آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 250,000 1,764,813,030 Rls. 176,481 $
مجموع کل
1,764,813,030 ريال
مجموع کل
176,481 دلار
[1]