آمار کل " واردات از" کشور "سن مارينو" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 سن مارينو 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,740 707,328,195 Rls. 66,585 $
2 1390 سن مارينو 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,855 558,741,499 Rls. 52,557 $
مجموع کل
1,266,069,694 ريال
مجموع کل
119,141 دلار
[1]