آمار کل " واردات از" کشور "دومينيکا" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 دومينيکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 550 302,434,650 Rls. 30,150 $
مجموع کل
302,434,650 ريال
مجموع کل
30,150 دلار
[1]