آمار کل " واردات از" کشور "(لتوني(لاتويا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 (لتوني(لاتويا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 25,200 3,069,586,516 Rls. 286,602 $
2 1390 (لتوني(لاتويا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 66,666 2,201,360,000 Rls. 202,395 $
3 1390 (لتوني(لاتويا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 102,820 1,837,405,320 Rls. 173,865 $
4 1390 (لتوني(لاتويا 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 90,000 1,778,262,205 Rls. 166,343 $
5 1390 (لتوني(لاتويا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 21,923 402,800,000 Rls. 38,723 $
6 1390 (لتوني(لاتويا 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوک واشياء همانند ازالياف نباتي ، كاه ، كلش ،تراشه ، خرده چوب ، ريزه چوب ، خاك اره يا از ساير آخال چوب فشرده شده با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده هاي معدني به هم فشرده شده باشند. 150,380 304,631,623 Rls. 27,795 $
7 1390 (لتوني(لاتويا 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 10,000 301,774,073 Rls. 28,629 $
8 1390 (لتوني(لاتويا 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 8,000 196,930,483 Rls. 16,807 $
9 1390 (لتوني(لاتويا 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 5,000 123,081,552 Rls. 10,505 $
10 1390 (لتوني(لاتويا 27030010 پيت ماس 23,898 69,980,344 Rls. 6,591 $
11 1390 (لتوني(لاتويا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 4,000 65,782,613 Rls. 6,165 $
مجموع کل
10,351,594,729 ريال
مجموع کل
964,420 دلار
[1]