آمار کل " واردات از" کشور "توگو" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 توگو 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 23,082 293,934,893 Rls. 29,699 $
مجموع کل
293,934,893 ريال
مجموع کل
29,699 دلار
[1]