آمار کل " واردات از" کشور "کاستاريکا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 کاستاريکا 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 38,400 270,083,280 Rls. 26,925 $
2 1388 کاستاريکا 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 38,400 180,931,645 Rls. 18,193 $
3 1388 کاستاريکا 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 290 67,038,162 Rls. 6,731 $
4 1388 کاستاريکا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 90 62,462,178 Rls. 6,271 $
5 1388 کاستاريکا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 380 34,586,811 Rls. 3,473 $
مجموع کل
615,102,076 ريال
مجموع کل
61,593 دلار
[1]