آمار کل " واردات از" کشور "کاستاريکا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 کاستاريکا 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 221,575 1,420,258,522 Rls. 127,044 $
2 1390 کاستاريکا 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 43,400 174,392,867 Rls. 16,920 $
3 1390 کاستاريکا 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 45 71,596,174 Rls. 6,781 $
4 1390 کاستاريکا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 80 17,720,186 Rls. 1,678 $
مجموع کل
1,683,967,749 ريال
مجموع کل
152,423 دلار
[1]