آمار کل " واردات از" کشور "کوبا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 کوبا 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 67 3,168,639,378 Rls. 301,231 $
مجموع کل
3,168,639,378 ريال
مجموع کل
301,231 دلار
[1]