آمار کل " واردات از" کشور "بوليوي" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 بوليوي 28401900 تترا برا ت دي سديم, "غيربيآب" 406,000 2,039,200,000 Rls. 205,772 $
2 1388 بوليوي 28100010 ا سيد بريك 156,000 1,192,490,000 Rls. 119,934 $
مجموع کل
3,231,690,000 ريال
مجموع کل
325,705 دلار
[1]