آمار کل " واردات از" کشور "سوازيلند" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 سوازيلند 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 434 107,248,012 Rls. 10,827 $
2 1388 سوازيلند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 5 15,669,547 Rls. 1,552 $
3 1388 سوازيلند 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 8 4,340,000 Rls. 430 $
مجموع کل
127,257,559 ريال
مجموع کل
12,808 دلار
[1]