آمار کل " واردات از" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 10051010 دا نه ذرت بذري . 6,400 6,438,912,329 Rls. 613,931 $
2 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,157 1,898,582,600 Rls. 182,486 $
3 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 980 689,531,609 Rls. 66,288 $
4 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84821000 بلبرينگ. 6,410 564,343,026 Rls. 51,910 $
5 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 28,047 507,337,060 Rls. 44,541 $
6 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 3,950 454,691,800 Rls. 43,136 $
7 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 18,327 446,118,037 Rls. 38,074 $
8 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85352910 سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتر 1,630 437,738,524 Rls. 41,449 $
9 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,750 418,463,885 Rls. 36,385 $
10 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 126 335,085,862 Rls. 28,598 $
11 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 45,795 222,945,352 Rls. 20,743 $
12 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 385 170,750,179 Rls. 15,537 $
13 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 8,000 108,863,710 Rls. 10,004 $
14 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 100 77,219,794 Rls. 7,424 $
15 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 555 67,394,650 Rls. 6,344 $
16 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 836 65,134,731 Rls. 6,107 $
17 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 82 56,594,202 Rls. 4,616 $
18 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 28365000 کربنات کلسيم 4,500 50,723,292 Rls. 4,655 $
19 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 12,519 48,277,024 Rls. 4,377 $
20 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 60 48,032,131 Rls. 4,486 $
21 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85369030 ترمينال ريلي 1,098 34,503,000 Rls. 3,000 $
22 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 668 30,901,365 Rls. 2,834 $
23 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 44 30,391,912 Rls. 2,850 $
24 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 4,500 29,434,994 Rls. 2,669 $
25 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 4,320 27,854,226 Rls. 2,525 $
26 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85013110 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا کثر 200 وا ت 390 11,055,680 Rls. 1,041 $
27 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 20 78,766 Rls. 7 $
مجموع کل
13,270,959,740 ريال
مجموع کل
1,246,017 دلار
[1]