آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 818,658 4,701,979,093 Rls. 473,676 $
2 1388 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ شده 143,000 2,665,256,165 Rls. 268,431 $
مجموع کل
7,367,235,258 ريال
مجموع کل
742,108 دلار
[1]