آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 34,192,213 2,203,712,881,440 Rls. 88,516,146 $
2 1392 ازبکستان 10011100 دانه گندم سخت 46,620,350 464,907,399,221 Rls. 18,765,966 $
3 1392 ازبکستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 2,756,691 242,795,074,727 Rls. 9,729,242 $
4 1392 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 419,867 166,833,101,902 Rls. 6,725,925 $
5 1392 ازبکستان 31042000 كلرور پتاسيم 6,170,400 68,734,189,840 Rls. 2,743,183 $
6 1392 ازبکستان 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه 2,118,546 63,572,296,008 Rls. 2,544,703 $
7 1392 ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 9,550,215 56,652,558,212 Rls. 2,265,710 $
8 1392 ازبکستان 53061000 نخ کتان يک لا 810,630 45,301,170,218 Rls. 1,823,894 $
9 1392 ازبکستان 27131200 کک نفت تکليس شده 3,388,510 38,864,423,884 Rls. 1,567,366 $
10 1392 ازبکستان 31031000 سوپر فسفاتکها 2,834,700 33,626,958,151 Rls. 1,346,866 $
11 1392 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 249,307 16,669,781,438 Rls. 672,249 $
12 1392 ازبکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 300,990 15,025,654,635 Rls. 605,176 $
13 1392 ازبکستان 28332500 سولفات هااز مس 299,000 11,925,530,217 Rls. 480,712 $
14 1392 ازبکستان 17031000 ملاس هاي نيشکر 4,975,000 10,635,884,802 Rls. 428,272 $
15 1392 ازبکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 213,600 10,571,993,666 Rls. 424,974 $
16 1392 ازبکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 39,615 9,930,024,278 Rls. 388,555 $
17 1392 ازبکستان 14042000 لينتر پنبه 681,523 8,045,830,871 Rls. 324,823 $
18 1392 ازبکستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 210,740 7,806,100,384 Rls. 314,575 $
19 1392 ازبکستان 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 29,832 6,495,862,329 Rls. 262,194 $
20 1392 ازبکستان 52051400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي از 125 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن درسيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 73,027 4,047,287,275 Rls. 162,880 $
21 1392 ازبکستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12 3,987,481,947 Rls. 160,365 $
22 1392 ازبکستان 25070010 کائولن 785,812 3,371,048,767 Rls. 136,058 $
23 1392 ازبکستان 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 19,928 3,353,804,035 Rls. 135,300 $
24 1392 ازبکستان 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 10,068 1,661,769,819 Rls. 67,159 $
25 1392 ازبکستان 52051100 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند) 17,799 1,300,795,711 Rls. 52,255 $
26 1392 ازبکستان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,193 802,780,300 Rls. 32,249 $
27 1392 ازبکستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 19,900 500,746,210 Rls. 20,200 $
28 1392 ازبکستان 50072000 سايرپارچه هاي تاروپود از ابريشم، دا را ي حدا قل 85درصد وزني از ابريشم يا از اخال ابريشم، غيرا زکج ا بريشم 924 284,647,103 Rls. 11,445 $
29 1392 ازبکستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 942 150,032,430 Rls. 5,381 $
30 1392 ازبکستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 149,410,536 Rls. 5,999 $
31 1392 ازبکستان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 945 85,732,229 Rls. 3,461 $
مجموع کل
3,501,802,252,585 ريال
مجموع کل
140,723,283 دلار
[1]