آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 غنا 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 6,605,636 84,045,201,859 Rls. 7,800,664 $
2 1390 غنا 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 4,369,413 27,717,080,832 Rls. 2,478,033 $
3 1390 غنا 03034400 ماهي تن بسيار چرب و چاق (thunnus obesus ) يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 657,583 10,386,067,347 Rls. 952,498 $
مجموع کل
122,148,350,038 ريال
مجموع کل
11,231,195 دلار
[1]