آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد سيرجان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 منطقه ازاد سيرجان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 457 73,244,872 Rls. 7,365 $
2 1388 منطقه ازاد سيرجان 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 3,300 59,326,400 Rls. 6,010 $
مجموع کل
132,571,272 ريال
مجموع کل
13,375 دلار
[1]