آمار کل " واردات از" کشور "پاراگوئه" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 پاراگوئه 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 1,152 65,317,095 Rls. 6,196 $
مجموع کل
65,317,095 ريال
مجموع کل
6,196 دلار
[1]