آمار کل " واردات از" کشور "سودان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 سودان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 11,360 4,477,500,000 Rls. 424,770 $
2 1390 سودان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 10,500 1,916,315,415 Rls. 180,495 $
3 1390 سودان 13012000 صمغ عربي طبيعي 40,000 919,053,405 Rls. 85,133 $
4 1390 سودان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,000 262,920,960 Rls. 24,130 $
5 1390 سودان 90071900 دوربين هاي فيلمبردا ري , غيرمذکور درجاي ديگر 160 66,425,580 Rls. 6,044 $
6 1390 سودان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 190 59,644,480 Rls. 5,495 $
7 1390 سودان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 150 11,365,293 Rls. 927 $
مجموع کل
7,713,225,133 ريال
مجموع کل
726,994 دلار
[1]