آمار کل " واردات از" کشور "اتيوپي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 اتيوپي 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 198,000 1,434,611,580 Rls. 138,690 $
2 1390 اتيوپي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 11 19,258,312 Rls. 1,816 $
مجموع کل
1,453,869,892 ريال
مجموع کل
140,507 دلار
[1]