آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 غنا 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 1,000,000 36,122,141,428 Rls. 3,605,724 $
2 1388 غنا 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 190 75,848,404 Rls. 7,899 $
3 1388 غنا 44020000 زغال چوب , حتي بهم فشرده 40,000 74,367,500 Rls. 7,514 $
4 1388 غنا 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 173 19,741,598 Rls. 2,015 $
5 1388 غنا 84192010 ا توكلاودندا نپزشكي تاحجم 24 ليتر 70 17,751,755 Rls. 1,849 $
مجموع کل
36,309,850,685 ريال
مجموع کل
3,625,001 دلار
[1]