آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 جمهوري متحده تانزانيا 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 950,400 99,669,612,208 Rls. 9,270,026 $
2 1390 جمهوري متحده تانزانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 770,057 8,253,817,253 Rls. 782,773 $
3 1390 جمهوري متحده تانزانيا 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 147,019 1,354,015,043 Rls. 123,542 $
4 1390 جمهوري متحده تانزانيا 04090000 عسل طبيعي 9,324 485,569,978 Rls. 46,680 $
مجموع کل
109,763,014,482 ريال
مجموع کل
10,223,021 دلار
[1]