آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 آندورا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 106,857 18,387,000,000 Rls. 1,689,205 $
2 1390 آندورا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 252,000 5,356,260,000 Rls. 501,288 $
3 1390 آندورا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 25,674 2,460,050,603 Rls. 236,452 $
4 1390 آندورا 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 1,182 2,176,669,738 Rls. 193,447 $
5 1390 آندورا 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 32,800 1,647,072,188 Rls. 145,914 $
6 1390 آندورا 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 8,000 1,063,038,726 Rls. 97,661 $
7 1390 آندورا 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 777 608,224,664 Rls. 56,058 $
8 1390 آندورا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 4,100 303,744,169 Rls. 29,201 $
9 1390 آندورا 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 4,316 245,268,410 Rls. 23,231 $
10 1390 آندورا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,400 212,226,908 Rls. 19,241 $
11 1390 آندورا 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 12 178,829,606 Rls. 16,933 $
12 1390 آندورا 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 500 132,331,565 Rls. 12,554 $
13 1390 آندورا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 49,000 126,572,487 Rls. 11,915 $
14 1390 آندورا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 3,200 92,788,675 Rls. 8,785 $
15 1390 آندورا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 18,000 87,822,949 Rls. 8,374 $
16 1390 آندورا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 16,980 75,891,171 Rls. 7,236 $
17 1390 آندورا 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عکاسي 12 70,090,000 Rls. 6,433 $
18 1390 آندورا 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 6,750 67,037,201 Rls. 6,392 $
19 1390 آندورا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 240 63,706,684 Rls. 6,098 $
20 1390 آندورا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 0 32,883,786 Rls. 2,682 $
21 1390 آندورا 84138200 بالابرهاي آبگونها 863 26,125,583 Rls. 2,472 $
22 1390 آندورا 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 3,000 20,237,646 Rls. 1,930 $
23 1390 آندورا 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 3,000 18,972,793 Rls. 1,809 $
24 1390 آندورا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,000 12,648,528 Rls. 1,206 $
مجموع کل
33,465,494,080 ريال
مجموع کل
3,086,515 دلار
[1]