آمار کل " واردات از" کشور "کوبا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 کوبا 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 116 5,953,117,032 Rls. 600,939 $
2 1388 کوبا 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر 18 422,038,416 Rls. 41,803 $
مجموع کل
6,375,155,448 ريال
مجموع کل
642,742 دلار
[1]