آمار کل " واردات از" کشور "موريس" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 موريس 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 395 3,965,965,356 Rls. 368,346 $
مجموع کل
3,965,965,356 ريال
مجموع کل
368,346 دلار
[1]