آمار کل " واردات از" کشور "کنيا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 642,015 17,320,946,256 Rls. 1,749,482 $
2 1388 کنيا 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 302,136 9,137,814,422 Rls. 916,841 $
3 1388 کنيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,030 646,413,655 Rls. 67,482 $
4 1388 کنيا 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر 3,000 589,063,660 Rls. 58,983 $
5 1388 کنيا 28362000 كربنات دي سديم 220,000 269,840,470 Rls. 27,232 $
6 1388 کنيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,500 34,125,579 Rls. 3,417 $
7 1388 کنيا 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 89 22,614,982 Rls. 2,258 $
مجموع کل
28,020,819,024 ريال
مجموع کل
2,825,695 دلار
[1]