آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 تايلند 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 642,998 194,521,750,259 Rls. 19,439,549 $
2 1388 تايلند 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 39,036,165 147,745,803,814 Rls. 14,849,836 $
3 1388 تايلند 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 5,792,271 69,999,843,088 Rls. 7,059,484 $
4 1388 تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 10,732,314 63,124,087,097 Rls. 6,355,296 $
5 1388 تايلند 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,455,188 61,360,848,949 Rls. 6,159,212 $
6 1388 تايلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 2,475,456 57,700,605,070 Rls. 5,812,375 $
7 1388 تايلند 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 615,780 47,060,745,746 Rls. 4,719,118 $
8 1388 تايلند 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,717,310 46,107,334,386 Rls. 4,652,540 $
9 1388 تايلند 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 3,969,248 43,193,920,651 Rls. 4,354,127 $
10 1388 تايلند 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 2,380,000 37,602,129,001 Rls. 3,786,173 $
11 1388 تايلند 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 185,257 36,796,170,987 Rls. 3,699,116 $
12 1388 تايلند 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,568,118 34,753,218,674 Rls. 3,513,569 $
13 1388 تايلند 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 8,749,000 31,290,226,648 Rls. 3,132,782 $
14 1388 تايلند 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سركه يا در جوهر سركه يادرقند يخ نزده 5,382,651 27,789,864,378 Rls. 2,796,962 $
15 1388 تايلند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريكسره, ا زويسكوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,323,897 27,764,973,297 Rls. 2,797,071 $
16 1388 تايلند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 6,073,854 27,073,333,797 Rls. 2,733,825 $
17 1388 تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره ) 2,001,196 26,289,747,662 Rls. 2,643,280 $
18 1388 تايلند 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 998,127 25,576,621,202 Rls. 2,572,380 $
19 1388 تايلند 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 479,265 20,682,921,396 Rls. 2,069,028 $
20 1388 تايلند 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 499,894 20,314,034,287 Rls. 2,036,237 $
21 1388 تايلند 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 1,816,782 18,998,463,983 Rls. 1,914,007 $
22 1388 تايلند 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 4,246,429 18,802,385,424 Rls. 1,893,677 $
23 1388 تايلند 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشترا ز5/2ميليمترتا5/4ميليمتر 3,599,745 16,226,427,045 Rls. 1,634,718 $
24 1388 تايلند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 359,394 14,502,183,892 Rls. 1,459,288 $
25 1388 تايلند 56081100 تورمهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيك يامصنوعي. 462,871 14,157,292,554 Rls. 1,424,959 $
26 1388 تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 241,971 13,807,358,772 Rls. 1,393,144 $
27 1388 تايلند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 2,870,125 13,309,352,077 Rls. 1,345,883 $
28 1388 تايلند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,715,607 11,949,655,504 Rls. 1,203,752 $
29 1388 تايلند 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي 5/2ميليمتر وكمتر ا ز آن 2,569,786 11,376,563,101 Rls. 1,144,737 $
30 1388 تايلند 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذكورباضخامت بيشترا ز5/2 ميليمترتا5/4 ميليمتر 2,286,811 11,092,118,868 Rls. 1,118,038 $
31 1388 تايلند 70052110 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده باضخامت 5/2ميليمتروكمترا زآن 2,283,756 11,010,894,180 Rls. 1,106,214 $
32 1388 تايلند 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 258,073 10,761,583,802 Rls. 1,083,519 $
33 1388 تايلند 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 392,758 9,877,439,360 Rls. 991,383 $
34 1388 تايلند 03011010 ماهي زينتي زنده تا 5 سانتيمتر 104,090 9,478,535,086 Rls. 955,366 $
35 1388 تايلند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 698,000 9,461,190,801 Rls. 950,509 $
36 1388 تايلند 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 102,501 9,214,604,670 Rls. 923,503 $
37 1388 تايلند 70052910 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذكور با ضخامت 5/2 mmو كمتر ا زا ن 2,006,453 9,213,794,313 Rls. 933,884 $
38 1388 تايلند 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 1,247,697 9,029,181,522 Rls. 916,396 $
39 1388 تايلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 158,887 8,790,021,563 Rls. 881,649 $
40 1388 تايلند 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,821,525 8,769,913,089 Rls. 883,260 $
41 1388 تايلند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 684,000 8,523,417,832 Rls. 856,281 $
42 1388 تايلند 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 2,140,604 8,482,240,946 Rls. 852,652 $
43 1388 تايلند 16041400 فرآورده ها و كنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 491,356 7,967,595,598 Rls. 798,088 $
44 1388 تايلند 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 1,605,238 7,495,019,754 Rls. 754,714 $
45 1388 تايلند 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 1,156,751 7,290,341,485 Rls. 735,496 $
46 1388 تايلند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 735,300 7,242,133,783 Rls. 737,059 $
47 1388 تايلند 84281030 آسانسور با سيستم محركه مغناطيس دا ئم (magnet permanent) 143,899 7,125,186,657 Rls. 720,053 $
48 1388 تايلند 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 1,760,968 6,677,007,468 Rls. 673,718 $
49 1388 تايلند 20089900 سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,202,675 6,668,836,413 Rls. 671,867 $
50 1388 تايلند 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 1,652,650 5,955,073,756 Rls. 594,365 $
51 1388 تايلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 57,049 5,903,784,879 Rls. 595,046 $
52 1388 تايلند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 320,401 5,895,374,772 Rls. 593,090 $
53 1388 تايلند 40012900 سايركائوچوهاي طبيعي,به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد 361,760 5,557,597,176 Rls. 563,152 $
54 1388 تايلند 28353900 پلي فسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 369,150 5,386,336,256 Rls. 542,952 $
55 1388 تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 108,823 5,077,124,644 Rls. 508,807 $
56 1388 تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 500,000 5,016,790,712 Rls. 505,758 $
57 1388 تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 78,160 4,923,844,307 Rls. 495,378 $
58 1388 تايلند 48092000 كاغذهاي خودكپي,بصورت رول ياورق 299,376 4,760,000,000 Rls. 479,404 $
59 1388 تايلند 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 121,830 4,612,823,590 Rls. 466,858 $
60 1388 تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 21,950 4,544,412,394 Rls. 466,195 $
61 1388 تايلند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 998,991 4,393,234,450 Rls. 445,426 $
62 1388 تايلند 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 18,100 4,267,885,084 Rls. 428,632 $
63 1388 تايلند 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 201,258 4,178,501,429 Rls. 420,588 $
64 1388 تايلند 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي استرآغشته شده 104,689 4,153,219,000 Rls. 420,003 $
65 1388 تايلند 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 2,444 4,121,311,810 Rls. 415,180 $
66 1388 تايلند 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 1,720 3,926,442,228 Rls. 394,005 $
67 1388 تايلند 16041900 فرآورده ها و كنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) كه در جاي ديگري مذكور نباشند 388,000 3,924,748,424 Rls. 393,954 $
68 1388 تايلند 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 9,412 3,674,182,741 Rls. 376,917 $
69 1388 تايلند 68119000 ا شياءا زسيمان- پنبه نسوز,ا زسيمان- ا لياف سلولز,غيره كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,218,011 3,562,372,238 Rls. 358,500 $
70 1388 تايلند 48026200 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 361,527 3,456,421,537 Rls. 347,624 $
71 1388 تايلند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 42,719 3,429,074,787 Rls. 352,275 $
72 1388 تايلند 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم 292,820 3,290,087,736 Rls. 331,056 $
73 1388 تايلند 08109000 ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 535,787 3,233,725,746 Rls. 323,905 $
74 1388 تايلند 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 4,076 2,924,448,988 Rls. 298,682 $
75 1388 تايلند 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يك چشمي,تلسكوپهاي ا پتيكي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 59 2,892,713,285 Rls. 290,574 $
76 1388 تايلند 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 299,662 2,821,281,415 Rls. 283,773 $
77 1388 تايلند 44113100 تخته فيبرباجرم مخصوص بين 35/0 تا5/0گرم در سانتيمتر مكعب كارنشده 689,472 2,800,352,780 Rls. 280,035 $
78 1388 تايلند 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 34,120 2,787,625,659 Rls. 280,547 $
79 1388 تايلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 2,318 2,727,561,960 Rls. 272,756 $
80 1388 تايلند 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر 125,913 2,636,295,860 Rls. 266,486 $
81 1388 تايلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 36,759 2,565,812,326 Rls. 260,145 $
82 1388 تايلند 39031910 پلي استيرن معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 209,000 2,559,201,000 Rls. 257,335 $
83 1388 تايلند 20089200 مخلوطهاي ميوه ها,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره 2006 و 2007و200819) 732,899 2,477,530,268 Rls. 248,484 $
84 1388 تايلند 16042000 ساير فرآورده ها يا كنسروهاي ماهيها, همچنين قيمه شده, غيرمذكوريادر جاي ديگر 190,337 2,458,812,050 Rls. 246,979 $
85 1388 تايلند 90151000 مسافت ياب ها 50 2,439,268,866 Rls. 244,907 $
86 1388 تايلند 54026200 نخ ا زپلي استرها,چندلاياكابله آماده نشده برا ي خرده فروشي. 216,636 2,401,043,959 Rls. 248,959 $
87 1388 تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 74,472 2,331,586,112 Rls. 238,542 $
88 1388 تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 104,483 2,312,887,059 Rls. 233,394 $
89 1388 تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 108,035 2,299,864,500 Rls. 231,797 $
90 1388 تايلند 03011090 ساير ماهيهاي زينتي زنده بيش ا ز 5 سانتيمتر 65,820 2,160,139,943 Rls. 218,019 $
91 1388 تايلند 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 116,450 2,158,883,029 Rls. 218,223 $
92 1388 تايلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,089 2,126,600,000 Rls. 221,475 $
93 1388 تايلند 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 58,440 2,056,004,814 Rls. 209,490 $
94 1388 تايلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 2,898 2,018,127,861 Rls. 202,515 $
95 1388 تايلند 06031010 گل ا ركيده ,ا نتوريوم ,لاكي بامبو ,برگهاي زينتي تازه 85,385 2,016,511,973 Rls. 203,536 $
96 1388 تايلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 555 1,880,889,530 Rls. 186,373 $
97 1388 تايلند 26219000 ساير جوشها و خاكسترها همچنين خاكستر نوعي جلبك دريايي (kelp) 979,660 1,845,986,472 Rls. 187,097 $
98 1388 تايلند 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد 535,206 1,840,785,320 Rls. 185,247 $
99 1388 تايلند 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 147,000 1,795,475,064 Rls. 179,530 $
100 1388 تايلند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 56,101 1,775,744,108 Rls. 178,341 $
101 1388 تايلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 14,645 1,762,129,089 Rls. 176,906 $
102 1388 تايلند 85165000 فر (oven) ميكروويو 21,747 1,680,492,541 Rls. 166,257 $
103 1388 تايلند 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 73,287 1,664,080,705 Rls. 167,865 $
104 1388 تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز كائوچوي طبيعي 100,000 1,650,930,866 Rls. 165,540 $
105 1388 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 276,300 1,641,118,579 Rls. 164,901 $
106 1388 تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 112,751 1,640,337,008 Rls. 165,549 $
107 1388 تايلند 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 74,607 1,592,044,928 Rls. 160,783 $
108 1388 تايلند 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 52,975 1,565,876,804 Rls. 158,136 $
109 1388 تايلند 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 114,696 1,492,206,785 Rls. 150,255 $
110 1388 تايلند 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 43,438 1,490,872,004 Rls. 149,931 $
111 1388 تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 77,463 1,489,944,735 Rls. 149,476 $
112 1388 تايلند 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 216,000 1,484,300,356 Rls. 150,035 $
113 1388 تايلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 37,655 1,460,764,853 Rls. 148,794 $
114 1388 تايلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 750 1,437,785,624 Rls. 145,610 $
115 1388 تايلند 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 120,000 1,424,000,000 Rls. 144,892 $
116 1388 تايلند 29054500 گليسرول 219,000 1,412,458,433 Rls. 142,018 $
117 1388 تايلند 22071010 ا تانول (ا لكل ا تيليك, هيدروا كسيد)100درصد خالص 183,190 1,394,889,776 Rls. 140,841 $
118 1388 تايلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 141,210 1,348,664,656 Rls. 135,069 $
119 1388 تايلند 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 157,500 1,329,303,410 Rls. 132,930 $
120 1388 تايلند 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 194,112 1,314,155,240 Rls. 130,166 $
121 1388 تايلند 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 2,144 1,313,073,820 Rls. 132,606 $
122 1388 تايلند 40139020 تيوپ براي موتورسيكلت 104,915 1,300,045,793 Rls. 131,697 $
123 1388 تايلند 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 28,737 1,278,394,976 Rls. 127,288 $
124 1388 تايلند 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 4,212 1,256,519,346 Rls. 126,368 $
125 1388 تايلند 48203000 جلد(غيرازجلد كتاب ),پوشه و جلد پرونده ا زكاغذ يا مقوا 183,785 1,255,478,234 Rls. 127,310 $
126 1388 تايلند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 185,973 1,254,023,378 Rls. 126,193 $
127 1388 تايلند 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 4,782 1,234,782,200 Rls. 123,894 $
128 1388 تايلند 25239090 سيمانهاي هيدروليك بجزسيمان كوره بلند وسيمان پوزولاني 59,267 1,198,700,296 Rls. 120,717 $
129 1388 تايلند 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 30,688 1,197,433,797 Rls. 120,499 $
130 1388 تايلند 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 13,000 1,182,498,671 Rls. 119,686 $
131 1388 تايلند 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 300,960 1,182,347,286 Rls. 119,671 $
132 1388 تايلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,538 1,158,320,894 Rls. 116,047 $
133 1388 تايلند 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 229,800 1,150,840,217 Rls. 115,268 $
134 1388 تايلند 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 236,879 1,134,900,274 Rls. 113,098 $
135 1388 تايلند 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 24,600 1,132,152,048 Rls. 113,841 $
136 1388 تايلند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 110,000 1,124,000,000 Rls. 113,570 $
137 1388 تايلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 160,548 1,110,120,680 Rls. 111,583 $
138 1388 تايلند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 42,415 1,098,045,156 Rls. 111,329 $
139 1388 تايلند 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 11,423 1,082,387,839 Rls. 109,305 $
140 1388 تايلند 54024100 نخ يك لاا زنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 95,040 1,063,319,239 Rls. 107,092 $
141 1388 تايلند 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 40,470 1,063,279,665 Rls. 106,349 $
142 1388 تايلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 3,670 1,030,046,437 Rls. 104,173 $
143 1388 تايلند 03042000 فيله ماهي ,يخ زده 50,740 1,010,483,155 Rls. 102,478 $
144 1388 تايلند 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 29,457 1,000,711,058 Rls. 101,150 $
145 1388 تايلند 15020010 پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي (باستثناي مورد 15030000) 88,906 985,600,000 Rls. 98,406 $
146 1388 تايلند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 33,465 984,096,940 Rls. 98,514 $
147 1388 تايلند 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود 26,750 976,447,062 Rls. 98,014 $
148 1388 تايلند 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك 30,103 965,434,370 Rls. 97,132 $
149 1388 تايلند 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه 43,192 962,726,107 Rls. 96,796 $
150 1388 تايلند 55092100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 83,940 956,929,065 Rls. 96,421 $
151 1388 تايلند 44109000 تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي 360,305 942,740,062 Rls. 95,984 $
152 1388 تايلند 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 185 902,102,298 Rls. 90,709 $
153 1388 تايلند 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 57,512 901,002,866 Rls. 90,957 $
154 1388 تايلند 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاكريلات متيل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 66,908 885,651,172 Rls. 88,944 $
155 1388 تايلند 40013000 بالاتا,گوتاپركا,گوا يول, شيكل وصمغهاي طبيعي همانند به ا شكال ا بتدا ئي ياصفحه ورق ونوا ر 40,000 884,475,120 Rls. 89,080 $
156 1388 تايلند 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 29,190 880,487,341 Rls. 88,146 $
157 1388 تايلند 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 39,622 879,074,177 Rls. 88,394 $
158 1388 تايلند 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 763 866,098,759 Rls. 86,984 $
159 1388 تايلند 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 87,526 849,745,801 Rls. 85,980 $
160 1388 تايلند 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 36,000 847,779,103 Rls. 85,045 $
161 1388 تايلند 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,099 830,132,303 Rls. 83,309 $
162 1388 تايلند 11029000 ساير آرد غلات كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 380,000 814,587,247 Rls. 81,587 $
163 1388 تايلند 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 94,080 792,230,502 Rls. 79,838 $
164 1388 تايلند 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 71,119 770,759,767 Rls. 78,216 $
165 1388 تايلند 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 1,261 755,958,145 Rls. 76,677 $
166 1388 تايلند 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 5/4 ميليمتر 151,705 738,491,057 Rls. 74,678 $
167 1388 تايلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 230 728,545,746 Rls. 73,479 $
168 1388 تايلند 81019400 تنگستن بصورت كارنشده همچنين ميله هايي كه صرفا از طريق تفته كردن (sintering) بدست آمده 1,062 727,012,095 Rls. 73,162 $
169 1388 تايلند 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 140 708,890,524 Rls. 71,490 $
170 1388 تايلند 40141000 كاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 14,969 708,400,836 Rls. 70,951 $
171 1388 تايلند 81101000 آنتيموا ن بصورت كارنشده ،پودر 12,000 691,471,758 Rls. 69,803 $
172 1388 تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترك بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 17,081 653,290,381 Rls. 66,461 $
173 1388 تايلند 87112090 موتورسيكلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 8,664 647,442,053 Rls. 65,369 $
174 1388 تايلند 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 2 645,075,000 Rls. 65,179 $
175 1388 تايلند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 8,607 641,110,380 Rls. 66,768 $
176 1388 تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 57,581 637,810,407 Rls. 64,167 $
177 1388 تايلند 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 33,741 635,906,239 Rls. 63,859 $
178 1388 تايلند 72271000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادتندبر. 98,378 634,470,794 Rls. 63,939 $
179 1388 تايلند 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 17,600 618,649,856 Rls. 61,686 $
180 1388 تايلند 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 56,331 610,051,585 Rls. 61,878 $
181 1388 تايلند 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور برق ا ز نوع ا لكترونيكي 432 602,247,699 Rls. 60,996 $
182 1388 تايلند 40114000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي موتورسيكلت 44,955 592,337,425 Rls. 59,723 $
183 1388 تايلند 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 13,528 576,131,561 Rls. 58,060 $
184 1388 تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 41,352 570,438,862 Rls. 56,868 $
185 1388 تايلند 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 25,081 562,221,082 Rls. 56,378 $
186 1388 تايلند 40091100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير 29,282 561,107,987 Rls. 56,279 $
187 1388 تايلند 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 115,426 556,295,853 Rls. 56,160 $
188 1388 تايلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 6,170 549,364,351 Rls. 55,505 $
189 1388 تايلند 55101100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 24,498 548,753,791 Rls. 55,396 $
190 1388 تايلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 32,000 533,728,448 Rls. 53,485 $
191 1388 تايلند 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 24,498 532,613,857 Rls. 53,454 $
192 1388 تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 17,100 526,076,806 Rls. 53,093 $
193 1388 تايلند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 1,868 524,902,117 Rls. 52,522 $
194 1388 تايلند 20093900 آب هريك ا زمركبات ديگر به تنهايي با مقياس بريكس بيش ا ز 20 38,184 523,838,000 Rls. 52,950 $
195 1388 تايلند 92019000 پيانوي خودكار,كلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 9,281 498,478,680 Rls. 49,590 $
196 1388 تايلند 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 14,505 482,085,040 Rls. 48,569 $
197 1388 تايلند 70023900 لوله ا زشيشه, كارنشده, كه درجاي ديگرذكرنشده باشد. 84,014 481,766,299 Rls. 48,901 $
198 1388 تايلند 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي ا ورتان. 1,450 464,064,247 Rls. 47,008 $
199 1388 تايلند 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 8,034 460,238,830 Rls. 46,183 $
200 1388 تايلند 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 13,630 459,310,000 Rls. 46,312 $
مجموع کل
1,621,759,662,531 ريال
مجموع کل
163,134,681 دلار