آمار کل " واردات از" کشور "ترينيدادوتوباگو" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 ترينيدادوتوباگو 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,605 194,095,030 Rls. 19,679 $
2 1388 ترينيدادوتوباگو 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 2,386 69,126,503 Rls. 6,893 $
3 1388 ترينيدادوتوباگو 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 15 7,789,095 Rls. 777 $
مجموع کل
271,010,628 ريال
مجموع کل
27,348 دلار
[1]