آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مالتا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 119,150 5,256,000,000 Rls. 503,063 $
2 1390 مالتا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 20 445,462,305 Rls. 39,284 $
3 1390 مالتا 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 47 26,988,447 Rls. 2,583 $
مجموع کل
5,728,450,752 ريال
مجموع کل
544,930 دلار
[1]