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 533,030 299,688,982,626 Rls. 11,935,113 $
136 1392 امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 26,402 291,860,953,884 Rls. 11,760,760 $
137 1392 امارات متحده عربي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 40,888 289,029,042,153 Rls. 11,610,779 $
138 1392 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 6,334,485 283,899,640,386 Rls. 11,437,833 $
139 1392 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 3,161,393 280,823,279,943 Rls. 11,289,180 $
140 1392 امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 11,301,669 276,432,587,297 Rls. 11,090,617 $
141 1392 امارات متحده عربي 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ کردن زمين ياکندن چاه 669,681 275,993,819,327 Rls. 11,123,035 $
142 1392 امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 3,109,000 275,385,306,454 Rls. 10,972,936 $
143 1392 امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 6,628,469 274,122,591,351 Rls. 11,015,679 $
144 1392 امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 2,972,006 271,963,663,872 Rls. 10,897,205 $
145 1392 امارات متحده عربي 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 246,579 270,034,642,582 Rls. 10,841,870 $
146 1392 امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 45,588 270,005,193,163 Rls. 10,882,140 $
147 1392 امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 677,408 264,226,140,771 Rls. 10,579,432 $
148 1392 امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,571,950 264,154,797,666 Rls. 10,639,996 $
149 1392 امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 6,722,840 263,101,653,909 Rls. 10,611,112 $
150 1392 امارات متحده عربي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 8,442,745 261,419,115,154 Rls. 10,542,801 $
151 1392 امارات متحده عربي 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 3,612,364 254,750,595,073 Rls. 10,271,029 $
152 1392 امارات متحده عربي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 1,116,813 251,844,335,196 Rls. 10,093,961 $
153 1392 امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 1,555,280 250,074,814,235 Rls. 10,021,617 $
154 1392 امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 288,376 247,505,533,701 Rls. 9,784,316 $
155 1392 امارات متحده عربي 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,350,634 245,388,862,480 Rls. 9,946,739 $
156 1392 امارات متحده عربي 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 23,013 244,571,815,337 Rls. 9,630,466 $
157 1392 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,102,147 243,560,504,831 Rls. 9,801,442 $
158 1392 امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 164,749 243,409,384,449 Rls. 9,812,436 $
159 1392 امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز155 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 1,770,770 242,705,865,760 Rls. 9,886,198 $
160 1392 امارات متحده عربي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 4,020,000 242,344,433,936 Rls. 9,705,033 $
161 1392 امارات متحده عربي 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 465,468 237,622,018,682 Rls. 9,582,020 $
162 1392 امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 5,516,224 237,015,171,726 Rls. 9,503,033 $
163 1392 امارات متحده عربي 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 4,060,732 236,948,136,952 Rls. 9,545,101 $
164 1392 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 867,222 234,130,693,481 Rls. 9,400,239 $
165 1392 امارات متحده عربي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 8,675,428 231,863,569,651 Rls. 9,353,761 $
166 1392 امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 2,804,950 231,391,928,177 Rls. 9,316,063 $
167 1392 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 1,616,467 230,665,394,542 Rls. 9,298,076 $
168 1392 امارات متحده عربي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,436,741 228,942,931,274 Rls. 9,193,577 $
169 1392 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,194,254 226,223,044,057 Rls. 9,120,152 $
170 1392 امارات متحده عربي 31031000 سوپر فسفاتکها 16,500,000 224,718,849,000 Rls. 9,046,288 $
171 1392 امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 156,999 223,812,159,948 Rls. 8,994,824 $
172 1392 امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 1,180,923 223,231,241,710 Rls. 8,962,333 $
173 1392 امارات متحده عربي 85176220 كارت مودم باسيم 425,333 218,449,359,079 Rls. 8,782,139 $
174 1392 امارات متحده عربي 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 1,690,651 214,958,100,996 Rls. 8,652,059 $
175 1392 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 10,471,387 214,763,628,038 Rls. 8,670,374 $
176 1392 امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 29,524 214,515,786,984 Rls. 8,477,964 $
177 1392 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,232,008 210,720,881,917 Rls. 8,473,748 $
178 1392 امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,165,846 208,379,433,404 Rls. 8,418,525 $
179 1392 امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 3,517,309 207,710,341,897 Rls. 8,359,182 $
180 1392 امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 2,995,920 205,676,851,281 Rls. 8,254,665 $
181 1392 امارات متحده عربي 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 194,086 205,192,211,875 Rls. 8,269,576 $
182 1392 امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 728,381 204,378,954,007 Rls. 8,231,013 $
183 1392 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,337,984 203,220,451,678 Rls. 8,173,568 $
184 1392 امارات متحده عربي 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 2,522,499 199,357,073,212 Rls. 7,987,375 $
185 1392 امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 12,569,460 196,733,201,960 Rls. 7,909,663 $
186 1392 امارات متحده عربي 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 3,240,686 193,973,129,779 Rls. 7,799,756 $
187 1392 امارات متحده عربي 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 733,162 193,632,677,611 Rls. 7,782,532 $
188 1392 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,553,361 193,455,556,699 Rls. 7,783,856 $
189 1392 امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 58,310 190,604,495,032 Rls. 7,702,687 $
190 1392 امارات متحده عربي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 164,388 189,986,809,223 Rls. 7,733,742 $
191 1392 امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 8,833,088 189,969,096,442 Rls. 7,653,551 $
192 1392 امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 152,947 185,028,955,479 Rls. 7,441,968 $
193 1392 امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 528,706 184,652,461,167 Rls. 7,439,949 $
194 1392 امارات متحده عربي 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمکعب تا2500 سانتي مترمکعب 458,708 184,331,754,641 Rls. 7,404,566 $
195 1392 امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,038,365 183,893,906,796 Rls. 7,412,731 $
196 1392 امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 348,531 182,534,509,956 Rls. 7,296,083 $
197 1392 امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي دانه جو 22,439,273 181,140,539,952 Rls. 7,303,707 $
198 1392 امارات متحده عربي 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 2,886,366 177,638,845,095 Rls. 7,165,193 $
199 1392 امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,892,180 176,644,922,508 Rls. 7,120,609 $
200 1392 امارات متحده عربي 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,326,659 175,891,916,654 Rls. 7,101,470 $
مجموع کل
226,217,207,372,658 ريال
مجموع کل
9,107,496,717 دلار