آمار کل " واردات از" کشور "ناميبيا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ناميبيا 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 77,515 53,398,567,615 Rls. 4,858,832 $
2 1390 ناميبيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 21,150 975,928,750 Rls. 79,603 $
3 1390 ناميبيا 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 132,891 895,669,404 Rls. 84,806 $
4 1390 ناميبيا 03042900 فيله ماهي بغيراز نوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد . 16,380 273,464,100 Rls. 22,305 $
5 1390 ناميبيا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 446 61,184,751 Rls. 5,623 $
6 1390 ناميبيا 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 205 16,901,779 Rls. 1,553 $
مجموع کل
55,621,716,399 ريال
مجموع کل
5,052,722 دلار
[1]