آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 485,057 45,219,268,080 Rls. 4,051,838 $
2 1390 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 143,456 11,085,335,575 Rls. 1,019,871 $
3 1390 اروگوئه 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 23,962 2,337,595,679 Rls. 214,813 $
4 1390 اروگوئه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 436 55,101,243 Rls. 5,187 $
5 1390 اروگوئه 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 460 17,804,537 Rls. 1,682 $
مجموع کل
58,715,105,114 ريال
مجموع کل
5,293,392 دلار
[1]