آمار کل " واردات از" کشور "موريس" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 موريس 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 12 357,876,110 Rls. 35,986 $
2 1388 موريس 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 16 7,527,040 Rls. 760 $
مجموع کل
365,403,150 ريال
مجموع کل
36,746 دلار
[1]