آمار کل " واردات از" کشور "موناکو" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 موناکو 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,754 30,384,092,626 Rls. 2,826,100 $
2 1390 موناکو 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 20 4,100,230,349 Rls. 371,734 $
3 1390 موناکو 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 3,521,016,830 Rls. 303,994 $
4 1390 موناکو 29339100 آلپرا زولام (inn) کامازپام (inn) کلرديازپوکسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 1,200 3,130,807,948 Rls. 291,815 $
5 1390 موناکو 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 16,200 2,313,525,008 Rls. 212,591 $
6 1390 موناکو 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 700 1,463,915,630 Rls. 138,353 $
7 1390 موناکو 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 6,300 921,173,943 Rls. 86,500 $
8 1390 موناکو 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 4,050 608,900,000 Rls. 57,115 $
9 1390 موناکو 39219091 ورق ورول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ ) 14,560 583,596,055 Rls. 54,937 $
10 1390 موناکو 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 1,800 265,874,287 Rls. 24,572 $
11 1390 موناکو 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 300 192,727,269 Rls. 17,706 $
12 1390 موناکو 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 30 27,060,311 Rls. 2,563 $
مجموع کل
47,512,920,256 ريال
مجموع کل
4,387,980 دلار
[1]