آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 يونان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 2,710,248 36,988,256,816 Rls. 3,435,478 $
2 1390 يونان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 4,665,848 33,493,932,114 Rls. 3,046,134 $
3 1390 يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,240,525 27,719,111,665 Rls. 2,571,745 $
4 1390 يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 1,782,934 16,890,004,110 Rls. 1,597,985 $
5 1390 يونان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 828,977 5,558,752,616 Rls. 522,066 $
6 1390 يونان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 1,951 5,249,583,317 Rls. 478,971 $
7 1390 يونان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 72,929 4,947,875,020 Rls. 466,252 $
8 1390 يونان 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 247,799 4,635,102,960 Rls. 422,162 $
9 1390 يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 146,000 3,980,768,025 Rls. 368,988 $
10 1390 يونان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 720 3,757,714,052 Rls. 352,473 $
11 1390 يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 456,873 3,090,729,543 Rls. 288,616 $
12 1390 يونان 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 52,575 2,739,617,866 Rls. 228,713 $
13 1390 يونان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 60,750 2,615,569,789 Rls. 230,583 $
14 1390 يونان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 36,779 2,109,312,701 Rls. 196,862 $
15 1390 يونان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 74,446 2,006,435,334 Rls. 188,270 $
16 1390 يونان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 34,161 1,505,973,252 Rls. 140,246 $
17 1390 يونان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 4,789 1,428,255,868 Rls. 134,996 $
18 1390 يونان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,157 1,424,255,924 Rls. 136,149 $
19 1390 يونان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 58,783 1,304,103,712 Rls. 123,471 $
20 1390 يونان 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 46,260 1,237,806,759 Rls. 115,993 $
21 1390 يونان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,382 1,203,944,983 Rls. 112,314 $
22 1390 يونان 38123030 پايدا رکننده هايUV 20,000 1,147,000,000 Rls. 107,700 $
23 1390 يونان 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 22,274 1,018,745,070 Rls. 94,455 $
24 1390 يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 54,940 1,012,862,305 Rls. 83,646 $
25 1390 يونان 84281020 آسانسور باسيستم محرکه بدون گيربکس (less gear ) وهيدروليکي 18,700 1,010,239,733 Rls. 96,572 $
26 1390 يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 9,000 995,892,867 Rls. 90,318 $
27 1390 يونان 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 58,210 972,397,677 Rls. 90,624 $
28 1390 يونان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 46,906 953,237,440 Rls. 81,416 $
29 1390 يونان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 22,000 869,015,363 Rls. 81,330 $
30 1390 يونان 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 40,000 812,021,174 Rls. 77,698 $
31 1390 يونان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 30,230 796,245,490 Rls. 75,793 $
32 1390 يونان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 36,008 784,033,495 Rls. 72,301 $
33 1390 يونان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,046 779,907,383 Rls. 73,876 $
34 1390 يونان 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 28,900 737,749,727 Rls. 70,354 $
35 1390 يونان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 88,400 735,703,750 Rls. 70,859 $
36 1390 يونان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 36,949 690,108,892 Rls. 63,285 $
37 1390 يونان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 1,420 674,195,286 Rls. 63,658 $
38 1390 يونان 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 21,309 668,146,784 Rls. 62,531 $
39 1390 يونان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 4,092 650,772,830 Rls. 59,971 $
40 1390 يونان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 9,581 642,275,013 Rls. 60,189 $
41 1390 يونان 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 9,620 640,676,355 Rls. 60,327 $
42 1390 يونان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 20,995 626,154,195 Rls. 56,799 $
43 1390 يونان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 21,605 566,256,594 Rls. 54,198 $
44 1390 يونان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 6,537 564,740,567 Rls. 53,053 $
45 1390 يونان 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 153,222 530,985,506 Rls. 49,372 $
46 1390 يونان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 35,481 517,971,429 Rls. 46,604 $
47 1390 يونان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 14,134 506,239,420 Rls. 46,069 $
48 1390 يونان 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 7,000 481,579,793 Rls. 46,297 $
49 1390 يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,667 479,444,927 Rls. 45,876 $
50 1390 يونان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,000 473,546,151 Rls. 45,525 $
51 1390 يونان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 21,832 427,583,975 Rls. 40,564 $
52 1390 يونان 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 140,000 417,587,405 Rls. 39,776 $
53 1390 يونان 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 9,864 410,404,577 Rls. 38,460 $
54 1390 يونان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,216 397,507,747 Rls. 37,636 $
55 1390 يونان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 6,810 394,099,728 Rls. 35,481 $
56 1390 يونان 15091000 روغن زيتون بکر 14,401 384,708,537 Rls. 35,857 $
57 1390 يونان 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 3,400 358,365,744 Rls. 34,452 $
58 1390 يونان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 45,333 352,340,354 Rls. 33,018 $
59 1390 يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 16,392 344,302,123 Rls. 29,149 $
60 1390 يونان 30064050 کامپوزيت 177 338,165,206 Rls. 31,896 $
61 1390 يونان 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 3,060 322,422,042 Rls. 30,701 $
62 1390 يونان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 4,033 313,778,881 Rls. 27,301 $
63 1390 يونان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 2,480 308,530,707 Rls. 25,166 $
64 1390 يونان 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 19,950 289,355,674 Rls. 27,973 $
65 1390 يونان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 5,216 244,327,274 Rls. 20,668 $
66 1390 يونان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 2,000 239,042,466 Rls. 22,980 $
67 1390 يونان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 2,436 226,000,000 Rls. 21,385 $
68 1390 يونان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 2,900 215,122,662 Rls. 19,503 $
69 1390 يونان 84306100 ماشين آلات کوبيدن وسفت کردن زمين, غيرخودرو 1,360 202,491,168 Rls. 19,576 $
70 1390 يونان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 51,251 201,526,181 Rls. 19,555 $
71 1390 يونان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 17,500 192,530,000 Rls. 18,235 $
72 1390 يونان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 8,650 191,824,635 Rls. 18,129 $
73 1390 يونان 84411000 ماشينهاي برش 2,500 184,048,067 Rls. 17,264 $
74 1390 يونان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 4,080 174,372,231 Rls. 16,494 $
75 1390 يونان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 27 169,503,348 Rls. 16,048 $
76 1390 يونان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,593 148,745,143 Rls. 13,406 $
77 1390 يونان 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 920 148,175,165 Rls. 13,976 $
78 1390 يونان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 3,744 129,473,968 Rls. 12,188 $
79 1390 يونان 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 7,470 120,647,436 Rls. 11,291 $
80 1390 يونان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 3,750 118,161,619 Rls. 11,306 $
81 1390 يونان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 3,200 118,038,633 Rls. 11,156 $
82 1390 يونان 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 662 116,910,981 Rls. 11,027 $
83 1390 يونان 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 3,000 115,619,622 Rls. 10,952 $
84 1390 يونان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,775 113,608,908 Rls. 10,500 $
85 1390 يونان 20085000 زردآلوآماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و2007 ميباشند) 35,424 110,312,064 Rls. 10,605 $
86 1390 يونان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 80 93,943,974 Rls. 8,631 $
87 1390 يونان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,940 87,871,073 Rls. 8,166 $
88 1390 يونان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 2,444 81,873,330 Rls. 7,739 $
89 1390 يونان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 145 79,710,905 Rls. 7,272 $
90 1390 يونان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 16,930 78,871,724 Rls. 7,361 $
91 1390 يونان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 300 72,401,781 Rls. 6,728 $
92 1390 يونان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,550 70,354,020 Rls. 6,649 $
93 1390 يونان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 615 44,565,282 Rls. 4,249 $
94 1390 يونان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 500 44,055,721 Rls. 4,201 $
95 1390 يونان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 252 42,301,079 Rls. 4,033 $
96 1390 يونان 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 1,800 38,267,328 Rls. 3,712 $
97 1390 يونان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 700 36,809,585 Rls. 3,453 $
98 1390 يونان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 161 35,245,478 Rls. 3,058 $
99 1390 يونان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 1,000 32,430,345 Rls. 3,065 $
100 1390 يونان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 310 29,580,768 Rls. 2,790 $
101 1390 يونان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 890 29,028,571 Rls. 2,632 $
102 1390 يونان 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1 22,041,328 Rls. 2,091 $
103 1390 يونان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 378 21,801,895 Rls. 2,079 $
104 1390 يونان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 235 17,743,485 Rls. 1,649 $
105 1390 يونان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 291 11,696,190 Rls. 1,106 $
106 1390 يونان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 37 10,632,000 Rls. 1,005 $
107 1390 يونان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 800 10,136,733 Rls. 958 $
108 1390 يونان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 400 9,746,209 Rls. 925 $
109 1390 يونان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3 8,173,888 Rls. 782 $
110 1390 يونان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 720 8,082,540 Rls. 764 $
111 1390 يونان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 15 7,631,374 Rls. 730 $
112 1390 يونان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 10 5,694,761 Rls. 465 $
113 1390 يونان 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 160 4,846,892 Rls. 462 $
114 1390 يونان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 15 3,522,172 Rls. 337 $
115 1390 يونان 51071000 نخ ا ز پشم شانه زده, آماده نشده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 37 2,614,005 Rls. 251 $
116 1390 يونان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 10 1,671,021 Rls. 155 $
مجموع کل
194,808,231,369 ريال
مجموع کل
18,030,331 دلار
[1]