آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 امارات متحده عربي 27101110 بنزين 5,587,415,220 32,585,000,067,795 Rls. 3,299,997,923 $
2 1388 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,967,868,053 9,045,779,554,191 Rls. 912,374,301 $
3 1388 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 34,461,847 5,678,033,924,487 Rls. 571,714,699 $
4 1388 امارات متحده عربي 71081200 طلاي خام (ا زجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين )برا ي مصارف غيرپولي. 15,232 5,385,213,502,956 Rls. 540,250,271 $
5 1388 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 603,728,550 5,166,496,866,268 Rls. 521,101,780 $
6 1388 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 830,938,513 4,329,979,164,779 Rls. 436,448,917 $
7 1388 امارات متحده عربي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 491,548,202 2,384,931,765,748 Rls. 240,446,244 $
8 1388 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 2,102,539 2,152,021,614,221 Rls. 216,788,166 $
9 1388 امارات متحده عربي 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 5,354,879 2,084,891,726,275 Rls. 209,700,756 $
10 1388 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 397,879,571 1,874,514,154,200 Rls. 189,567,988 $
11 1388 امارات متحده عربي 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 501,086,329 1,872,845,776,473 Rls. 188,721,045 $
12 1388 امارات متحده عربي 10011090 ساير گندم سخت 676,440,081 1,838,476,429,323 Rls. 185,509,946 $
13 1388 امارات متحده عربي 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 579,838,068 1,440,092,289,217 Rls. 145,458,934 $
14 1388 امارات متحده عربي 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 8,271,306 1,412,534,710,553 Rls. 142,303,452 $
15 1388 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 43,540,005 1,269,043,137,013 Rls. 127,991,363 $
16 1388 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 264,128,368 1,243,104,287,321 Rls. 125,041,418 $
17 1388 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 33,514,917 1,075,113,276,017 Rls. 108,326,605 $
18 1388 امارات متحده عربي 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 183,904,491 976,863,682,468 Rls. 98,991,065 $
19 1388 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 2,173,998 947,220,813,004 Rls. 95,401,374 $
20 1388 امارات متحده عربي 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 14,357,228 936,867,959,004 Rls. 94,331,988 $
21 1388 امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 126,999,524 896,042,664,673 Rls. 90,528,029 $
22 1388 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 18,507,980 889,530,288,563 Rls. 89,573,647 $
23 1388 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 157,432,512 840,905,955,306 Rls. 84,935,561 $
24 1388 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 27,015,783 832,775,789,093 Rls. 83,886,223 $
25 1388 امارات متحده عربي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 11,256,714 807,674,841,100 Rls. 81,961,068 $
26 1388 امارات متحده عربي 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 22,602,162 804,809,163,140 Rls. 81,053,862 $
27 1388 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,439,292 801,811,821,571 Rls. 80,815,877 $
28 1388 امارات متحده عربي 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 743,691 797,001,460,842 Rls. 80,844,687 $
29 1388 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 148,022,048 786,192,611,432 Rls. 79,484,918 $
30 1388 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 23,759,117 754,744,806,426 Rls. 75,985,684 $
31 1388 امارات متحده عربي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 10,471,918 750,899,714,147 Rls. 75,615,080 $
32 1388 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 39,049,044 740,866,407,463 Rls. 74,529,625 $
33 1388 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 1,384,661 724,725,143,859 Rls. 72,986,296 $
34 1388 امارات متحده عربي 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 2,492,482 683,560,394,304 Rls. 69,152,854 $
35 1388 امارات متحده عربي 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 23,506,475 674,704,542,702 Rls. 67,991,769 $
36 1388 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 4,422,869 670,444,918,687 Rls. 67,519,640 $
37 1388 امارات متحده عربي 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 3,993,190 645,187,601,208 Rls. 65,021,220 $
38 1388 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 60,298,249 637,155,566,902 Rls. 64,093,993 $
39 1388 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 88,708,920 629,218,811,594 Rls. 63,356,196 $
40 1388 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 15,569,399 627,425,883,094 Rls. 63,004,309 $
41 1388 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 121,350,066 570,941,336,660 Rls. 57,576,800 $
42 1388 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 112,913,311 555,454,247,416 Rls. 56,376,731 $
43 1388 امارات متحده عربي 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 21,845,475 532,494,780,142 Rls. 53,554,088 $
44 1388 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا 55,868,000 519,809,711,911 Rls. 52,453,075 $
45 1388 امارات متحده عربي 10030000 جو 255,570,191 498,327,794,873 Rls. 50,149,432 $
46 1388 امارات متحده عربي 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 1,671,498 457,019,065,859 Rls. 46,040,948 $
47 1388 امارات متحده عربي 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 4,165,254 442,983,529,940 Rls. 44,556,367 $
48 1388 امارات متحده عربي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 115,977 433,168,657,486 Rls. 43,565,129 $
49 1388 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,240,713 424,982,468,743 Rls. 42,906,835 $
50 1388 امارات متحده عربي 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 10,244,200 416,027,720,028 Rls. 42,589,033 $
51 1388 امارات متحده عربي 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 78,059,943 408,665,249,555 Rls. 41,108,066 $
52 1388 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 701,085 407,524,368,463 Rls. 41,083,655 $
53 1388 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 36,318,613 404,228,938,705 Rls. 40,675,224 $
54 1388 امارات متحده عربي 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 87,374,086 398,288,086,516 Rls. 40,264,662 $
55 1388 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 25,892,456 391,834,053,993 Rls. 39,430,672 $
56 1388 امارات متحده عربي 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 32,832,728 390,667,091,602 Rls. 39,339,942 $
57 1388 امارات متحده عربي 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليكي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني كمترروغنهاي نفتي 101,481 389,721,510,465 Rls. 38,977,977 $
58 1388 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 7,053,790 389,636,875,380 Rls. 39,265,144 $
59 1388 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 2,263,159 376,376,518,837 Rls. 37,944,885 $
60 1388 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 19,201,641 372,786,900,056 Rls. 37,546,667 $
61 1388 امارات متحده عربي 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 2,448,445 371,363,243,381 Rls. 37,460,077 $
62 1388 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,676,974 365,718,754,706 Rls. 36,860,313 $
63 1388 امارات متحده عربي 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 14,347,742 364,734,877,932 Rls. 36,744,613 $
64 1388 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 38,947,142 364,398,350,004 Rls. 36,679,071 $
65 1388 امارات متحده عربي 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 70,944,831 342,926,553,078 Rls. 34,500,141 $
66 1388 امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 5,893,151 336,065,050,149 Rls. 33,948,949 $
67 1388 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 23,903,854 334,970,297,861 Rls. 33,708,961 $
68 1388 امارات متحده عربي 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 7,479,127 332,293,798,619 Rls. 33,560,959 $
69 1388 امارات متحده عربي 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 266,393 327,367,919,970 Rls. 32,957,545 $
70 1388 امارات متحده عربي 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 8,671,232 324,147,187,264 Rls. 32,852,178 $
71 1388 امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 8,284,288 319,459,940,872 Rls. 32,090,343 $
72 1388 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 2,665,174 311,173,367,695 Rls. 31,359,612 $
73 1388 امارات متحده عربي 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 184,347 309,494,428,324 Rls. 31,271,252 $
74 1388 امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 10,866,162 305,542,647,434 Rls. 30,766,597 $
75 1388 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 55,844,550 303,779,339,410 Rls. 30,774,724 $
76 1388 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,284,504 301,819,833,890 Rls. 30,648,834 $
77 1388 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,528,014 298,254,251,369 Rls. 29,983,191 $
78 1388 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 33,163,065 295,414,978,854 Rls. 29,849,734 $
79 1388 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 5,595,133 289,893,530,032 Rls. 29,249,626 $
80 1388 امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميكروويو 6,415,844 285,209,680,890 Rls. 28,732,476 $
81 1388 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 14,744,457 282,505,078,016 Rls. 28,503,991 $
82 1388 امارات متحده عربي 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 32,671,348 278,299,874,446 Rls. 27,997,809 $
83 1388 امارات متحده عربي 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,798,700 277,311,662,416 Rls. 27,971,504 $
84 1388 امارات متحده عربي 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 4,967,448 268,827,530,717 Rls. 27,083,464 $
85 1388 امارات متحده عربي 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 9,111,387 263,330,026,763 Rls. 26,546,949 $
86 1388 امارات متحده عربي 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 4,557,226 253,672,358,942 Rls. 25,578,419 $
87 1388 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 19,407,000 248,343,138,620 Rls. 25,015,136 $
88 1388 امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 34,829,176 244,940,849,037 Rls. 24,615,200 $
89 1388 امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 41,664,793 243,920,767,697 Rls. 24,689,078 $
90 1388 امارات متحده عربي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 29,936,959 238,645,276,496 Rls. 23,989,272 $
91 1388 امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 846,462 238,423,021,591 Rls. 23,984,281 $
92 1388 امارات متحده عربي 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 28,986,000 238,111,128,529 Rls. 23,956,694 $
93 1388 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 5,283,071 237,528,860,284 Rls. 23,951,736 $
94 1388 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 41,798,226 235,390,407,926 Rls. 23,648,434 $
95 1388 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 26,775,350 227,016,303,660 Rls. 22,930,304 $
96 1388 امارات متحده عربي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 42,248,212 226,332,824,841 Rls. 22,925,572 $
97 1388 امارات متحده عربي 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 58,700,585 225,013,183,780 Rls. 22,611,188 $
98 1388 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 41,921,178 224,863,448,156 Rls. 22,659,367 $
99 1388 امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 18,464,063 223,293,067,179 Rls. 22,462,875 $
100 1388 امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 1,204,216 219,457,916,620 Rls. 22,118,531 $
101 1388 امارات متحده عربي 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 7,164,393 218,421,478,058 Rls. 21,988,136 $
102 1388 امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 39,629,931 217,793,794,267 Rls. 21,986,045 $
103 1388 امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 39,759,558 215,192,413,531 Rls. 21,733,167 $
104 1388 امارات متحده عربي 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 25,279,076 213,271,407,512 Rls. 21,488,387 $
105 1388 امارات متحده عربي 29291000 ا يزوسيانات ها 9,426,178 209,720,482,157 Rls. 21,103,507 $
106 1388 امارات متحده عربي 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 10,700,690 209,390,032,893 Rls. 21,073,640 $
107 1388 امارات متحده عربي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 99,975 207,269,181,626 Rls. 20,955,941 $
108 1388 امارات متحده عربي 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 19,460,965 205,970,106,429 Rls. 20,702,733 $
109 1388 امارات متحده عربي 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 606,999 205,575,449,108 Rls. 20,705,219 $
110 1388 امارات متحده عربي 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 9,149,367 201,892,854,390 Rls. 20,268,386 $
111 1388 امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 37,679,208 201,650,440,535 Rls. 20,265,635 $
112 1388 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,701,127 200,135,581,153 Rls. 20,175,056 $
113 1388 امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 3,545,625 198,044,040,211 Rls. 20,085,249 $
114 1388 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 99,440 197,445,420,663 Rls. 20,231,500 $
115 1388 امارات متحده عربي 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 6,450,527 195,513,258,511 Rls. 19,684,215 $
116 1388 امارات متحده عربي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 29,662,241 194,207,530,390 Rls. 19,471,327 $
117 1388 امارات متحده عربي 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 13,787,715 190,974,999,106 Rls. 19,259,628 $
118 1388 امارات متحده عربي 10011010 گندم دامي 89,194,874 190,269,250,346 Rls. 19,097,232 $
119 1388 امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 681,856 189,987,607,802 Rls. 19,215,216 $
120 1388 امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 9,792,700 188,539,533,262 Rls. 18,964,901 $
121 1388 امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 1,208,152 187,626,384,127 Rls. 18,895,909 $
122 1388 امارات متحده عربي 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 17,036,182 186,956,752,135 Rls. 18,837,484 $
123 1388 امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 37,137,310 186,386,619,205 Rls. 18,800,856 $
124 1388 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 285,847 185,569,852,413 Rls. 18,689,511 $
125 1388 امارات متحده عربي 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 78,417,660 184,627,887,889 Rls. 18,583,099 $
126 1388 امارات متحده عربي 29025000 ا ستيرن 16,668,280 184,353,595,257 Rls. 18,625,754 $
127 1388 امارات متحده عربي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 13,377,800 182,539,702,572 Rls. 18,430,559 $
128 1388 امارات متحده عربي 27040020 كك ونيمه كك ا ز ليگنيت 78,201,936 178,206,060,716 Rls. 17,984,776 $
129 1388 امارات متحده عربي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 5,788,827 174,512,246,428 Rls. 17,619,092 $
130 1388 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,212,270 170,785,841,969 Rls. 17,190,961 $
131 1388 امارات متحده عربي 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,227,473 169,355,806,145 Rls. 17,041,464 $
132 1388 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,402,339 168,872,214,357 Rls. 16,972,528 $
133 1388 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 333,251 167,884,120,570 Rls. 16,907,171 $
134 1388 امارات متحده عربي 87060050 شاسي موتوردا ر برا ي كشنده هاي جاده ا ي 1,320,667 166,039,061,793 Rls. 16,707,306 $
135 1388 امارات متحده عربي 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 32,719,524 164,941,407,361 Rls. 16,578,176 $
136 1388 امارات متحده عربي 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 2,229,165 164,588,487,948 Rls. 16,655,352 $
137 1388 امارات متحده عربي 98870319 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 27% ا لي 28% بجز لاستيك 2,997,111 162,856,617,575 Rls. 17,314,121 $
138 1388 امارات متحده عربي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 13,856,157 158,132,407,523 Rls. 15,888,177 $
139 1388 امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 13,162,600 157,764,972,691 Rls. 15,892,044 $
140 1388 امارات متحده عربي 84295912 بيل مكانيكي مستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 3,105,200 157,015,629,323 Rls. 15,795,011 $
141 1388 امارات متحده عربي 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 6,927,608 147,549,295,045 Rls. 14,907,931 $
142 1388 امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن 60,238,455 145,576,222,720 Rls. 14,599,350 $
143 1388 امارات متحده عربي 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 897,563 143,671,036,291 Rls. 14,415,413 $
144 1388 امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 499,546 140,286,740,445 Rls. 14,116,383 $
145 1388 امارات متحده عربي 28230000 ا كسيدهاي تيتان 6,565,200 140,269,787,404 Rls. 14,106,882 $
146 1388 امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 1,227,455 140,076,943,558 Rls. 14,105,072 $
147 1388 امارات متحده عربي 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 4,323,792 139,351,264,866 Rls. 14,029,970 $
148 1388 امارات متحده عربي 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 22,612,467 139,132,600,610 Rls. 14,008,564 $
149 1388 امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 16,682,514 137,598,957,006 Rls. 13,909,645 $
150 1388 امارات متحده عربي 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 13,331,806 135,404,255,513 Rls. 13,644,249 $
151 1388 امارات متحده عربي 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 17,894,142 134,949,012,045 Rls. 13,640,925 $
152 1388 امارات متحده عربي 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 180,823 134,185,364,279 Rls. 13,540,672 $
153 1388 امارات متحده عربي 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 1,028,665 133,366,344,074 Rls. 13,434,142 $
154 1388 امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,013,611 132,074,848,957 Rls. 13,293,451 $
155 1388 امارات متحده عربي 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچويامواد پلاستيكي . 191,199 131,395,946,583 Rls. 13,273,789 $
156 1388 امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,391,575 130,899,838,479 Rls. 13,195,840 $
157 1388 امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 532,662 128,784,317,444 Rls. 12,973,926 $
158 1388 امارات متحده عربي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 811,758 128,663,440,874 Rls. 12,981,452 $
159 1388 امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 64,189 127,810,461,044 Rls. 12,971,410 $
160 1388 امارات متحده عربي 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 3,573,009 125,913,234,169 Rls. 12,677,111 $
161 1388 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,104,090 124,992,717,266 Rls. 12,583,694 $
162 1388 امارات متحده عربي 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 6,156,615 124,151,906,196 Rls. 12,509,763 $
163 1388 امارات متحده عربي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,569,972 123,537,357,127 Rls. 12,441,224 $
164 1388 امارات متحده عربي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 993,412 122,869,689,410 Rls. 12,371,766 $
165 1388 امارات متحده عربي 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 570,010 122,243,612,782 Rls. 12,236,598 $
166 1388 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 8,823,700 122,147,551,105 Rls. 12,299,929 $
167 1388 امارات متحده عربي 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 10,769,575 122,036,705,262 Rls. 12,265,557 $
168 1388 امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 991,701 121,706,452,281 Rls. 12,299,087 $
169 1388 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 1,181,031 121,482,970,149 Rls. 12,215,887 $
170 1388 امارات متحده عربي 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 52,196,137 121,481,632,420 Rls. 12,253,415 $
171 1388 امارات متحده عربي 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 10,263,461 119,674,368,371 Rls. 12,057,744 $
172 1388 امارات متحده عربي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 8,994,325 118,794,158,071 Rls. 11,964,562 $
173 1388 امارات متحده عربي 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 1,295,645 114,920,408,421 Rls. 11,668,494 $
174 1388 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 3,673,534 112,988,423,260 Rls. 11,391,679 $
175 1388 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 1,957,828 112,942,093,363 Rls. 11,392,909 $
176 1388 امارات متحده عربي 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 3,296,196 112,632,276,134 Rls. 11,366,191 $
177 1388 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 14,917,403 112,467,160,295 Rls. 11,336,127 $
178 1388 امارات متحده عربي 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 18,173,046 112,419,239,865 Rls. 11,266,068 $
179 1388 امارات متحده عربي 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 34,343,864 111,666,935,834 Rls. 11,244,289 $
180 1388 امارات متحده عربي 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 111,014 111,033,945,059 Rls. 11,209,529 $
181 1388 امارات متحده عربي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 25,505,678 110,678,917,677 Rls. 11,171,350 $
182 1388 امارات متحده عربي 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 1,274,392 104,119,009,240 Rls. 10,507,036 $
183 1388 امارات متحده عربي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 7,541,520 103,308,118,940 Rls. 10,391,098 $
184 1388 امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لكتريكي 718,294 102,741,225,804 Rls. 10,356,100 $
185 1388 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 17,492,650 101,374,060,041 Rls. 10,245,581 $
186 1388 امارات متحده عربي 29261000 ا كريلو نيتريل 7,607,034 100,405,009,235 Rls. 10,128,513 $
187 1388 امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,833,022 100,387,240,562 Rls. 10,113,412 $
188 1388 امارات متحده عربي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 16,293,784 100,124,778,318 Rls. 10,115,148 $
189 1388 امارات متحده عربي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 2,103,777 99,651,136,774 Rls. 10,002,112 $
190 1388 امارات متحده عربي 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,776,264 99,036,571,941 Rls. 9,977,297 $
191 1388 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 908,948 98,134,267,730 Rls. 9,861,166 $
192 1388 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 2,643,839 97,531,125,365 Rls. 9,830,298 $
193 1388 امارات متحده عربي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 11,254,980 97,493,509,808 Rls. 9,813,864 $
194 1388 امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنك كردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 736,360 96,922,916,807 Rls. 9,779,328 $
195 1388 امارات متحده عربي 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 4,382,427 96,753,030,387 Rls. 9,719,338 $
196 1388 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,857,511 95,807,676,718 Rls. 9,644,945 $
197 1388 امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 2,732,906 94,581,607,132 Rls. 9,513,921 $
198 1388 امارات متحده عربي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 10,455,882 94,304,601,637 Rls. 9,452,772 $
199 1388 امارات متحده عربي 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 17,806,734 92,586,076,858 Rls. 9,325,224 $
200 1388 امارات متحده عربي 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 2,305,475 92,332,042,839 Rls. 9,271,889 $
مجموع کل
133,426,599,719,332 ريال
مجموع کل
13,464,738,653 دلار