آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 214,264 9,475,562,108 Rls. 952,463 $
2 1388 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 87,967 4,100,003,994 Rls. 412,557 $
3 1388 اروگوئه 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 50,760 986,000,000 Rls. 102,687 $
4 1388 اروگوئه 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد 50,760 966,549,414 Rls. 96,917 $
مجموع کل
15,528,115,516 ريال
مجموع کل
1,564,624 دلار
[1]