آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مولداوي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 جمهوري مولداوي 70109040 بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي يک ليتر وکمترا زا ن 200,028 1,421,492,413 Rls. 129,428 $
2 1390 جمهوري مولداوي 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 85 679,965,000 Rls. 65,000 $
3 1390 جمهوري مولداوي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,387 257,344,683 Rls. 23,642 $
مجموع کل
2,358,802,096 ريال
مجموع کل
218,070 دلار
[1]