آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آندورا 29122900 ساير آلدئيدهاي حلقوي ، بدون عامل اکسيژن دار غير از بنزآلدئيد 32,129,109 856,604,638,353 Rls. 34,428,063 $
2 1392 آندورا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 23 28,659,019,257 Rls. 1,155,606 $
3 1392 آندورا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 8,772 10,127,787,654 Rls. 407,049 $
4 1392 آندورا 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 192,000 8,491,529,518 Rls. 342,663 $
5 1392 آندورا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 32,580 4,057,660,461 Rls. 163,972 $
6 1392 آندورا 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 95 3,402,428,674 Rls. 136,748 $
7 1392 آندورا 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 10,092 2,839,362,525 Rls. 114,523 $
8 1392 آندورا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 7,500 2,268,829,400 Rls. 91,048 $
9 1392 آندورا 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 26,604 1,854,574,701 Rls. 74,586 $
10 1392 آندورا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 27 1,083,214,673 Rls. 43,715 $
11 1392 آندورا 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 19,615 924,072,619 Rls. 37,140 $
12 1392 آندورا 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 100,000 609,373,800 Rls. 24,554 $
13 1392 آندورا 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 4,228 451,008,298 Rls. 18,227 $
14 1392 آندورا 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 565 289,496,631 Rls. 11,682 $
15 1392 آندورا 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 437 206,723,095 Rls. 8,342 $
16 1392 آندورا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 815 136,500,000 Rls. 5,495 $
17 1392 آندورا 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 550 48,926,774 Rls. 1,977 $
18 1392 آندورا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 153 27,396,646 Rls. 1,106 $
19 1392 آندورا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 145 26,672,080 Rls. 1,076 $
20 1392 آندورا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 180 9,393,941 Rls. 380 $
مجموع کل
922,118,609,100 ريال
مجموع کل
37,067,951 دلار
[1]