آمار کل " واردات از" کشور "ماداگاسکار" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ماداگاسکار 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 9,100 59,523,452 Rls. 6,035 $
2 1388 ماداگاسکار 71162000 مصنوعات ا زسنگهاي گرا نبهايانيمه گرا نبها(غيرا زمروا ريد). 760 46,514,164 Rls. 4,699 $
مجموع کل
106,037,616 ريال
مجموع کل
10,734 دلار
[1]