آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 هنگ کنگ 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 26,832 94,716,542,481 Rls. 9,562,085 $
2 1388 هنگ کنگ 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 39,040 52,928,160,617 Rls. 5,328,885 $
3 1388 هنگ کنگ 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,282,268 36,459,018,732 Rls. 3,679,723 $
4 1388 هنگ کنگ 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,024,562 32,735,498,214 Rls. 3,311,618 $
5 1388 هنگ کنگ 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 36,521 29,294,905,652 Rls. 2,955,048 $
6 1388 هنگ کنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 39,756 28,782,161,329 Rls. 2,905,690 $
7 1388 هنگ کنگ 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 842,286 28,701,844,087 Rls. 2,876,797 $
8 1388 هنگ کنگ 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 5,473,000 27,318,215,909 Rls. 2,750,770 $
9 1388 هنگ کنگ 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 958 25,184,053,910 Rls. 2,543,916 $
10 1388 هنگ کنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 190,574 24,093,363,662 Rls. 2,429,216 $
11 1388 هنگ کنگ 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 40,054 23,794,357,615 Rls. 2,402,729 $
12 1388 هنگ کنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 42,084 19,140,066,875 Rls. 1,922,718 $
13 1388 هنگ کنگ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 253 15,966,659,351 Rls. 1,616,191 $
14 1388 هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 15,859 11,245,387,287 Rls. 1,124,938 $
15 1388 هنگ کنگ 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 1,260,500 9,813,692,728 Rls. 989,017 $
16 1388 هنگ کنگ 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت كرم وپماد از آلومينيوم 43,643 9,150,692,867 Rls. 918,055 $
17 1388 هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 17,449 8,871,329,785 Rls. 892,803 $
18 1388 هنگ کنگ 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 12,087 8,807,475,534 Rls. 888,787 $
19 1388 هنگ کنگ 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 129,538 8,675,587,694 Rls. 874,375 $
20 1388 هنگ کنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 2,677 8,548,400,239 Rls. 873,060 $
21 1388 هنگ کنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 37,831 8,193,969,613 Rls. 821,968 $
22 1388 هنگ کنگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 45,460 8,115,355,745 Rls. 817,296 $
23 1388 هنگ کنگ 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 52,044 8,087,361,321 Rls. 813,346 $
24 1388 هنگ کنگ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 3,101 7,480,903,865 Rls. 754,018 $
25 1388 هنگ کنگ 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 356,000 7,475,493,879 Rls. 754,962 $
26 1388 هنگ کنگ 38011000 گرا فيت مصنوعي 1,000,000 7,372,162,253 Rls. 738,176 $
27 1388 هنگ کنگ 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 212,200 7,335,030,284 Rls. 740,996 $
28 1388 هنگ کنگ 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 273,227 7,159,662,599 Rls. 725,953 $
29 1388 هنگ کنگ 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 1,196,000 6,206,660,348 Rls. 623,233 $
30 1388 هنگ کنگ 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 221,683 6,086,517,407 Rls. 612,675 $
31 1388 هنگ کنگ 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 2,950 5,906,306,000 Rls. 587,575 $
32 1388 هنگ کنگ 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 25,800 5,491,266,185 Rls. 549,127 $
33 1388 هنگ کنگ 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 526,697 5,472,197,712 Rls. 549,542 $
34 1388 هنگ کنگ 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 8,340 5,272,348,831 Rls. 529,666 $
35 1388 هنگ کنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 4,782 5,079,467,911 Rls. 511,143 $
36 1388 هنگ کنگ 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 115,220 4,978,810,987 Rls. 501,654 $
37 1388 هنگ کنگ 90303100 مولتي متر 2,497 4,776,512,713 Rls. 483,570 $
38 1388 هنگ کنگ 72021910 فرومنگنز دا را ي 1درصد وزني يا كمتركربن به صورت پودرزير425 ميكرون 168,000 4,755,533,587 Rls. 479,570 $
39 1388 هنگ کنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 50,551 4,623,884,886 Rls. 465,978 $
40 1388 هنگ کنگ 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 1,471 4,587,721,398 Rls. 461,478 $
41 1388 هنگ کنگ 85151910 ماشين لحيم كاري به روش غوطه وري (حوضچه قلع ) 3,200 4,519,870,348 Rls. 453,211 $
42 1388 هنگ کنگ 39204910 نوا رلبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 285,082 4,371,771,946 Rls. 438,559 $
43 1388 هنگ کنگ 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 2,306 4,043,667,270 Rls. 404,848 $
44 1388 هنگ کنگ 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 210,000 3,982,604,075 Rls. 401,401 $
45 1388 هنگ کنگ 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 9,350 3,877,902,551 Rls. 390,685 $
46 1388 هنگ کنگ 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150mmبصورت دورويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0ميلي متر 11,193 3,830,105,578 Rls. 387,585 $
47 1388 هنگ کنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 4,434 3,772,134,629 Rls. 380,292 $
48 1388 هنگ کنگ 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 2,020 3,698,787,512 Rls. 377,760 $
49 1388 هنگ کنگ 76069220 قرص آلومينيومي(پولك )ازآلياژهاي آلومينيوم 219,276 3,679,885,580 Rls. 368,619 $
50 1388 هنگ کنگ 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصدوزني كربن صورت پودرزير425ميكرون 216,000 3,674,619,747 Rls. 367,425 $
51 1388 هنگ کنگ 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 38,656 3,633,235,641 Rls. 363,345 $
52 1388 هنگ کنگ 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 2,989 3,521,583,313 Rls. 353,297 $
53 1388 هنگ کنگ 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 499,859 3,483,204,561 Rls. 352,184 $
54 1388 هنگ کنگ 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 195 3,461,725,112 Rls. 348,590 $
55 1388 هنگ کنگ 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 6,562 3,406,753,942 Rls. 341,447 $
56 1388 هنگ کنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 248,917 3,249,798,215 Rls. 327,579 $
57 1388 هنگ کنگ 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 176,519 3,113,670,589 Rls. 312,993 $
58 1388 هنگ کنگ 32041190 سايرموا درنگي ديسپرسه وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ 132,750 3,044,124,790 Rls. 306,336 $
59 1388 هنگ کنگ 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 293 3,021,016,900 Rls. 306,205 $
60 1388 هنگ کنگ 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 5,443 3,000,998,966 Rls. 302,063 $
61 1388 هنگ کنگ 28416100 پرمنگنات پتاسيم 180,000 2,885,860,680 Rls. 288,522 $
62 1388 هنگ کنگ 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 31,556 2,804,359,651 Rls. 282,689 $
63 1388 هنگ کنگ 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 577 2,679,055,519 Rls. 269,381 $
64 1388 هنگ کنگ 29171400 ا نيدريد مالئيك 200,000 2,672,363,590 Rls. 269,433 $
65 1388 هنگ کنگ 85283000 پروژكتورهاي ويدئويي 2,538 2,575,528,583 Rls. 259,968 $
66 1388 هنگ کنگ 84672990 سايرا بزار براي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشكي 30,361 2,556,985,312 Rls. 257,531 $
67 1388 هنگ کنگ 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 14,852 2,532,544,248 Rls. 254,677 $
68 1388 هنگ کنگ 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 9,093 2,507,902,621 Rls. 252,756 $
69 1388 هنگ کنگ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 23,874 2,396,368,803 Rls. 240,743 $
70 1388 هنگ کنگ 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 435 2,367,382,766 Rls. 237,593 $
71 1388 هنگ کنگ 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,748 2,333,103,694 Rls. 236,525 $
72 1388 هنگ کنگ 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 56,763 2,284,598,885 Rls. 229,618 $
73 1388 هنگ کنگ 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لكتريك سرا ميكي ,چند لايه 1,030 2,248,011,450 Rls. 257,543 $
74 1388 هنگ کنگ 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 613 2,223,442,458 Rls. 225,520 $
75 1388 هنگ کنگ 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 208,000 2,196,710,000 Rls. 220,465 $
76 1388 هنگ کنگ 29362300 ويتامين 2B و مشتقات آن , مخلوط نشده 800 2,147,826,016 Rls. 215,315 $
77 1388 هنگ کنگ 90273010 ا سپكتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 160 2,146,623,364 Rls. 216,328 $
78 1388 هنگ کنگ 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 172,550 2,082,780,550 Rls. 209,753 $
79 1388 هنگ کنگ 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 600 2,065,516,187 Rls. 206,676 $
80 1388 هنگ کنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 2,462 2,056,136,158 Rls. 207,321 $
81 1388 هنگ کنگ 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آپ 5,489 2,004,016,815 Rls. 201,732 $
82 1388 هنگ کنگ 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 22,179 1,961,953,023 Rls. 197,979 $
83 1388 هنگ کنگ 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 125 1,953,588,383 Rls. 195,035 $
84 1388 هنگ کنگ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 1,398 1,900,030,463 Rls. 190,829 $
85 1388 هنگ کنگ 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 62,923 1,896,186,732 Rls. 192,113 $
86 1388 هنگ کنگ 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 27,357 1,886,925,707 Rls. 189,703 $
87 1388 هنگ کنگ 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 2,161 1,867,196,472 Rls. 187,124 $
88 1388 هنگ کنگ 39089090 ساير رزين هاي پلي آميد به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 100,000 1,865,249,148 Rls. 186,208 $
89 1388 هنگ کنگ 90308200 آلات ودستگاهها برا ي سنجش ياكنترل ورقه نازك ياادوات نيمه هادي 118 1,856,021,973 Rls. 187,012 $
90 1388 هنگ کنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,554 1,834,435,592 Rls. 184,415 $
91 1388 هنگ کنگ 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 93,250 1,803,823,819 Rls. 181,700 $
92 1388 هنگ کنگ 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 4,010 1,758,113,053 Rls. 177,718 $
93 1388 هنگ کنگ 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 223,632 1,757,081,203 Rls. 177,842 $
94 1388 هنگ کنگ 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 14,812 1,725,799,587 Rls. 174,450 $
95 1388 هنگ کنگ 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 2,648 1,716,600,138 Rls. 173,031 $
96 1388 هنگ کنگ 85209010 دستگاه ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي3 PM وغيره 1,515 1,697,413,700 Rls. 171,477 $
97 1388 هنگ کنگ 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,000 1,682,431,659 Rls. 169,174 $
98 1388 هنگ کنگ 29155000 ا سيدپروپيونيك , ا ملاح و ا سترهاي آن 5,000 1,651,441,334 Rls. 165,144 $
99 1388 هنگ کنگ 20096900 آب ا نگوربا مقياس بريكس بيش ا ز تخمير نشده بدون افزودن الكل 30 280,800 1,647,137,916 Rls. 166,428 $
100 1388 هنگ کنگ 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 1,595 1,637,940,589 Rls. 165,204 $
101 1388 هنگ کنگ 29332990 سايرتركيبات هتروسيليك كه ساختاردا را ي يك حلقه ايميدا زول مترا كم نشده باشدغيرمذكور 12,000 1,635,427,528 Rls. 165,211 $
102 1388 هنگ کنگ 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 95,686 1,585,050,594 Rls. 160,019 $
103 1388 هنگ کنگ 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 11,052 1,584,901,489 Rls. 158,696 $
104 1388 هنگ کنگ 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 10,960 1,579,500,267 Rls. 159,264 $
105 1388 هنگ کنگ 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 222,378 1,548,354,665 Rls. 155,645 $
106 1388 هنگ کنگ 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 82,099 1,538,810,933 Rls. 155,164 $
107 1388 هنگ کنگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 2,271 1,538,475,556 Rls. 154,806 $
108 1388 هنگ کنگ 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 250 1,516,016,226 Rls. 150,180 $
109 1388 هنگ کنگ 64041190 سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 18,097 1,508,539,024 Rls. 152,522 $
110 1388 هنگ کنگ 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشكل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 73,900 1,498,183,430 Rls. 151,245 $
111 1388 هنگ کنگ 74102100 ورق ونوا رهاي نازك, ملصق برروي كاغذ مقوا،موادپلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانند ا زمس تصفيه شده, به ضخامت 15/0 mmياكمتر 91,296 1,495,644,177 Rls. 150,715 $
112 1388 هنگ کنگ 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيك ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذكوردرجاي ديگر 13,000 1,482,750,000 Rls. 149,939 $
113 1388 هنگ کنگ 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,405 1,464,657,460 Rls. 147,546 $
114 1388 هنگ کنگ 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عكاسي,پروژكتوريادستگاههاي بزرگ كردن عكس 372 1,461,141,747 Rls. 147,516 $
115 1388 هنگ کنگ 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 4,195 1,450,985,812 Rls. 146,304 $
116 1388 هنگ کنگ 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 106,036 1,393,795,775 Rls. 140,117 $
117 1388 هنگ کنگ 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدكربن 84,000 1,363,922,030 Rls. 137,833 $
118 1388 هنگ کنگ 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 28,441 1,352,496,392 Rls. 135,814 $
119 1388 هنگ کنگ 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 1,828 1,337,656,558 Rls. 134,427 $
120 1388 هنگ کنگ 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 1,451 1,333,219,645 Rls. 133,832 $
121 1388 هنگ کنگ 85182910 انواع بلندگوي خودرو 106,931 1,321,760,236 Rls. 132,559 $
122 1388 هنگ کنگ 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 4,089 1,316,031,152 Rls. 133,159 $
123 1388 هنگ کنگ 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 17,000 1,314,356,173 Rls. 131,344 $
124 1388 هنگ کنگ 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 9,181 1,311,742,360 Rls. 131,871 $
125 1388 هنگ کنگ 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 22,334 1,289,076,622 Rls. 130,793 $
126 1388 هنگ کنگ 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 68,267 1,286,302,802 Rls. 130,126 $
127 1388 هنگ کنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 10,286 1,280,240,780 Rls. 128,566 $
128 1388 هنگ کنگ 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 322,300 1,277,452,762 Rls. 128,592 $
129 1388 هنگ کنگ 84821000 بلبرينگ. 590 1,264,346,527 Rls. 127,559 $
130 1388 هنگ کنگ 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 199 1,257,998,207 Rls. 128,012 $
131 1388 هنگ کنگ 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 10,779 1,246,662,628 Rls. 125,538 $
132 1388 هنگ کنگ 29321300 ا لكل فورفوريليك و ا لكل تترا هيدروفورفوريليك 100,000 1,239,075,292 Rls. 126,076 $
133 1388 هنگ کنگ 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذكور درجاي ديگر 264,000 1,234,527,639 Rls. 124,384 $
134 1388 هنگ کنگ 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيكل- كادميم, نيكل- آهن ) 6,682 1,199,629,317 Rls. 121,552 $
135 1388 هنگ کنگ 29339999 سايرتركيبات هتروسيكليك منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذكوردرجاي ديگر 500 1,199,286,840 Rls. 122,464 $
136 1388 هنگ کنگ 85021390 مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت بيش ا ز1500KVA 40 1,184,606,146 Rls. 119,140 $
137 1388 هنگ کنگ 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 1,333 1,180,981,234 Rls. 119,226 $
138 1388 هنگ کنگ 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 3,215 1,173,807,144 Rls. 117,583 $
139 1388 هنگ کنگ 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 40,499 1,170,348,800 Rls. 116,778 $
140 1388 هنگ کنگ 90031990 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيكي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 4,728 1,169,738,988 Rls. 117,940 $
141 1388 هنگ کنگ 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,596 1,167,525,874 Rls. 117,538 $
142 1388 هنگ کنگ 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 28,694 1,166,260,239 Rls. 118,044 $
143 1388 هنگ کنگ 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 3,252 1,158,272,953 Rls. 116,572 $
144 1388 هنگ کنگ 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 76 1,153,867,002 Rls. 115,351 $
145 1388 هنگ کنگ 85065030 قوه هاي گرد)دكمه ا ي ( cell round)باليتيوم 2,886 1,136,501,473 Rls. 114,269 $
146 1388 هنگ کنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 700 1,136,072,219 Rls. 114,489 $
147 1388 هنگ کنگ 29337900 لاكتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 8,000 1,131,879,706 Rls. 112,996 $
148 1388 هنگ کنگ 85282200 مونيتورهاي ويدئويي سياه و سفيد يا ساير تك رنگها 6,751 1,126,546,490 Rls. 113,053 $
149 1388 هنگ کنگ 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,055 1,103,195,540 Rls. 110,691 $
150 1388 هنگ کنگ 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 7,379 1,095,846,670 Rls. 110,640 $
151 1388 هنگ کنگ 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 40,793 1,090,272,995 Rls. 109,187 $
152 1388 هنگ کنگ 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 35,917 1,087,444,044 Rls. 112,241 $
153 1388 هنگ کنگ 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غيرمذكور درجاي ديگر 23,062 1,086,157,051 Rls. 109,128 $
154 1388 هنگ کنگ 13022000 موا د پكتيني ,پكتينات ها و پكتات ها 40,000 1,082,930,889 Rls. 108,109 $
155 1388 هنگ کنگ 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 6,350 1,063,737,294 Rls. 107,143 $
156 1388 هنگ کنگ 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 26,045 1,049,887,765 Rls. 105,132 $
157 1388 هنگ کنگ 85322510 خازنS.M.D 910 1,039,475,420 Rls. 103,796 $
158 1388 هنگ کنگ 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 952 1,017,063,717 Rls. 101,964 $
159 1388 هنگ کنگ 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 41,854 1,010,713,907 Rls. 102,122 $
160 1388 هنگ کنگ 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 6,418 1,005,112,195 Rls. 101,733 $
161 1388 هنگ کنگ 90251910 ترمومتر (تب سنج ) پزشكي ،غيرازرديف 90251110 3,569 991,081,432 Rls. 99,023 $
162 1388 هنگ کنگ 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 895 989,468,086 Rls. 101,174 $
163 1388 هنگ کنگ 55091100 نخ يك لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 27,917 986,309,009 Rls. 99,869 $
164 1388 هنگ کنگ 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارك يازمين ورزش، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,629 983,296,159 Rls. 98,784 $
165 1388 هنگ کنگ 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 600 980,913,112 Rls. 99,092 $
166 1388 هنگ کنگ 90015010 عدسي عينك تك كانون ا زسايرموا د 36 977,330,074 Rls. 98,750 $
167 1388 هنگ کنگ 84716020 موشوا ره (mouse) 3,266 977,251,890 Rls. 98,745 $
168 1388 هنگ کنگ 29310000 ساير تركيبات آلي - غيرآلي 59,240 963,440,385 Rls. 96,949 $
169 1388 هنگ کنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 286 955,103,294 Rls. 96,635 $
170 1388 هنگ کنگ 48142000 كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 66,937 951,535,312 Rls. 95,932 $
171 1388 هنگ کنگ 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 85,000 948,018,418 Rls. 96,022 $
172 1388 هنگ کنگ 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 3,937 947,758,098 Rls. 95,165 $
173 1388 هنگ کنگ 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 45,000 937,676,537 Rls. 94,603 $
174 1388 هنگ کنگ 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 2,285 914,970,031 Rls. 91,875 $
175 1388 هنگ کنگ 29411040 ا مپي سيلين تزريقي( سديم ا ستريل ) 1,000 909,913,500 Rls. 91,495 $
176 1388 هنگ کنگ 85041020 متعادل كننده هاي الكترونيكي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 23,912 909,641,619 Rls. 92,119 $
177 1388 هنگ کنگ 85044020 شارژر باطري 9,741 905,340,445 Rls. 91,464 $
178 1388 هنگ کنگ 85131000 چراغ برقي قابل حمل كه بامنبع نيروي همراه خود كار ميكند 41,967 903,861,481 Rls. 93,204 $
179 1388 هنگ کنگ 90312000 دستگاههاي آزمايش 20 900,000,000 Rls. 90,000 $
180 1388 هنگ کنگ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 26,105 893,198,585 Rls. 90,041 $
181 1388 هنگ کنگ 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 3,132 875,265,965 Rls. 88,252 $
182 1388 هنگ کنگ 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 14,028 874,700,933 Rls. 88,685 $
183 1388 هنگ کنگ 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75كيلووا ت و حدا كثر 375 كيلووا ت 740 874,380,150 Rls. 87,168 $
184 1388 هنگ کنگ 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 16,847 873,313,473 Rls. 87,611 $
185 1388 هنگ کنگ 85115000 ژنرا تورها ,كه درجاي ديگر مذكورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 78 863,389,799 Rls. 86,089 $
186 1388 هنگ کنگ 29411030 امينو پني سيلاتيك اسيد 980 862,986,900 Rls. 86,351 $
187 1388 هنگ کنگ 52052300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 40,824 857,486,100 Rls. 85,749 $
188 1388 هنگ کنگ 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 109,776 853,447,647 Rls. 85,693 $
189 1388 هنگ کنگ 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 66,279 850,667,469 Rls. 85,200 $
190 1388 هنگ کنگ 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يك چشمي,تلسكوپهاي ا پتيكي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 1,376 846,519,838 Rls. 85,510 $
191 1388 هنگ کنگ 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 49 840,083,312 Rls. 84,780 $
192 1388 هنگ کنگ 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 8,066 824,740,942 Rls. 83,057 $
193 1388 هنگ کنگ 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 7,309 822,315,451 Rls. 82,428 $
194 1388 هنگ کنگ 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 63 811,308,972 Rls. 81,012 $
195 1388 هنگ کنگ 29336990 سايرتركيباتي كه ساختارآنهادا را ي يك حلقه تري آزين مترا كم نشده باشدغيرمذكور 20,000 800,074,330 Rls. 80,742 $
196 1388 هنگ کنگ 90041000 عينك آفتابي 880 792,781,944 Rls. 79,071 $
197 1388 هنگ کنگ 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 55 782,593,933 Rls. 78,194 $
198 1388 هنگ کنگ 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 33 775,327,000 Rls. 77,293 $
199 1388 هنگ کنگ 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 3,055 755,237,266 Rls. 76,405 $
200 1388 هنگ کنگ 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 996 754,415,646 Rls. 75,442 $
مجموع کل
896,951,940,133 ريال
مجموع کل
90,405,366 دلار