آمار کل " واردات از" کشور "مالاوي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مالاوي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 435,600 36,319,631,040 Rls. 3,490,930 $
2 1390 مالاوي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 297,000 4,363,752,851 Rls. 410,783 $
3 1390 مالاوي 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 35 30,824,344 Rls. 2,920 $
مجموع کل
40,714,208,235 ريال
مجموع کل
3,904,633 دلار
[1]