آمار کل " واردات از" کشور "موزامبيک" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 موزامبيک 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 22,457,210 172,114,670,326 Rls. 15,411,663 $
مجموع کل
172,114,670,326 ريال
مجموع کل
15,411,663 دلار
[1]