آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 منطقه آزاد قشم 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 9,342 17,829,299,905 Rls. 1,454,266 $
2 1390 منطقه آزاد قشم 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 69,046 5,475,206,556 Rls. 511,015 $
3 1390 منطقه آزاد قشم 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 29,440 1,358,230,000 Rls. 128,132 $
4 1390 منطقه آزاد قشم 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 29,790 897,757,500 Rls. 85,007 $
5 1390 منطقه آزاد قشم 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 16,240 888,596,120 Rls. 81,553 $
6 1390 منطقه آزاد قشم 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 8,500 785,698,440 Rls. 75,201 $
7 1390 منطقه آزاد قشم 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,287 731,287,540 Rls. 67,998 $
8 1390 منطقه آزاد قشم 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 720 711,438,800 Rls. 68,381 $
9 1390 منطقه آزاد قشم 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 10,920 475,851,850 Rls. 46,154 $
10 1390 منطقه آزاد قشم 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 9,500 266,695,320 Rls. 25,253 $
11 1390 منطقه آزاد قشم 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 10,070 244,781,402 Rls. 23,749 $
12 1390 منطقه آزاد قشم 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 49,481 223,794,195 Rls. 21,191 $
13 1390 منطقه آزاد قشم 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 375 41,703,040 Rls. 3,934 $
مجموع کل
29,930,340,668 ريال
مجموع کل
2,591,833 دلار
[1]