آمار کل " واردات از" کشور "تايوان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 تايوان 29261000 ا کريلو نيتريل 7,114,554 207,657,882,863 Rls. 19,053,774 $
2 1390 تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 10,666,424 154,048,638,859 Rls. 14,070,627 $
3 1390 تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,150,649 128,724,649,817 Rls. 11,772,516 $
4 1390 تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 2,422,877 124,312,461,721 Rls. 11,326,350 $
5 1390 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 4,347,279 111,819,741,788 Rls. 10,410,576 $
6 1390 تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 6,170,000 107,604,513,812 Rls. 9,589,437 $
7 1390 تايوان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 34,448 81,312,039,732 Rls. 7,369,475 $
8 1390 تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,596,701 75,836,161,832 Rls. 6,952,158 $
9 1390 تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 53,920 67,668,656,775 Rls. 6,292,023 $
10 1390 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,795,200 65,791,178,854 Rls. 6,054,197 $
11 1390 تايوان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,778,388 63,714,395,606 Rls. 5,892,485 $
12 1390 تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 2,971,311 61,102,276,201 Rls. 5,757,377 $
13 1390 تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 404,278 59,316,270,086 Rls. 5,438,599 $
14 1390 تايوان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 3,362,000 57,174,685,386 Rls. 5,065,204 $
15 1390 تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,792,400 56,381,380,788 Rls. 5,133,926 $
16 1390 تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 81,618 54,113,654,962 Rls. 4,856,330 $
17 1390 تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 232,565 50,533,121,716 Rls. 4,623,932 $
18 1390 تايوان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 2,482,000 49,188,242,885 Rls. 4,172,867 $
19 1390 تايوان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 883,449 47,646,096,185 Rls. 4,151,600 $
20 1390 تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,365,800 42,643,622,465 Rls. 4,004,227 $
21 1390 تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 1,944,080 40,357,797,320 Rls. 3,716,326 $
22 1390 تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,912,425 39,162,932,339 Rls. 3,605,835 $
23 1390 تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 1,369,463 37,581,795,712 Rls. 3,541,845 $
24 1390 تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 824,496 36,381,371,551 Rls. 3,266,418 $
25 1390 تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,274,299 35,672,716,835 Rls. 3,251,255 $
26 1390 تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,420,120 34,730,489,256 Rls. 3,212,194 $
27 1390 تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 483,599 34,582,532,240 Rls. 3,250,082 $
28 1390 تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,205,893 31,197,913,149 Rls. 2,874,744 $
29 1390 تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,942,287 31,123,236,247 Rls. 2,828,948 $
30 1390 تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,167,196 30,589,033,301 Rls. 2,778,503 $
31 1390 تايوان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 125,975 30,505,252,792 Rls. 2,811,474 $
32 1390 تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 81,290 30,190,399,282 Rls. 2,726,584 $
33 1390 تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 654,898 28,891,367,469 Rls. 2,643,312 $
34 1390 تايوان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 887,789 28,149,769,475 Rls. 2,643,982 $
35 1390 تايوان 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 1,795,950 27,904,827,081 Rls. 2,556,672 $
36 1390 تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 875,359 27,597,794,414 Rls. 2,432,407 $
37 1390 تايوان 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 1,323,695 27,083,404,369 Rls. 2,495,865 $
38 1390 تايوان 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 1,254,000 26,034,287,964 Rls. 2,328,090 $
39 1390 تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 886,250 25,733,153,228 Rls. 2,424,510 $
40 1390 تايوان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 114,319 25,585,789,090 Rls. 2,312,436 $
41 1390 تايوان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 176,392 25,528,302,176 Rls. 2,318,889 $
42 1390 تايوان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,240,725 23,950,934,820 Rls. 2,173,226 $
43 1390 تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 189,179 23,857,755,459 Rls. 2,235,856 $
44 1390 تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 857,360 23,595,365,086 Rls. 2,130,707 $
45 1390 تايوان 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 701,945 22,210,464,481 Rls. 2,092,435 $
46 1390 تايوان 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 366,628 22,177,157,147 Rls. 2,001,404 $
47 1390 تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 157,681 21,871,416,189 Rls. 1,985,114 $
48 1390 تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 184,221 20,892,800,275 Rls. 1,915,935 $
49 1390 تايوان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 1,507,973 20,890,738,398 Rls. 1,956,863 $
50 1390 تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 532,313 20,697,681,922 Rls. 1,905,401 $
51 1390 تايوان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 1,403,935 20,386,035,483 Rls. 1,826,672 $
52 1390 تايوان 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 40,729 20,300,878,954 Rls. 1,863,827 $
53 1390 تايوان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 518,933 20,046,541,776 Rls. 1,821,230 $
54 1390 تايوان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 508,108 19,791,702,552 Rls. 1,781,517 $
55 1390 تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 5,314 19,714,792,128 Rls. 1,778,076 $
56 1390 تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 799,063 19,560,979,531 Rls. 1,776,764 $
57 1390 تايوان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 325,319 19,138,283,112 Rls. 1,764,577 $
58 1390 تايوان 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 62,113 18,812,258,000 Rls. 1,753,192 $
59 1390 تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 220,061 18,712,819,169 Rls. 1,686,719 $
60 1390 تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 203,373 18,543,337,870 Rls. 1,709,192 $
61 1390 تايوان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 128,245 18,279,039,930 Rls. 1,725,252 $
62 1390 تايوان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 79,023 17,666,331,790 Rls. 1,644,170 $
63 1390 تايوان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 434,490 17,632,487,183 Rls. 1,573,274 $
64 1390 تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 754,236 17,632,114,507 Rls. 1,634,854 $
65 1390 تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 157,785 17,550,206,931 Rls. 1,589,743 $
66 1390 تايوان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 208,884 17,402,193,837 Rls. 1,670,410 $
67 1390 تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 952,000 16,720,000,000 Rls. 1,600,306 $
68 1390 تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 214,781 16,692,355,042 Rls. 1,494,041 $
69 1390 تايوان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 88,462 16,401,145,407 Rls. 1,526,086 $
70 1390 تايوان 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 332,334 16,228,533,733 Rls. 1,478,720 $
71 1390 تايوان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 857,203 16,164,675,994 Rls. 1,498,835 $
72 1390 تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,311,825 15,962,083,042 Rls. 1,434,364 $
73 1390 تايوان 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 404,689 15,882,150,503 Rls. 1,468,881 $
74 1390 تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 381,243 15,601,952,592 Rls. 1,462,327 $
75 1390 تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,188,694 15,573,435,479 Rls. 1,451,296 $
76 1390 تايوان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 574,848 15,333,954,303 Rls. 1,434,759 $
77 1390 تايوان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 735,166 15,270,496,003 Rls. 1,376,562 $
78 1390 تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 923,915 15,068,131,238 Rls. 1,378,822 $
79 1390 تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 95,715 14,742,916,210 Rls. 1,358,707 $
80 1390 تايوان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 175,094 14,567,938,338 Rls. 1,360,802 $
81 1390 تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 941,160 14,364,510,177 Rls. 1,334,809 $
82 1390 تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 318,565 14,303,398,827 Rls. 1,312,032 $
83 1390 تايوان 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 227,511 14,188,350,800 Rls. 1,315,971 $
84 1390 تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 387,271 14,117,926,628 Rls. 1,320,476 $
85 1390 تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 793,643 14,055,765,202 Rls. 1,298,381 $
86 1390 تايوان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 32,554 14,025,282,814 Rls. 1,288,044 $
87 1390 تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 59,447 13,808,763,734 Rls. 1,277,029 $
88 1390 تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 328,500 13,773,485,963 Rls. 1,256,387 $
89 1390 تايوان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 61,568 13,317,211,663 Rls. 1,248,239 $
90 1390 تايوان 38123030 پايدا رکننده هايUV 774,380 13,298,238,674 Rls. 1,213,334 $
91 1390 تايوان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 211,834 13,179,802,886 Rls. 1,209,043 $
92 1390 تايوان 54021920 -- نخ پلي اميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و يا مقاومت 73/5 الي 90/4 258,448 12,752,875,799 Rls. 1,133,702 $
93 1390 تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 141,349 12,686,042,006 Rls. 1,162,058 $
94 1390 تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 55,047 12,536,965,390 Rls. 1,157,381 $
95 1390 تايوان 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 822,397 12,161,090,580 Rls. 1,149,333 $
96 1390 تايوان 39219030 ورق ا کريليک گلدا رلامينه باپارچه 412,300 12,053,655,697 Rls. 1,099,337 $
97 1390 تايوان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 167,638 11,669,117,721 Rls. 1,091,396 $
98 1390 تايوان 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 239,596 11,490,902,974 Rls. 1,087,228 $
99 1390 تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 8,449 11,459,501,477 Rls. 1,031,314 $
100 1390 تايوان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 269,492 11,431,100,517 Rls. 1,084,408 $
101 1390 تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 473,345 11,387,904,696 Rls. 1,023,547 $
102 1390 تايوان 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 439,863 10,529,735,881 Rls. 936,659 $
103 1390 تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 285,021 9,898,088,863 Rls. 923,526 $
104 1390 تايوان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 32,956 9,524,208,076 Rls. 877,673 $
105 1390 تايوان 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 21,107 9,514,686,849 Rls. 894,179 $
106 1390 تايوان 84821000 بلبرينگ. 199,378 9,484,943,562 Rls. 876,906 $
107 1390 تايوان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 272,605 9,315,287,416 Rls. 857,321 $
108 1390 تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,900 9,228,815,276 Rls. 821,988 $
109 1390 تايوان 85171210 گوشي تلفن همراه . 4,921 9,203,733,183 Rls. 801,386 $
110 1390 تايوان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 114,137 9,178,982,179 Rls. 857,358 $
111 1390 تايوان 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 309,343 9,062,838,318 Rls. 806,713 $
112 1390 تايوان 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 15,000 8,994,327,709 Rls. 840,009 $
113 1390 تايوان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 132,385 8,718,891,605 Rls. 823,510 $
114 1390 تايوان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 140,536 8,667,362,619 Rls. 768,351 $
115 1390 تايوان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 376,269 8,605,692,326 Rls. 807,200 $
116 1390 تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 283,955 8,577,407,149 Rls. 778,773 $
117 1390 تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 63,928 8,573,071,170 Rls. 771,151 $
118 1390 تايوان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 146,040 8,516,175,782 Rls. 770,430 $
119 1390 تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 89,901 8,503,912,224 Rls. 772,661 $
120 1390 تايوان 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 46,523 8,176,218,116 Rls. 767,192 $
121 1390 تايوان 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 3,640 8,133,542,569 Rls. 747,225 $
122 1390 تايوان 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 64,264 8,068,350,659 Rls. 670,958 $
123 1390 تايوان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 514,181 7,997,228,291 Rls. 716,366 $
124 1390 تايوان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 446,000 7,987,495,862 Rls. 722,968 $
125 1390 تايوان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 346,140 7,975,578,450 Rls. 737,476 $
126 1390 تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 222,687 7,773,120,875 Rls. 726,818 $
127 1390 تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 59,440 7,722,474,047 Rls. 701,663 $
128 1390 تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 131,478 7,712,035,315 Rls. 711,224 $
129 1390 تايوان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 172,050 7,646,981,842 Rls. 698,246 $
130 1390 تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 250,000 7,583,276,435 Rls. 708,844 $
131 1390 تايوان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 181,039 7,582,118,070 Rls. 691,106 $
132 1390 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 45,865 7,544,710,700 Rls. 691,110 $
133 1390 تايوان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي 560,000 7,479,768,999 Rls. 674,540 $
134 1390 تايوان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 35,051 7,475,315,105 Rls. 705,456 $
135 1390 تايوان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 278,885 7,347,068,046 Rls. 694,911 $
136 1390 تايوان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 141,432 7,293,299,249 Rls. 665,637 $
137 1390 تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 25,398 7,207,203,534 Rls. 659,788 $
138 1390 تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 133,290 7,141,911,074 Rls. 646,397 $
139 1390 تايوان 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 32,588 7,134,663,526 Rls. 583,655 $
140 1390 تايوان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 156,210 7,072,772,478 Rls. 636,939 $
141 1390 تايوان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 397,049 7,026,298,953 Rls. 599,073 $
142 1390 تايوان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 447,205 7,021,068,868 Rls. 659,163 $
143 1390 تايوان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 77,141 6,734,435,996 Rls. 626,430 $
144 1390 تايوان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 182,585 6,690,876,561 Rls. 586,877 $
145 1390 تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 125,889 6,544,658,020 Rls. 600,169 $
146 1390 تايوان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 25,530 6,513,952,669 Rls. 615,632 $
147 1390 تايوان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 380,509 6,509,090,949 Rls. 601,226 $
148 1390 تايوان 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 83,613 6,453,725,172 Rls. 590,561 $
149 1390 تايوان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 367,408 6,380,367,184 Rls. 593,568 $
150 1390 تايوان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 163,800 6,375,310,760 Rls. 613,011 $
151 1390 تايوان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 214,873 6,282,394,269 Rls. 571,755 $
152 1390 تايوان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 226,130 6,267,100,070 Rls. 581,369 $
153 1390 تايوان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 76,000 6,230,001,913 Rls. 539,981 $
154 1390 تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 15,910 6,165,000,946 Rls. 576,025 $
155 1390 تايوان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 195,816 6,073,402,023 Rls. 552,395 $
156 1390 تايوان 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 94,475 6,016,725,528 Rls. 559,701 $
157 1390 تايوان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 131,011 5,943,551,402 Rls. 549,127 $
158 1390 تايوان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 204,821 5,919,403,971 Rls. 550,311 $
159 1390 تايوان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 485,258 5,902,395,089 Rls. 566,648 $
160 1390 تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 19,283 5,869,706,058 Rls. 554,011 $
161 1390 تايوان 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 38,159 5,792,997,099 Rls. 533,575 $
162 1390 تايوان 29071310 نونيل فنل 364,800 5,775,455,441 Rls. 552,870 $
163 1390 تايوان 29321100 تترا هيدروفورا ن 273,600 5,657,246,900 Rls. 537,438 $
164 1390 تايوان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 254,893 5,628,677,382 Rls. 522,265 $
165 1390 تايوان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 37,364 5,486,966,013 Rls. 514,180 $
166 1390 تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 108,564 5,431,921,688 Rls. 491,537 $
167 1390 تايوان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 506,000 5,428,409,722 Rls. 497,278 $
168 1390 تايوان 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 310,005 5,319,409,056 Rls. 478,298 $
169 1390 تايوان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 26,465 5,305,050,183 Rls. 498,672 $
170 1390 تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 45,017 5,200,221,966 Rls. 471,868 $
171 1390 تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 24,506 5,196,407,489 Rls. 485,888 $
172 1390 تايوان 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 460,400 5,085,392,048 Rls. 479,197 $
173 1390 تايوان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 46,629 5,084,541,673 Rls. 476,908 $
174 1390 تايوان 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 32,435 5,072,428,369 Rls. 457,255 $
175 1390 تايوان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 50,957 5,048,093,401 Rls. 466,821 $
176 1390 تايوان 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 288 5,031,915,214 Rls. 460,724 $
177 1390 تايوان 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 317,096 5,008,290,308 Rls. 465,188 $
178 1390 تايوان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 31,590 4,976,845,126 Rls. 465,917 $
179 1390 تايوان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 29,649 4,930,970,372 Rls. 459,359 $
180 1390 تايوان 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 340,015 4,904,612,060 Rls. 466,894 $
181 1390 تايوان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 322,487 4,878,830,268 Rls. 446,528 $
182 1390 تايوان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 137,760 4,860,544,208 Rls. 444,761 $
183 1390 تايوان 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 8,395 4,842,216,560 Rls. 448,664 $
184 1390 تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 8,881 4,820,024,990 Rls. 421,740 $
185 1390 تايوان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 28,460 4,799,265,992 Rls. 434,606 $
186 1390 تايوان 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 115,200 4,780,717,878 Rls. 434,566 $
187 1390 تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 123,695 4,735,961,340 Rls. 436,397 $
188 1390 تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 73,822 4,734,140,550 Rls. 416,642 $
189 1390 تايوان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 201,944 4,720,207,025 Rls. 427,192 $
190 1390 تايوان 85044060 ا نوا ع UPS 105,904 4,661,222,997 Rls. 423,047 $
191 1390 تايوان 84597000 ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذکوردرجاي ديگر 39,869 4,622,157,071 Rls. 434,604 $
192 1390 تايوان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 283,930 4,620,670,865 Rls. 423,223 $
193 1390 تايوان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 121,680 4,616,691,784 Rls. 431,677 $
194 1390 تايوان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 55,003 4,529,010,022 Rls. 409,960 $
195 1390 تايوان 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 37,582 4,479,541,876 Rls. 417,403 $
196 1390 تايوان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 266,449 4,471,628,853 Rls. 413,865 $
197 1390 تايوان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 160,785 4,460,898,893 Rls. 411,255 $
198 1390 تايوان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 106,300 4,446,331,765 Rls. 414,729 $
199 1390 تايوان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 108,658 4,422,967,512 Rls. 374,135 $
200 1390 تايوان 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 180,100 4,343,063,010 Rls. 410,143 $
مجموع کل
3,964,044,521,063 ريال
مجموع کل
362,911,037 دلار