آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 منطقه آزاد چابهار 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 7,107,611 2,055,666,350,779 Rls. 186,587,650 $
2 1390 منطقه آزاد چابهار 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 23,985,551 841,629,810,211 Rls. 76,953,977 $
3 1390 منطقه آزاد چابهار 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 13,514,577 729,213,227,690 Rls. 67,258,204 $
4 1390 منطقه آزاد چابهار 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 6,487,115 379,638,891,056 Rls. 33,842,252 $
5 1390 منطقه آزاد چابهار 85171210 گوشي تلفن همراه . 205,053 342,652,015,888 Rls. 31,354,523 $
6 1390 منطقه آزاد چابهار 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 26,485,771 289,600,669,857 Rls. 26,187,946 $
7 1390 منطقه آزاد چابهار 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 5,614,759 288,808,085,679 Rls. 25,930,054 $
8 1390 منطقه آزاد چابهار 85182920 مجموعه سينماي خانگي 3,595,872 250,648,834,005 Rls. 23,066,289 $
9 1390 منطقه آزاد چابهار 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,507,492 188,825,976,072 Rls. 16,390,236 $
10 1390 منطقه آزاد چابهار 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,561,229 149,925,389,644 Rls. 14,092,223 $
11 1390 منطقه آزاد چابهار 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 13,898,746 140,294,650,997 Rls. 12,825,829 $
12 1390 منطقه آزاد چابهار 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,780,122 119,050,574,615 Rls. 10,400,878 $
13 1390 منطقه آزاد چابهار 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 1,099,308 87,844,685,688 Rls. 7,844,030 $
14 1390 منطقه آزاد چابهار 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 1,493,524 81,325,630,386 Rls. 7,596,762 $
15 1390 منطقه آزاد چابهار 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 9,261,380 72,565,101,868 Rls. 6,622,303 $
16 1390 منطقه آزاد چابهار 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 2,141,378 67,951,881,515 Rls. 6,227,973 $
17 1390 منطقه آزاد چابهار 98870342 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کاربا ساخت دا خل کمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستيک 520,862 66,858,789,658 Rls. 6,426,258 $
18 1390 منطقه آزاد چابهار 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 527,112 37,454,694,630 Rls. 3,366,658 $
19 1390 منطقه آزاد چابهار 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 857,319 34,188,157,326 Rls. 3,176,104 $
20 1390 منطقه آزاد چابهار 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 1,071,186 30,239,710,252 Rls. 2,835,626 $
21 1390 منطقه آزاد چابهار 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 8,522 30,054,362,341 Rls. 2,796,174 $
22 1390 منطقه آزاد چابهار 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 286,288 27,531,810,172 Rls. 2,630,915 $
23 1390 منطقه آزاد چابهار 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (...غيرا ز گلدوزيها وقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ). متشكل از يك يا چند لايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحو ديگر جور شده باشد 1,279,192 23,528,643,746 Rls. 2,152,962 $
24 1390 منطقه آزاد چابهار 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 479,378 20,938,319,012 Rls. 1,942,585 $
25 1390 منطقه آزاد چابهار 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 293,604 20,302,908,175 Rls. 1,940,823 $
26 1390 منطقه آزاد چابهار 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 609,359 19,102,651,627 Rls. 1,792,984 $
27 1390 منطقه آزاد چابهار 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 763,846 18,594,709,986 Rls. 1,679,786 $
28 1390 منطقه آزاد چابهار 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 440,734 14,449,399,131 Rls. 1,339,167 $
29 1390 منطقه آزاد چابهار 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 247,418 14,359,081,445 Rls. 1,309,336 $
30 1390 منطقه آزاد چابهار 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 220,169 14,166,164,506 Rls. 1,279,047 $
31 1390 منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 399,996 13,697,675,365 Rls. 1,280,394 $
32 1390 منطقه آزاد چابهار 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 247,617 13,669,427,344 Rls. 1,232,492 $
33 1390 منطقه آزاد چابهار 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 287,882 12,390,900,898 Rls. 1,102,040 $
34 1390 منطقه آزاد چابهار 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 309,721 12,070,752,146 Rls. 1,127,004 $
35 1390 منطقه آزاد چابهار 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 669,398 12,033,898,226 Rls. 1,030,691 $
36 1390 منطقه آزاد چابهار 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 158,852 11,749,237,039 Rls. 1,089,509 $
37 1390 منطقه آزاد چابهار 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 223,821 11,136,806,886 Rls. 1,015,733 $
38 1390 منطقه آزاد چابهار 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 54,043 9,097,060,829 Rls. 825,713 $
39 1390 منطقه آزاد چابهار 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 21,308 8,881,091,887 Rls. 835,659 $
40 1390 منطقه آزاد چابهار 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 42,200 8,813,067,132 Rls. 770,524 $
41 1390 منطقه آزاد چابهار 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 353,070 8,290,891,345 Rls. 786,949 $
42 1390 منطقه آزاد چابهار 85165000 فر (oven) ميکروويو 119,967 7,554,198,416 Rls. 697,983 $
43 1390 منطقه آزاد چابهار 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 857,460 6,867,954,008 Rls. 644,047 $
44 1390 منطقه آزاد چابهار 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 452,088 6,845,287,415 Rls. 630,980 $
45 1390 منطقه آزاد چابهار 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 293,859 6,254,162,891 Rls. 591,258 $
46 1390 منطقه آزاد چابهار 85164000 ا توي برقي 87,807 6,208,930,525 Rls. 556,645 $
47 1390 منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 569,170 6,153,283,382 Rls. 518,334 $
48 1390 منطقه آزاد چابهار 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 25,534 5,591,961,595 Rls. 519,651 $
49 1390 منطقه آزاد چابهار 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 324,428 5,417,300,121 Rls. 488,827 $
50 1390 منطقه آزاد چابهار 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 309,810 5,292,015,716 Rls. 472,729 $
51 1390 منطقه آزاد چابهار 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 218,086 5,278,552,011 Rls. 472,368 $
52 1390 منطقه آزاد چابهار 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 94,685 5,054,237,726 Rls. 467,340 $
53 1390 منطقه آزاد چابهار 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 152,431 4,536,657,521 Rls. 413,259 $
54 1390 منطقه آزاد چابهار 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 63,208 4,535,154,577 Rls. 426,310 $
55 1390 منطقه آزاد چابهار 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 34,880 4,471,066,038 Rls. 494,040 $
56 1390 منطقه آزاد چابهار 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذکوردرجاي ديگر 98,152 4,469,644,034 Rls. 411,453 $
57 1390 منطقه آزاد چابهار 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 166,426 4,423,284,887 Rls. 413,665 $
58 1390 منطقه آزاد چابهار 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 28,316 4,115,510,334 Rls. 377,024 $
59 1390 منطقه آزاد چابهار 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 72,690 3,854,275,979 Rls. 353,995 $
60 1390 منطقه آزاد چابهار 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 86,734 3,845,222,928 Rls. 354,719 $
61 1390 منطقه آزاد چابهار 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 125,978 3,785,975,907 Rls. 355,980 $
62 1390 منطقه آزاد چابهار 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 833 3,771,791,571 Rls. 345,714 $
63 1390 منطقه آزاد چابهار 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 10,094 3,770,684,208 Rls. 353,871 $
64 1390 منطقه آزاد چابهار 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 338,809 3,609,631,305 Rls. 341,675 $
65 1390 منطقه آزاد چابهار 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 230,500 3,586,451,863 Rls. 331,404 $
66 1390 منطقه آزاد چابهار 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 87,000 3,570,030,314 Rls. 338,173 $
67 1390 منطقه آزاد چابهار 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 2,893,904 3,481,580,548 Rls. 310,711 $
68 1390 منطقه آزاد چابهار 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 33,490 3,454,142,995 Rls. 287,120 $
69 1390 منطقه آزاد چابهار 48141000 کاغذ "ناهموا ر "(INGRAIN) پوشش ديوارياشيشه 231,945 3,216,772,478 Rls. 284,081 $
70 1390 منطقه آزاد چابهار 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 76,085 3,099,956,862 Rls. 286,393 $
71 1390 منطقه آزاد چابهار 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 210,201 3,061,954,454 Rls. 282,511 $
72 1390 منطقه آزاد چابهار 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 49,660 3,025,014,439 Rls. 281,583 $
73 1390 منطقه آزاد چابهار 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 143,178 2,973,968,048 Rls. 277,367 $
74 1390 منطقه آزاد چابهار 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 47,939 2,935,745,899 Rls. 278,825 $
75 1390 منطقه آزاد چابهار 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 40,407 2,762,706,285 Rls. 250,038 $
76 1390 منطقه آزاد چابهار 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 239,961 2,706,945,146 Rls. 251,756 $
77 1390 منطقه آزاد چابهار 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 59,335 2,596,027,762 Rls. 242,841 $
78 1390 منطقه آزاد چابهار 33051000 شامپوها 70,040 2,574,222,442 Rls. 245,547 $
79 1390 منطقه آزاد چابهار 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 8,344 2,554,428,713 Rls. 239,741 $
80 1390 منطقه آزاد چابهار 84136030 تلمبه هاي حلزوني 17,499 2,491,960,672 Rls. 237,601 $
81 1390 منطقه آزاد چابهار 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 91,119 2,438,869,963 Rls. 218,186 $
82 1390 منطقه آزاد چابهار 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و کمتر 21,900 2,424,178,800 Rls. 229,519 $
83 1390 منطقه آزاد چابهار 85366100 سرپيچ لامپ 554,532 2,351,951,947 Rls. 216,392 $
84 1390 منطقه آزاد چابهار 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 118,544 2,350,047,101 Rls. 194,541 $
85 1390 منطقه آزاد چابهار 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 145,309 2,299,341,134 Rls. 214,888 $
86 1390 منطقه آزاد چابهار 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 50,527 2,158,346,154 Rls. 201,602 $
87 1390 منطقه آزاد چابهار 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 89,438 2,108,138,277 Rls. 195,390 $
88 1390 منطقه آزاد چابهار 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 32,571 2,080,979,078 Rls. 181,736 $
89 1390 منطقه آزاد چابهار 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 91,892 2,057,955,876 Rls. 175,821 $
90 1390 منطقه آزاد چابهار 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 104,711 1,946,956,403 Rls. 183,638 $
91 1390 منطقه آزاد چابهار 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 86,544 1,939,664,896 Rls. 174,437 $
92 1390 منطقه آزاد چابهار 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 79,349 1,926,098,503 Rls. 175,208 $
93 1390 منطقه آزاد چابهار 44111291 ---پروفيل روكش شده 412,920 1,915,303,629 Rls. 180,348 $
94 1390 منطقه آزاد چابهار 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 50,068 1,842,432,118 Rls. 150,280 $
95 1390 منطقه آزاد چابهار 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 32,167 1,832,216,959 Rls. 163,634 $
96 1390 منطقه آزاد چابهار 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 27,539 1,751,366,738 Rls. 165,881 $
97 1390 منطقه آزاد چابهار 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 21,925 1,713,721,400 Rls. 158,823 $
98 1390 منطقه آزاد چابهار 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 66,792 1,706,920,577 Rls. 150,896 $
99 1390 منطقه آزاد چابهار 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,850 1,658,370,580 Rls. 157,028 $
100 1390 منطقه آزاد چابهار 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 79,990 1,594,074,299 Rls. 152,272 $
101 1390 منطقه آزاد چابهار 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 27,427 1,588,448,484 Rls. 175,191 $
102 1390 منطقه آزاد چابهار 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 40,944 1,581,321,195 Rls. 147,480 $
103 1390 منطقه آزاد چابهار 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 60,665 1,511,287,151 Rls. 139,082 $
104 1390 منطقه آزاد چابهار 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 40,395 1,508,110,215 Rls. 138,499 $
105 1390 منطقه آزاد چابهار 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 473 1,425,271,172 Rls. 136,991 $
106 1390 منطقه آزاد چابهار 85362040 کليدهاي حفاظت موتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 23,463 1,393,467,035 Rls. 124,596 $
107 1390 منطقه آزاد چابهار 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 31,617 1,354,840,463 Rls. 149,706 $
108 1390 منطقه آزاد چابهار 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,957 1,309,675,558 Rls. 122,094 $
109 1390 منطقه آزاد چابهار 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 26,027 1,304,413,167 Rls. 111,693 $
110 1390 منطقه آزاد چابهار 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 47,417 1,290,012,085 Rls. 114,108 $
111 1390 منطقه آزاد چابهار 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 37,809 1,287,804,414 Rls. 116,356 $
112 1390 منطقه آزاد چابهار 85181000 ميکروفون و پايه آن 23,716 1,271,264,226 Rls. 116,737 $
113 1390 منطقه آزاد چابهار 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 49,011 1,252,301,154 Rls. 118,244 $
114 1390 منطقه آزاد چابهار 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 4,418 1,251,704,831 Rls. 106,828 $
115 1390 منطقه آزاد چابهار 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 33,147 1,245,050,012 Rls. 117,684 $
116 1390 منطقه آزاد چابهار 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 30,616 1,234,705,724 Rls. 109,517 $
117 1390 منطقه آزاد چابهار 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 15,683 1,221,785,504 Rls. 114,182 $
118 1390 منطقه آزاد چابهار 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 52,070 1,179,851,665 Rls. 102,841 $
119 1390 منطقه آزاد چابهار 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 21,404 1,179,547,237 Rls. 106,096 $
120 1390 منطقه آزاد چابهار 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 46,958 1,171,961,390 Rls. 107,935 $
121 1390 منطقه آزاد چابهار 73211130 فرگازي توکار 24,628 1,166,738,928 Rls. 100,258 $
122 1390 منطقه آزاد چابهار 84191100 آبگرم کن هاي زودجوش گازي 30,228 1,116,631,680 Rls. 103,119 $
123 1390 منطقه آزاد چابهار 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 12,368 1,111,500,379 Rls. 102,365 $
124 1390 منطقه آزاد چابهار 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16,422 1,044,604,345 Rls. 93,069 $
125 1390 منطقه آزاد چابهار 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 59,987 1,019,126,753 Rls. 90,005 $
126 1390 منطقه آزاد چابهار 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 34,247 1,003,066,272 Rls. 86,490 $
127 1390 منطقه آزاد چابهار 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 32,020 947,793,645 Rls. 89,077 $
128 1390 منطقه آزاد چابهار 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 23,297 896,903,106 Rls. 99,105 $
129 1390 منطقه آزاد چابهار 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 35,942 869,927,656 Rls. 80,202 $
130 1390 منطقه آزاد چابهار 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 37,296 859,443,151 Rls. 74,569 $
131 1390 منطقه آزاد چابهار 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 22,617 845,018,054 Rls. 68,925 $
132 1390 منطقه آزاد چابهار 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 56,138 834,455,714 Rls. 76,942 $
133 1390 منطقه آزاد چابهار 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 45,000 832,229,723 Rls. 75,726 $
134 1390 منطقه آزاد چابهار 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 16,247 831,936,892 Rls. 77,962 $
135 1390 منطقه آزاد چابهار 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 17,739 796,356,836 Rls. 71,403 $
136 1390 منطقه آزاد چابهار 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 32,925 786,993,997 Rls. 73,204 $
137 1390 منطقه آزاد چابهار 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 12,286 776,114,754 Rls. 74,100 $
138 1390 منطقه آزاد چابهار 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 23,586 762,612,894 Rls. 71,533 $
139 1390 منطقه آزاد چابهار 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 52,937 751,467,473 Rls. 65,339 $
140 1390 منطقه آزاد چابهار 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 14,658 744,491,294 Rls. 70,174 $
141 1390 منطقه آزاد چابهار 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 16,892 725,061,340 Rls. 64,853 $
142 1390 منطقه آزاد چابهار 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 50,105 715,826,583 Rls. 67,772 $
143 1390 منطقه آزاد چابهار 44111292 ---كفپوش روكش شده 145,600 706,856,988 Rls. 66,956 $
144 1390 منطقه آزاد چابهار 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 24,925 696,744,150 Rls. 59,961 $
145 1390 منطقه آزاد چابهار 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 31,418 686,138,786 Rls. 56,087 $
146 1390 منطقه آزاد چابهار 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 27,847 682,661,475 Rls. 62,978 $
147 1390 منطقه آزاد چابهار 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 15,197 644,706,937 Rls. 60,465 $
148 1390 منطقه آزاد چابهار 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 16,091 643,098,273 Rls. 57,311 $
149 1390 منطقه آزاد چابهار 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 58,104 642,642,138 Rls. 58,449 $
150 1390 منطقه آزاد چابهار 52041100 نخ ا ز پنبه برا ي دوخت, باحدا قل 85% پنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 33,728 641,047,782 Rls. 60,723 $
151 1390 منطقه آزاد چابهار 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 11,984 618,681,653 Rls. 58,140 $
152 1390 منطقه آزاد چابهار 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 11,666 616,955,728 Rls. 56,719 $
153 1390 منطقه آزاد چابهار 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 19,599 604,413,960 Rls. 55,706 $
154 1390 منطقه آزاد چابهار 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 18,900 588,387,959 Rls. 47,992 $
155 1390 منطقه آزاد چابهار 85044060 ا نوا ع UPS 18,290 566,739,013 Rls. 53,113 $
156 1390 منطقه آزاد چابهار 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 35,880 563,726,218 Rls. 53,750 $
157 1390 منطقه آزاد چابهار 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 33,645 560,510,762 Rls. 53,859 $
158 1390 منطقه آزاد چابهار 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 19,699 559,685,355 Rls. 52,593 $
159 1390 منطقه آزاد چابهار 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 25,515 549,426,350 Rls. 51,220 $
160 1390 منطقه آزاد چابهار 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,250 543,481,092 Rls. 51,953 $
161 1390 منطقه آزاد چابهار 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,400 539,565,039 Rls. 49,230 $
162 1390 منطقه آزاد چابهار 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 46,051 534,448,210 Rls. 48,764 $
163 1390 منطقه آزاد چابهار 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 17,433 532,588,246 Rls. 48,223 $
164 1390 منطقه آزاد چابهار 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,355 521,552,131 Rls. 47,580 $
165 1390 منطقه آزاد چابهار 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 43,761 509,953,731 Rls. 46,955 $
166 1390 منطقه آزاد چابهار 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 6,665 508,475,691 Rls. 47,455 $
167 1390 منطقه آزاد چابهار 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 20,419 493,590,870 Rls. 44,941 $
168 1390 منطقه آزاد چابهار 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 2,880 483,044,511 Rls. 44,073 $
169 1390 منطقه آزاد چابهار 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 7,476 462,032,501 Rls. 41,062 $
170 1390 منطقه آزاد چابهار 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,000 457,257,810 Rls. 39,025 $
171 1390 منطقه آزاد چابهار 90041000 عينک آفتابي 5,560 456,701,876 Rls. 41,134 $
172 1390 منطقه آزاد چابهار 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 44,800 450,828,457 Rls. 40,445 $
173 1390 منطقه آزاد چابهار 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 37,400 447,213,761 Rls. 40,923 $
174 1390 منطقه آزاد چابهار 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 15,434 438,150,114 Rls. 41,405 $
175 1390 منطقه آزاد چابهار 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 19,027 434,762,568 Rls. 41,065 $
176 1390 منطقه آزاد چابهار 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 7,280 434,594,370 Rls. 37,787 $
177 1390 منطقه آزاد چابهار 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 11,789 433,667,834 Rls. 40,080 $
178 1390 منطقه آزاد چابهار 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 22,723 429,714,184 Rls. 38,369 $
179 1390 منطقه آزاد چابهار 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 11,297 427,875,180 Rls. 40,214 $
180 1390 منطقه آزاد چابهار 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 19,810 423,813,099 Rls. 39,739 $
181 1390 منطقه آزاد چابهار 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 50,000 422,586,110 Rls. 40,025 $
182 1390 منطقه آزاد چابهار 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 11,870 419,401,152 Rls. 39,710 $
183 1390 منطقه آزاد چابهار 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 89,569 415,360,851 Rls. 38,599 $
184 1390 منطقه آزاد چابهار 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 11,244 414,089,110 Rls. 33,776 $
185 1390 منطقه آزاد چابهار 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 21,969 410,171,330 Rls. 37,394 $
186 1390 منطقه آزاد چابهار 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 21,464 409,733,762 Rls. 37,129 $
187 1390 منطقه آزاد چابهار 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 20,711 404,329,630 Rls. 38,296 $
188 1390 منطقه آزاد چابهار 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 19,257 403,520,347 Rls. 35,416 $
189 1390 منطقه آزاد چابهار 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 11,034 395,511,599 Rls. 37,592 $
190 1390 منطقه آزاد چابهار 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 7,442 394,606,410 Rls. 34,671 $
191 1390 منطقه آزاد چابهار 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 12,982 392,250,247 Rls. 35,710 $
192 1390 منطقه آزاد چابهار 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 39,022 390,381,309 Rls. 35,712 $
193 1390 منطقه آزاد چابهار 94035090 ---ساير 12,576 386,580,013 Rls. 36,068 $
194 1390 منطقه آزاد چابهار 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 3,225 386,275,867 Rls. 34,640 $
195 1390 منطقه آزاد چابهار 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 44,878 373,951,328 Rls. 35,297 $
196 1390 منطقه آزاد چابهار 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 10,747 371,937,800 Rls. 32,426 $
197 1390 منطقه آزاد چابهار 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 22,500 369,041,900 Rls. 35,187 $
198 1390 منطقه آزاد چابهار 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 31,848 367,647,427 Rls. 34,736 $
199 1390 منطقه آزاد چابهار 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جکوزي ) 20,099 366,024,850 Rls. 31,229 $
200 1390 منطقه آزاد چابهار 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 7,064 358,301,960 Rls. 32,916 $
مجموع کل
6,857,526,175,456 ريال
مجموع کل
624,559,364 دلار