آمار کل " واردات از" کشور "سن مارينو" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 سن مارينو 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 13,588 954,531,617 Rls. 96,366 $
2 1388 سن مارينو 84659400 ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 1,480 328,543,690 Rls. 33,190 $
3 1388 سن مارينو 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 961 219,030,603 Rls. 22,201 $
مجموع کل
1,502,105,910 ريال
مجموع کل
151,756 دلار
[1]