آمار کل " واردات از" کشور "مالزي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مالزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 72,869,006 940,334,906,348 Rls. 86,640,512 $
2 1390 مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 48,492,630 631,011,932,033 Rls. 58,868,722 $
3 1390 مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 8,302,640 378,462,013,388 Rls. 35,109,224 $
4 1390 مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 7,598,240 346,741,607,956 Rls. 32,202,149 $
5 1390 مالزي 15162010 روغن جانشين کره کاکائو C.B.S 8,827,851 188,505,928,153 Rls. 17,187,922 $
6 1390 مالزي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,976,954 176,258,034,922 Rls. 16,201,001 $
7 1390 مالزي 89011090 سايرکشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 149,000 170,942,288,472 Rls. 16,433,598 $
8 1390 مالزي 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 10,912,758 149,876,617,973 Rls. 13,783,793 $
9 1390 مالزي 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 2,848,600 124,144,345,881 Rls. 10,400,720 $
10 1390 مالزي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,148,676 100,070,391,527 Rls. 9,343,286 $
11 1390 مالزي 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 357,700 92,143,847,593 Rls. 7,708,916 $
12 1390 مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 8,275,000 89,781,617,096 Rls. 8,283,840 $
13 1390 مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,943,110 88,476,393,510 Rls. 8,161,191 $
14 1390 مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 18,541,237 76,663,617,637 Rls. 7,015,724 $
15 1390 مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 3,451,600 72,060,581,106 Rls. 6,665,480 $
16 1390 مالزي 38231100 اسيدهاي استئاريک 4,660,700 70,335,448,975 Rls. 6,377,593 $
17 1390 مالزي 34012030 صابون به شكل چيپس 5,330,000 69,112,536,873 Rls. 6,360,267 $
18 1390 مالزي 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 1,433,000 63,582,131,676 Rls. 5,943,809 $
19 1390 مالزي 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 2,225,066 61,773,690,187 Rls. 5,760,888 $
20 1390 مالزي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,244,102 55,226,686,378 Rls. 4,606,286 $
21 1390 مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 215,000 54,549,474,047 Rls. 4,805,832 $
22 1390 مالزي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 2,695,288 50,576,155,270 Rls. 4,616,779 $
23 1390 مالزي 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 8,235,586 45,967,154,062 Rls. 4,178,423 $
24 1390 مالزي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,648,867 45,342,346,766 Rls. 4,237,692 $
25 1390 مالزي 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 4,121,632 43,629,749,136 Rls. 4,043,133 $
26 1390 مالزي 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 808,561 42,427,914,467 Rls. 3,621,056 $
27 1390 مالزي 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 1,496,139 38,124,052,500 Rls. 3,602,046 $
28 1390 مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 705,440 34,137,994,671 Rls. 3,121,990 $
29 1390 مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,279,097 33,560,224,915 Rls. 3,045,087 $
30 1390 مالزي 40151920 دستكش معاينه 1,431,560 33,020,647,980 Rls. 3,055,748 $
31 1390 مالزي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,244,124 31,764,907,373 Rls. 2,835,008 $
32 1390 مالزي 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 683,793 31,014,893,377 Rls. 2,986,776 $
33 1390 مالزي 29054500 گليسرول 3,437,500 30,991,772,167 Rls. 2,881,241 $
34 1390 مالزي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 18,000 30,730,202,463 Rls. 2,588,834 $
35 1390 مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 980,934 28,591,875,499 Rls. 2,666,724 $
36 1390 مالزي 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 9,510 28,342,470,420 Rls. 2,668,029 $
37 1390 مالزي 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 37,148 26,666,488,899 Rls. 2,417,633 $
38 1390 مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 385,686 26,624,024,666 Rls. 2,422,560 $
39 1390 مالزي 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 845,069 24,808,950,271 Rls. 2,250,737 $
40 1390 مالزي 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,863,962 24,518,496,345 Rls. 2,319,669 $
41 1390 مالزي 15132910 پالم کرنل ياروغن باباسو واجزاءآن ها بدون بو تصفيه شده بيرنگ (RBO) 1,568,740 24,294,094,209 Rls. 2,267,904 $
42 1390 مالزي 44111292 ---كفپوش روكش شده 4,743,041 19,369,498,958 Rls. 1,862,010 $
43 1390 مالزي 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 2,396,676 18,758,545,808 Rls. 1,684,385 $
44 1390 مالزي 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 265,886 18,208,301,525 Rls. 1,661,578 $
45 1390 مالزي 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,997,219 18,093,148,929 Rls. 1,611,685 $
46 1390 مالزي 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 4,440,732 16,935,040,264 Rls. 1,603,750 $
47 1390 مالزي 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,469,162 16,884,927,272 Rls. 1,388,721 $
48 1390 مالزي 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 993,371 16,748,512,076 Rls. 1,534,543 $
49 1390 مالزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,886,173 16,491,026,396 Rls. 1,488,673 $
50 1390 مالزي 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 968,000 16,214,000,000 Rls. 1,479,380 $
51 1390 مالزي 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 6,200 15,719,495,154 Rls. 1,429,358 $
52 1390 مالزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 674,880 15,580,782,034 Rls. 1,481,796 $
53 1390 مالزي 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 270,423 15,083,492,259 Rls. 1,380,440 $
54 1390 مالزي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 646,943 14,298,962,113 Rls. 1,355,621 $
55 1390 مالزي 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 821,842 14,178,970,473 Rls. 1,328,964 $
56 1390 مالزي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 381,530 13,689,118,211 Rls. 1,164,395 $
57 1390 مالزي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 33,268 13,446,626,146 Rls. 1,263,033 $
58 1390 مالزي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 340,820 12,909,947,815 Rls. 1,130,188 $
59 1390 مالزي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,020,050 12,415,749,489 Rls. 1,063,320 $
60 1390 مالزي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 729,400 12,361,390,960 Rls. 1,147,673 $
61 1390 مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 487,360 12,197,858,372 Rls. 1,124,763 $
62 1390 مالزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 294,908 11,541,146,695 Rls. 1,073,175 $
63 1390 مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 616,185 11,001,129,146 Rls. 1,021,957 $
64 1390 مالزي 85165000 فر (oven) ميکروويو 189,945 10,920,057,697 Rls. 890,706 $
65 1390 مالزي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,557,976 10,898,177,901 Rls. 977,347 $
66 1390 مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 247,563 10,864,112,048 Rls. 996,836 $
67 1390 مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 564,120 10,338,784,875 Rls. 963,369 $
68 1390 مالزي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 293,925 10,184,088,755 Rls. 951,460 $
69 1390 مالزي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 462 10,131,846,198 Rls. 952,309 $
70 1390 مالزي 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 221,440 9,992,378,089 Rls. 936,789 $
71 1390 مالزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 179 9,940,378,099 Rls. 922,503 $
72 1390 مالزي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 324,565 9,334,506,092 Rls. 840,748 $
73 1390 مالزي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,838 9,327,208,574 Rls. 892,347 $
74 1390 مالزي 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 118,087 9,256,175,023 Rls. 844,215 $
75 1390 مالزي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 400,624 8,399,667,453 Rls. 761,529 $
76 1390 مالزي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 149,249 8,012,611,631 Rls. 756,997 $
77 1390 مالزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 69,365 7,862,858,657 Rls. 741,161 $
78 1390 مالزي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 100,511 7,853,111,031 Rls. 738,697 $
79 1390 مالزي 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 10,680 7,655,297,109 Rls. 724,653 $
80 1390 مالزي 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 277,571 7,537,232,872 Rls. 696,736 $
81 1390 مالزي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 1,927 7,215,163,170 Rls. 685,347 $
82 1390 مالزي 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 25,000 7,165,210,480 Rls. 671,466 $
83 1390 مالزي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 250,564 7,083,463,643 Rls. 648,131 $
84 1390 مالزي 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 8,037 6,807,689,315 Rls. 641,313 $
85 1390 مالزي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 538,720 6,686,623,079 Rls. 625,585 $
86 1390 مالزي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 54,680 6,585,204,565 Rls. 611,006 $
87 1390 مالزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 32,909 6,562,663,568 Rls. 626,317 $
88 1390 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 558,601 6,554,511,169 Rls. 593,206 $
89 1390 مالزي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 40,587 6,521,013,533 Rls. 611,551 $
90 1390 مالزي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 330,000 6,486,643,937 Rls. 616,512 $
91 1390 مالزي 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 147,084 6,438,250,142 Rls. 608,473 $
92 1390 مالزي 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 6,125 6,356,845,218 Rls. 601,239 $
93 1390 مالزي 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,074,188 6,163,132,242 Rls. 575,866 $
94 1390 مالزي 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 426,406 5,910,410,038 Rls. 544,738 $
95 1390 مالزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 591,504 5,871,495,377 Rls. 543,509 $
96 1390 مالزي 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 194,460 5,820,266,445 Rls. 557,070 $
97 1390 مالزي 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 259,023 5,792,096,440 Rls. 537,695 $
98 1390 مالزي 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 2,688 5,412,993,533 Rls. 460,666 $
99 1390 مالزي 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 10,536 5,361,669,738 Rls. 482,757 $
100 1390 مالزي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 124,634 5,320,143,694 Rls. 498,523 $
101 1390 مالزي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 221,149 5,229,216,432 Rls. 486,735 $
102 1390 مالزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 766,040 5,193,051,464 Rls. 482,112 $
103 1390 مالزي 40119410 ساير لاستيك رويي چرخ بادي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني با قطر بيش از 61 سانتيمتر داراي توليد داخلي مشابه 189,167 5,154,060,540 Rls. 473,645 $
104 1390 مالزي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,248,843 5,060,775,136 Rls. 464,473 $
105 1390 مالزي 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 30,000 5,035,000,000 Rls. 410,685 $
106 1390 مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 18,118 4,860,844,582 Rls. 441,793 $
107 1390 مالزي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 121,563 4,817,291,774 Rls. 433,136 $
108 1390 مالزي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 245,000 4,805,048,879 Rls. 454,577 $
109 1390 مالزي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 356,700 4,722,841,897 Rls. 399,080 $
110 1390 مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 143,000 4,709,369,801 Rls. 444,950 $
111 1390 مالزي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 86,400 4,639,579,782 Rls. 414,989 $
112 1390 مالزي 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 224,870 4,600,987,615 Rls. 436,110 $
113 1390 مالزي 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 15,368 4,530,508,980 Rls. 413,076 $
114 1390 مالزي 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 2,797 4,494,602,387 Rls. 425,262 $
115 1390 مالزي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 208,000 4,493,692,960 Rls. 417,120 $
116 1390 مالزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 74,995 4,456,231,618 Rls. 396,794 $
117 1390 مالزي 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 216,341 4,336,616,384 Rls. 397,508 $
118 1390 مالزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 111,297 4,225,404,156 Rls. 384,801 $
119 1390 مالزي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 977,580 4,110,657,626 Rls. 377,323 $
120 1390 مالزي 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 448,740 4,100,935,897 Rls. 386,923 $
121 1390 مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين 110,400 4,029,815,020 Rls. 369,005 $
122 1390 مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 493,496 3,987,073,020 Rls. 374,233 $
123 1390 مالزي 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 102,697 3,973,422,405 Rls. 373,350 $
124 1390 مالزي 21069020 ا مولسيفاير 125,798 3,967,790,216 Rls. 372,010 $
125 1390 مالزي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 58,116 3,934,675,704 Rls. 369,506 $
126 1390 مالزي 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 7,558 3,793,017,052 Rls. 358,182 $
127 1390 مالزي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 3,777,117,885 Rls. 342,440 $
128 1390 مالزي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 120,750 3,734,222,403 Rls. 352,486 $
129 1390 مالزي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 21,601 3,717,970,342 Rls. 353,200 $
130 1390 مالزي 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 127,642 3,664,838,094 Rls. 324,030 $
131 1390 مالزي 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 66,000 3,643,332,215 Rls. 330,351 $
132 1390 مالزي 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 8,975 3,626,496,526 Rls. 342,862 $
133 1390 مالزي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 56,466 3,517,510,463 Rls. 323,860 $
134 1390 مالزي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 91,125 3,509,471,540 Rls. 319,957 $
135 1390 مالزي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 192,502 3,506,318,688 Rls. 329,819 $
136 1390 مالزي 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 96,124 3,481,004,755 Rls. 283,932 $
137 1390 مالزي 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 155,796 3,382,669,528 Rls. 298,421 $
138 1390 مالزي 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 297,000 3,339,684,060 Rls. 272,405 $
139 1390 مالزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 88,320 3,328,336,001 Rls. 322,646 $
140 1390 مالزي 15132920 پالم كرنل استئارينR.B.D 280,000 3,235,447,054 Rls. 308,854 $
141 1390 مالزي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 4,818 3,220,988,672 Rls. 307,112 $
142 1390 مالزي 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 178,779 3,157,056,131 Rls. 288,347 $
143 1390 مالزي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 146,218 3,137,618,006 Rls. 292,444 $
144 1390 مالزي 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 54,781 3,029,609,442 Rls. 277,729 $
145 1390 مالزي 38029010 خاک رنگبر 782,000 3,023,856,152 Rls. 276,733 $
146 1390 مالزي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 60,000 2,992,371,824 Rls. 282,552 $
147 1390 مالزي 48189010 کاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 196,350 2,966,370,778 Rls. 279,240 $
148 1390 مالزي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 65,560 2,938,129,610 Rls. 274,438 $
149 1390 مالزي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 199,926 2,935,523,782 Rls. 284,147 $
150 1390 مالزي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 20,148 2,876,216,819 Rls. 270,414 $
151 1390 مالزي 85340000 مدا رهاي چاپي 2,478 2,840,808,063 Rls. 265,478 $
152 1390 مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 97,001 2,828,636,174 Rls. 263,795 $
153 1390 مالزي 69091200 ا شياء سراميکي براي مصرف آزمايشگاهي داراي سختي برابريا بيشتر از9درمقياس.Mohs 46,800 2,820,430,137 Rls. 230,051 $
154 1390 مالزي 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 738 2,768,694,613 Rls. 247,647 $
155 1390 مالزي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 79,180 2,731,303,330 Rls. 252,117 $
156 1390 مالزي 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 6,808 2,722,470,623 Rls. 252,492 $
157 1390 مالزي 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 60,060 2,697,102,826 Rls. 251,924 $
158 1390 مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 90,300 2,665,890,123 Rls. 244,640 $
159 1390 مالزي 32091020 رنگ آستري کاتافروز ED(ا لکترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 70,320 2,665,158,599 Rls. 235,800 $
160 1390 مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 79,400 2,649,630,510 Rls. 235,940 $
161 1390 مالزي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 159,020 2,569,652,454 Rls. 245,373 $
162 1390 مالزي 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 11,048 2,519,503,978 Rls. 234,806 $
163 1390 مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 61,618 2,517,209,332 Rls. 226,323 $
164 1390 مالزي 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 276,000 2,515,236,094 Rls. 235,035 $
165 1390 مالزي 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 64,677 2,511,982,724 Rls. 228,315 $
166 1390 مالزي 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 73,457 2,443,117,591 Rls. 228,081 $
167 1390 مالزي 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 70,000 2,424,112,000 Rls. 227,806 $
168 1390 مالزي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 31,432 2,343,108,165 Rls. 223,398 $
169 1390 مالزي 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 84,000 2,294,887,535 Rls. 222,653 $
170 1390 مالزي 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 295 2,247,068,758 Rls. 183,372 $
171 1390 مالزي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 62,150 2,231,212,777 Rls. 208,271 $
172 1390 مالزي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 10,000 2,203,806,613 Rls. 208,221 $
173 1390 مالزي 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 69,972 2,196,123,593 Rls. 206,728 $
174 1390 مالزي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 98,982 2,139,128,766 Rls. 185,995 $
175 1390 مالزي 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 72,226 2,104,920,965 Rls. 201,512 $
176 1390 مالزي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 291,291 2,093,045,889 Rls. 196,069 $
177 1390 مالزي 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 46,960 2,048,683,303 Rls. 191,758 $
178 1390 مالزي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 579 2,038,561,036 Rls. 189,009 $
179 1390 مالزي 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 27,000 2,035,468,331 Rls. 195,768 $
180 1390 مالزي 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 60,000 2,030,354,016 Rls. 191,905 $
181 1390 مالزي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 535 1,987,382,828 Rls. 187,083 $
182 1390 مالزي 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 102,272 1,975,098,700 Rls. 183,271 $
183 1390 مالزي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 16,556 1,971,683,773 Rls. 180,228 $
184 1390 مالزي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 46,042 1,944,730,810 Rls. 174,031 $
185 1390 مالزي 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 77,209 1,865,550,283 Rls. 166,364 $
186 1390 مالزي 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 65,600 1,845,166,009 Rls. 150,503 $
187 1390 مالزي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 5,329 1,832,408,775 Rls. 171,330 $
188 1390 مالزي 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 105,000 1,830,165,544 Rls. 173,624 $
189 1390 مالزي 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 100,000 1,822,139,003 Rls. 175,138 $
190 1390 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 115,163 1,818,439,873 Rls. 176,253 $
191 1390 مالزي 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 8,689 1,814,009,196 Rls. 171,652 $
192 1390 مالزي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 43,342 1,777,483,230 Rls. 157,361 $
193 1390 مالزي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 269,720 1,773,065,835 Rls. 161,322 $
194 1390 مالزي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 53,920 1,733,262,826 Rls. 166,660 $
195 1390 مالزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 185,910 1,729,039,410 Rls. 165,214 $
196 1390 مالزي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 88,850 1,715,303,850 Rls. 162,450 $
197 1390 مالزي 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 51,511 1,662,764,340 Rls. 156,349 $
198 1390 مالزي 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 40,000 1,650,808,870 Rls. 141,068 $
199 1390 مالزي 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 29,280 1,621,763,984 Rls. 150,336 $
200 1390 مالزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 49,050 1,612,337,590 Rls. 149,890 $
مجموع کل
5,597,824,744,454 ريال
مجموع کل
514,422,807 دلار