آمار کل " واردات از" کشور "زامبيا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 زامبيا 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 712,800 11,532,467,571 Rls. 1,085,613 $
مجموع کل
11,532,467,571 ريال
مجموع کل
1,085,613 دلار
[1]